Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvaneprojektet Raija Lenné Raija Lenné 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvaneprojektet Raija Lenné Raija Lenné 2014."— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvaneprojektet
Raija Lenné Raija Lenné 2014

2 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Raija Lenné 2014

3 Non-Communicable Diseases (NCD)
De icke smittsamma sjukdomarna ökar (60 % av förtida död) - Hjärt- kärlsjukdomar - Cancer - Kroniska lungsjukdomar - Diabetes NCD korrelerar starkt med ohälsosamma levnadsvanor

4 Varför nationella riktlinjer?
Hälso- och sjukvårdslagen (1982) Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa Raija Lenné 2014

5 Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i Sverige
Över hälften av populationen har minst en ohälsosam levnadsvana - 50 % av kvinnor - 65 % av men Raija Lenné 2014

6 Daglig rökning 13 % Raija Lenné 2014

7 Riskabla alkoholvanor
14 % Raija Lenné 2014

8 Otillräcklig fysisk aktivitet
35 % Raija Lenné 2014

9 Ohälsosamma matvanor 20 % Raija Lenné 2014

10 Raija Lenné 2014

11 Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga
80 % av kranskärlssjukdom och stroke 30 % av cancer 90 % av diabetes typ 2 Raija Lenné 2014

12 Varför riktlinjerna? Det finns evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder för att stödja patienter till bättre levnadsvanor Raija Lenné 2014

13 Vilka omfattas av riktlinjerna?
Alla vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Ungdomar under 18 år som röker Vårdens alla professioner Raija Lenné 2014

14 Riktlinjernas rekommendationer
Samtalsmetoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanor Raija Lenné 2014

15

16

17 Raija Lenné 2014

18 Bedöm om det är rätt tillfälle att fråga…..
Raija Lenné 2014

19 Hälsofrämjande förhållningssätt gäller alltid
Hälsofrämjande – stödja patienternas möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa Stödjande dialog – erbjuda patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling Ta hänsyn till patienternas motivation till förändring Raija Lenné 2014

20 Raija Lenné 2014


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvaneprojektet Raija Lenné Raija Lenné 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser