Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan i rörelse 2010-2012. Skolan i rörelse 2010-2012 Målsättningar Att lansera rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn i skolåldern i alla grundskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan i rörelse 2010-2012. Skolan i rörelse 2010-2012 Målsättningar Att lansera rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn i skolåldern i alla grundskolor."— Presentationens avskrift:

1 Skolan i rörelse 2010-2012

2 Skolan i rörelse 2010-2012 Målsättningar Att lansera rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn i skolåldern i alla grundskolor i Finland:  Alla barn och unga i åldern 7−18 år ska utöva mångsidig motion minst 1−2 timmar per dag på ett sätt som är lämpligt för respektive ålder  Perioder på mer än två timmar i sittande ställning bör undvikas  Tiden framför rutan på underhållningsmedier får uppgå till högst två timmar per dag Bakgrund •Statsrådets principbeslut om riktlinjer för främjande av idrott och motion (12/2008) •Statsrådets halvtidsöversyn och ställningstagande (02/2009)

3 Skolan i rörelse 2010-2012 Projektet är tvåårigt (läsåren 2010−11 och 2011−12) och finansieras med tipsvinstmedel. Ansvariga för genomförandet:  LIKES – Forskningsinstitut,  Jyväskylä universitet  De 21 utvalda pilotprojekten (ca 40 skolor) och  många medborgarorganisationer Arbetsgrupp 01.09.2009 – 31.01.2010, styrgrupp 01.06.2010 – 30.12.2012 Genomförande Projektet genomförs i samarbete mellan:  undervisnings- och kulturministeriet,  Utbildningsstyrelsen,  social- och hälsovårdsministeriet,  försvarsförvaltningen och  Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna)

4 Skolan i rörelse 2010-2012 • Koordinering av existerande och nya modeller för att befästa fysiskt aktiv verksamhetskultur i de finländska skolorna • Att öka skolbarnens fysiska aktivitet under skoldagen och i anslutning till skoldagen (en mer omfattande helhet än gymnastik som läroämne) • Syftet är att hela skolgemenskapen förbinder sig till målen och åtgärderna • Projektet körde i gång i början av höstterminen 2010 med 21 piloter i hela landet

5 Skolan i rörelse 2010-2012 Pilotprojekt • Grundskolor, årskurs 1-9 (7-15 år) • 21 piloter (ca 40 skolor) i hela landet blev tilldelade 442.000 € projektfinansiering för läsåret 2010-2011 (58 sökande) • Skolans egen plan för genomförande av projektet och samarbete med kommunens idrottsväsende och andra aktörer • Valkriterierna var förutom det ovannämnda bl.a. skolornas utgångsläge, geografisk belägenhet, mångsidighet, skolornas storlek och läge i olika miljöer, skolornas typ och elevmaterial

6 Skolan i rörelse 2010-2012 Projektmål IAtt öka skolbarnens fysiska aktivitet under och i anslutning till skoldagen och att motivera barnen till en livsstil med fysisk aktivitet IIAtt samla grundläggande information om barnens fysiska aktivitet och beteende samt barnens fysiska kapacitet IIIAtt utveckla och vidarebygga expertis i främjandet av fysisk aktivitet i skolan och förvaltningen

7 Skolan i rörelse 2010-2012 Projektarbetssätt • Mentornätverkets stöd för bedömning av utgångsläget, planeringsarbete och projektets förverkligande • Kontinuerlig vidareutbildning av lärare • Kontinuerlig spridning av god praxis • Nya innovationer • Bruk av teknologi och social media • Utnyttjande av teknologi och social media för att främja fysisk aktivitet • Kontinuerlig forskning, uppföljning och värdering

8 Skolan i rörelse 2010-2012 Forskning, uppföljning och värdering LIKES – Forskningscenter : forskning och uppföljning Jyväskylä universitet: studier och avhandlingar Andra partners: studier och avhandlingar Målsättningar • Att vidga kunskapsbasis om barns och ungas fysiska aktivitet • Dokumentation av pilotprojekten, beskrivning av utgångsläget, projektvärdering samt resultatuppföljning Man söker svar på • Hur barn och unga uppnår rekommendationen om fysisk aktivitet • Hur projektet påverkar nivån av elevernas fysiska aktivitet och verksamhetskulturen i skolan • Hur projektet påverkar elevernas välbefinnande i skolan

9 Skolan i rörelse 2010-2012 Allmän beskrivning av uppföljning 1. Allmän projektuppföljning • Projektdokumentation (projekt generellt och projektfaser) • Intervjuer • Sammandrag och konklusioner för extern värdering

10 Skolan i rörelse 2010-2012 Allmän beskrivning av uppföljning 2. Pilotprojektens uppföljning 2.1 Allmän uppföljning, alla 21 pilotprojekt ─ skolnivå Koordinatorer • Andra ansvariga 2.2 Noggrann uppföljning, 8 pilotprojekt ─ skolnivå Förfrågan/eleverna • Intervjuer • Observation 2.3 Specifik uppföljning, 4 pilotprojekt ─ individuell nivå Förfrågan/eleverna och föräldrarna • Aktivitetsmätningar • Intervjuer • Observation

11 Skolan i rörelse 2010-2012 Noggrann och specifik uppföljning: frågeformulär

12 Skolan i rörelse 2010-2012 Noggrann och specifik uppföljning: Webropol -förfrågan

13 Skolan i rörelse 2010-2012 Specifik uppföljning: förfrågan och mätningar information och samtycke aktivitetssensorer antropometri förfrågan

14 Skolan i rörelse 2010-2012 Specifik uppföljning: aktivitetssensorer och aktivitetsdagbok för 7 dagar affisch i klassrummet

15 Skolan i rörelse 2010-2012 liikkuvakoulu.fi • Liikkuva koulu


Ladda ner ppt "Skolan i rörelse 2010-2012. Skolan i rörelse 2010-2012 Målsättningar Att lansera rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn i skolåldern i alla grundskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser