Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FaR-statistik VGR FaR-modellen FYSS REK-listan FaR i PV Skaraborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FaR-statistik VGR FaR-modellen FYSS REK-listan FaR i PV Skaraborg"— Presentationens avskrift:

1 FaR – Fysisk aktivitet på Recept P-O Ljungdahl, Distriktsläkare, Hälsoteket/VÅC oden
FaR-statistik VGR FaR-modellen FYSS REK-listan FaR i PV Skaraborg FaR på Sjukhus - Rekommendationer Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet Nordisk rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga KoK-boken (VG Primärvård) Nationella riktlinjer för Levnadsvanor (Soc.Styr) Hur främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar? FaR och barn? Barn/ungdomar och idrott FaR-ordination

2 Total kostnad för receptförskrivna läkemedel i Sverige 2010:
FaR-statistik 2009 (före vårdvalet): ~ FaR i VGR (27657 FaR i Sverige) 2010 (efter vårdvalet): FaR i VGR 2011 (t.o.m aug) FaR i VGR HSN HSN HSN HSN HSN HSN HSN HSN HSN 9 (Västra Skaraborg) HSN 10 (Östra Skaraborg) 575 HSN HSN Total kostnad för receptförskrivna läkemedel i Sverige 2010: 25,6 miljarder kr

3 FaR-modellen Skriftlig ordination Individuellt samtal
Planerad uppföljning Sjukdomsförebyggande Sjukdomsbehandling Steg 1: Minska stillasittande Steg 2: Öka vardagsaktivitet (vuxna 7000 steg, barn steg) Steg 3: Öka fysisk träning (FaR)

4 FYSS FYsisk aktivitet i Sjukdomsförebyggande och Sjukdomsbehandling (2003) FYSS 2008 (YFA + FHI) Detaljerade ordinationsråd, verkningsmekanismer och studier Ny upplaga preliminärt 2013

5 REK-listan 2011 Lathund för ordinationsråd
Framtaget av Terapigruppen för Fysisk aktivitet i VGR Kap 7 – Fysisk aktivitet Träningsråd under respektive kapitel

6 FaR i PV Skaraborg FaR-modell med användar- instruktion finns
Screena med ”Miniprofil” om hälsa Lathund för Profdoc III Egen uppföljning eller via FaR-samordnare Utvärdering av fysisk aktivitetsnivå

7 FaR®samordnare + patienten
FaR®ordinatör Utvärdering Efter 6 månader -Fysisk aktivitets nivå -Upplevd hälsa FaR®ordinatör FaR®ordinatör -Miniprofil -Fysisk aktivitets nivå -Upplevd hälsa FaR®samordnare Återrapportering -Fysisk aktivitets nivå Patient egen aktivitet FaR®ordination -1 ex till patienten -1 ex skickas till FaR® samordnare Patient FaR®samordnare Utvärdering Efter 3 månader -Fysisk aktivitets nivå -Aktivitetsdagbok Nätverk Aktiviteter (FaR®ledare) FaR®samordnare Kontaktar patienten Inom 1 vecka för tidsbokning FaR®samordnare Uppföljning Efter 1 månad -Telefonkontakt + motiverande samtal FaR®samordnare + patienten -Diskuterar lämplig fysisk aktivitet -Aktivitetsdagbok+annat informationsmatrl -Individuellt stöd upp till 6 mån.

8 FaR på Sjukhus Framtaget av Terapigruppen för Fysisk aktivitet i VGR
Rekommendationer FaR-stödjande funktion viktig

9 Medicinska Riktlinjer Fysisk aktivitet - Vuxna
Sammanfattning Bakgrund Förutsättningar för fysisk aktivitet Ordination av fysisk aktivitet Barn – arbetet påbörjat

10 Nordisk rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga
Minst 60 minuter fysisk aktivitet varje dag rekommenderas. Aktiviteten bör inkludera både måttlig och hård aktivitet (Nordiska Rådet). Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. Aktiviteterna bör vara så allsidiga som möjligt för att ge kondition, muskelstyrka, rörlighet, snabbhet, kortare reaktionstid samt koordination.

11 Krav- och Kvalitetsboken
Andel utfärdade FaR av listade på VÅC KVÅ-kod ”UV101 FaR utfärdat” Målrelaterad ersättning, gräns 1-3% Terapigruppen för Fysisk aktivitet verkar för mer differentierade ersättningar även baserade på ”UV010 Uppföljning FaR”

12 Nationella riktlinjer Levnadsvanor
Levnadsvana Enkla råd Rådgivande samtal Kvalificerat rådgivande samtal tillägg * uppföljning Rökning x Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor * tillägg = FaR, stegräknare etc.

13 Hur främja fysisk aktivitet hos barn och ungdomar?
Involvera familjen Individanpassa – valmöjligheter Ta hänsyn till genusaspekten Minska stillasittandet framför dator och TV Öka förutsättningarna för vardagsaktivitet, såsom vid transporter, t.ex. ”vandrande skolbuss” Förskole-/skolbaserade interventioner Sjukvårdsbaserade åtgärder, involvera familjen i samband med hälsokontroll

14 FaR och barn? Vissa diagnoser, t.ex fetma, diabetes, reumatism och cystisk fibros Flickor mer inaktiva än pojkar Styrketräning prepubertalt bra => neuromuskulär anpassning och minskad idrottsskaderisk

15 Barn/ungdomar och idrott
Barn 0-12 år - lekfullt, allsidigt, anpassat till utvecklingstakten hos barnet - ledarledd idrott, utöva flera olika idrotter Ungdom år - hänsyn till behov och förutsättningar - fr.a breddidrott - ledarledd om elitidrott

16 FaR-ordination Träningsform (kondition, styrka) Typ av aktivitet
Intensitet Duration Frekvens Ev försiktighetsmått


Ladda ner ppt "FaR-statistik VGR FaR-modellen FYSS REK-listan FaR i PV Skaraborg"

Liknande presentationer


Google-annonser