Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.laholm.se Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation Vallåsen 12-13 Februari 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.laholm.se Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation Vallåsen 12-13 Februari 2009."— Presentationens avskrift:

1 www.laholm.se Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation Vallåsen 12-13 Februari 2009

2 www.laholm.se Syfte •Att fastställa övergripande såväl som konkreta mål för samverkan kring förebyggande arbete för barn och unga •Att ta fram en gemensam metod för arbetet •Att komma överens om en enhetlig uppföljnings- och utvärderingsmetod

3 www.laholm.se Utgångspunkt: Ungas perspektiv och bygga vidare på tidigare arbete •Resultat från konferens 22-23 maj 2008 •Intervjuer med ungdomsforum och New City Laholm (sammanställt av Mats Franzén)

4 www.laholm.se Organisationsmodell Politisk styrgrupp Kommun- styrelsen Chefsgrupp Projektledare Barn- och ungdoms- inflytande Samverkan Halländsk policy Lokal mobilisering DANT Arbetsgrupper och processer Föräldra- stöd Formulerar riktlinjer ger mandat och legitimitet till chefsgruppen, tar ställning till övergripande förslag och beslut. Förankrar processen inom berörda nämnder och huvudmän. Formulerar direktiv, koordinerar, tillsätter projektgrupper samt fattar beslut om genomförande. Medverkar i planerings- och genomförandeprocesser på samtliga nivåer. Sekreterarskap i styr- och chefsgruppen. Adjungeras i projekt- och arbetsgrupper.

5 www.laholm.se Program TorsdagFredag InledningBriefa nytillkomna deltagare Tillbakablick- problemanalysPresentation av åtgärdsplaner Framtiden - målVägen framåt ÅtgärderUtvärdering och avslutning

6 www.laholm.se Planeringsmetod •Intressentanalys •Problemanalys •Målformulering •Aktiviteter •Resurser •Indikatorer för måluppfyllelse •Förutsättningar/risker

7 www.laholm.se Åtgärder Tid NU Problemanalys Framtid Mål Resurser

8 www.laholm.se Intressenter Barn och ungdomar Föräldrar Kultur och Fritidsnämnd BUP Barn och utbildnings- nämnd Ungdoms forum Arbetsmarknads - enheten Kommun- politiker SocialnämndFörskolan FritidsPolisen SkolanFöreningar Skolhälsovård Organisationer

9 www.laholm.se Problem vi vill lösa

10 www.laholm.se Mål – den framtid vi vill nå

11 www.laholm.se Mål Beskriver •Önskad •Framtida •Uppnådd situation Ett SMART mål •Specifikt •Mätbart •Accepterat •Realistiskt •Tidsbestämt Skateboardpark invigd 1 Juli 2010

12 www.laholm.se Övergripande mål Beskriver varför insatsen/projektet är viktig för Laholm. Indikatorer Hur vet vi att vi har uppfyllt/ är på väg mot målet? Verifikationskälla Var hittar vi bevis på att målet är nått? Fokusområde Projektmål Beskriver vad som ska finnas när projektet är avslutat. Indikatorer Hur vet vi att vi har uppfyllt/ är på väg mot målet? Verifikationskälla Var hittar vi bevis på att målet är nått? Aktörer som behöver samverka. En förteckning över vilka som behöver samarbeta i projektet. Handlingsplan Beskriver vad, när och vem som ska göra saker så att projektmålet nås. Resurser Beskriver vilka resurser som behövs för att genomföra handlingsplanen. Externa förutsättningar Påverkar möjligheten att starta/genomföra projektet. Utanför projektledarens beslutsmandat. T.ex. politiska belsut, finansiering. Projektmatris En projektmatris läser man nerifrån och upp från höger till vänster: Om de externa förutsättningarna är uppfyllda och man har resurserna kan man genomföra handlingsplanen. Om handlingsplanen genomförs når man projektmålet. Projektmålet ska bidra till det övergripande målet.

13 www.laholm.se Projekt inom fokusområdena •Se förslag på projektmål i projektmatriser

14 www.laholm.se Exempel på handlingsplan Projektmål: Hemsida för ungdomar lanserad 1 augusti

15 www.laholm.se Exempel på indikatorer på måluppfyllelse MålIndikatorerVerifikationskälla Laholm – en av Sveriges bästa kommuner att växa upp och leva i för barn och ungdomar. Ökande andel unga som är positiva till Laholm LUPP Andra enkäter Ökande antal unga i bostadskö Ökande antal barn i skolor och förskolor Färre barn i utanförskapStatistik SOC BUP Polisen Andel elever som söker till Osbecksgymnasiet Ökat antal aktiva i frivilligorganisationer Ökat antal positiva inslag/artiklar om Lahom i media

16 www.laholm.se Uppföljning/utvärdering •Uppföljning: –Vad har vi gjort? •Utvärdering –Vad har vi åstadkommit? –Vilken förändring har barn och unga i Laholm märkt?

17 www.laholm.se Hur tar vi oss framåt?

18 www.laholm.se Tidsplanering under våren Idag FebruariMarsAprilMajJuni Konferens Möten med projektgrupper Informationsträffar i verksamheten Beslut om föräldra- stöd Lok. Mob. Anställning av ungdoms- samordnaren Ungdomsinflytande Presentation av hemsida – Lägger in all verksamhet i styrmodellen Möten med projektgrupper

19 www.laholm.se Arbetsgång under hösten AugustiSeptemberOktoberNovemberDecember Beslut om barn- och ungdomsplanen Uppföljning av projekt i verksamheten Utvärdering av arbetet i de fem fokusområdena Nya Projekt? Nya Projekt? Nya Projekt? Nya Projekt? Nya Projekt? Möten med projektgrupper


Ladda ner ppt "Www.laholm.se Samverkan kring förebyggande barn- och ungdomsarbete Dokumentation Vallåsen 12-13 Februari 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser