Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FaR – Fysisk aktivitet på Recept P-O Ljungdahl, Distriktsläkare, Hälsoteket/VÅC oden •FaR-statistik VGR •FaR-modellen •FYSS •REK-listan •FaR i PV Skaraborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FaR – Fysisk aktivitet på Recept P-O Ljungdahl, Distriktsläkare, Hälsoteket/VÅC oden •FaR-statistik VGR •FaR-modellen •FYSS •REK-listan •FaR i PV Skaraborg."— Presentationens avskrift:

1 FaR – Fysisk aktivitet på Recept P-O Ljungdahl, Distriktsläkare, Hälsoteket/VÅC oden •FaR-statistik VGR •FaR-modellen •FYSS •REK-listan •FaR i PV Skaraborg •FaR på Sjukhus - Rekommendationer •Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet •Nordisk rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga •KoK-boken (VG Primärvård) •Nationella riktlinjer för Levnadsvanor (Soc.Styr) •Hur främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar? •FaR och barn? •Barn/ungdomar och idrott •FaR-ordination

2 FaR-statistik •2009 (före vårdvalet): ~ 12000 FaR i VGR (27657 FaR i Sverige) •2010 (efter vårdvalet): 4609 FaR i VGR •2011 (t.o.m aug) 10603 FaR i VGR •HSN 1 485 •HSN 2 125 •HSN 31006 •HSN 41658 •HSN 51685 •HSN 6 477 •HSN 7 856 •HSN 81570 •HSN 9 (Västra Skaraborg) 510 •HSN 10 (Östra Skaraborg) 575 •HSN 11 915 •HSN 12 741 Total kostnad för receptförskrivna läkemedel i Sverige 2010: 25,6 miljarder kr

3 FaR-modellen 1.Skriftlig ordination 2.Individuellt samtal 3.Planerad uppföljning •www.fhi.se/farwww.fhi.se/far •www.yfa.sewww.yfa.se  Sjukdomsförebyggande  Sjukdomsbehandling  Steg 1: Minska stillasittande  Steg 2: Öka vardagsaktivitet (vuxna 7000 steg, barn 12000 steg)  Steg 3: Öka fysisk träning (FaR)

4 FYSS •FYsisk aktivitet i Sjukdomsförebyggande och Sjukdomsbehandling (2003) •FYSS 2008 (YFA + FHI) •www.fyss.sewww.fyss.se •Detaljerade ordinationsråd, verkningsmekanismer och studier •Ny upplaga preliminärt 2013

5 REK-listan 2011 •Lathund för ordinationsråd •www.vgregion.se/vardgivarstodwww.vgregion.se/vardgivarstod •Framtaget av Terapigruppen för Fysisk aktivitet i VGR •Kap 7 – Fysisk aktivitet •Träningsråd under respektive kapitel

6 FaR i PV Skaraborg •FaR-modell med användar- instruktion finns •www.vgregion.se/halsoteketwww.vgregion.se/halsoteket •Screena med ”Miniprofil” om hälsa •Lathund för Profdoc III •Egen uppföljning eller via FaR- samordnare •Utvärdering av fysisk aktivitetsnivå

7 FaR ® ordinatör -Miniprofil -Fysisk aktivitets nivå -Upplevd hälsa FaR®ordination -1 ex till patienten -1 ex skickas till FaR® samordnare FaR®samordnare Kontaktar patienten Inom 1 vecka för tidsbokning FaR®samordnare + patienten -Diskuterar lämplig fysisk aktivitet -Aktivitetsdagbok+annat informationsmatrl -Individuellt stöd upp till 6 mån. FaR®samordnare Uppföljning Efter 1 månad -Telefonkontakt + motiverande samtal FaR®samordnare Utvärdering Efter 3 månader -Fysisk aktivitets nivå -Aktivitetsdagbok FaR®samordnare Återrapportering -Fysisk aktivitets nivå Patient egen aktivitet Nätverk Aktiviteter (FaR®ledare) Patient FaR®ordinatör Utvärdering Efter 6 månader -Fysisk aktivitets nivå -Upplevd hälsa

8 FaR på Sjukhus •Framtaget av Terapigruppen för Fysisk aktivitet i VGR •Rekommendationer •FaR-stödjande funktion viktig •www.vgregion.se/farwww.vgregion.se/far

9 Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet - Vuxna •Sammanfattning •Bakgrund •Förutsättningar för fysisk aktivitet •Ordination av fysisk aktivitet •Barn – arbetet påbörjat

10 Nordisk rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga •Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag rekommenderas. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet (Nordiska Rådet). •Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. •Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

11 Krav- och Kvalitetsboken •Andel utfärdade FaR av listade på VÅC •KVÅ-kod ”UV101 FaR utfärdat” •Målrelaterad ersättning, gräns 1-3% •Terapigruppen för Fysisk aktivitet verkar för mer differentierade ersättningar även baserade på ”UV010 Uppföljning FaR”

12 Nationella riktlinjer Levnadsvanor LevnadsvanaEnkla rådRådgivande samtalKvalificerat rådgivande samtal tillägg *uppföljning Rökningx Riskbruk av alkohol x Otillräcklig fysisk aktivitet xx Ohälsosamma matvanor x * tillägg = FaR, stegräknare etc.

13 Hur främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar? •Involvera familjen •Individanpassa – valmöjligheter •Ta hänsyn till genusaspekten •Minska stillasittandet framför dator och TV •Öka förutsättningarna för vardagsaktivitet, såsom vid transporter, t.ex. ”vandrande skolbuss” •Förskole-/skolbaserade interventioner •Sjukvårdsbaserade åtgärder, involvera familjen i samband med hälsokontroll

14 FaR och barn? •Vissa diagnoser, t.ex fetma, diabetes, reumatism och cystisk fibros •Flickor mer inaktiva än pojkar •Styrketräning prepubertalt bra => neuromuskulär anpassning och minskad idrottsskaderisk

15 Barn/ungdomar och idrott •Barn 0-12 år - lekfullt, allsidigt, anpassat till utvecklingstakten hos barnet - ledarledd idrott, utöva flera olika idrotter •Ungdom 13-18 år - hänsyn till behov och förutsättningar - fr.a breddidrott - ledarledd om elitidrott

16 FaR-ordination •Träningsform (kondition, styrka) •Typ av aktivitet •Intensitet •Duration •Frekvens •Ev försiktighetsmått


Ladda ner ppt "FaR – Fysisk aktivitet på Recept P-O Ljungdahl, Distriktsläkare, Hälsoteket/VÅC oden •FaR-statistik VGR •FaR-modellen •FYSS •REK-listan •FaR i PV Skaraborg."

Liknande presentationer


Google-annonser