Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fram-projektet Ett processinriktat arbetssätt. Presentationens innehåll Bakgrund till Fram-projektet Skellefteås processutvecklingsmodell Projektorganisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fram-projektet Ett processinriktat arbetssätt. Presentationens innehåll Bakgrund till Fram-projektet Skellefteås processutvecklingsmodell Projektorganisation."— Presentationens avskrift:

1 Fram-projektet Ett processinriktat arbetssätt

2 Presentationens innehåll Bakgrund till Fram-projektet Skellefteås processutvecklingsmodell Projektorganisation Ett praktiskt exempel Avslutande reflektioner

3 Bakgrund

4 1.Skellefteå kommun står likt andra kommuner inför stora behovsförändringar 2.Ökade krav på effektivitet 3.I Skellefteå kommuns styrkort finns ett mål att utveckla verksamhetens processer

5 Syfte Blir tydligare om innehållet i de tjänster som Skellefteå kommunen levererar Skapa tydlighet och enhetlighet så att medarbetare kan få stöd i arbetet för att med jämn kvalitet kunna utföra det som lovas Arbeta effektivt, gör saker på rätt sätt, i rätt tid och nå uppsatta mål Skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna komma med nya idéer och förbättringsförslag för verksamheten

6 Mål Projektet ska bidra till att effektivisera verksamheten inom valda processområden med minst 15 % Måluppfyllnad mäts genom att en nyttovärdesanalys görs för varje process. En nyttovärdesanalys blir utgångspunkt för vad i processen som ska följas upp.

7 Skellefteås processutvecklingsmodell

8 1. Urval av ett antal processer 2. Kartlägga nuläge 3. Kartläggning av beslutat läge 4. Genomföra nyttovärdesanalys 5. Lösningsförslag

9 1.Hållbara förbättringar 2.Delaktighet 3.Snabbhet och resultat

10 Funktion Process

11 Projektorganisation

12 Styrgrupp Beställare Projektgrupp Processutvecklare

13 Dagsläge Processutvecklingsmodell för Skellefteå är framtagen 15 processutvecklare är utbildade Uppdragsgivare utsedda för valda processer Första kartläggningarna är påbörjade och ska vara klara innan midsommar

14 Politisk förankring Projektdefinitionen beslutad i kommunstyrelsen Nämnder genom förvaltningschef har lagt förslag på angelägna områden En pågående informationsinsats…

15 Ett praktiskt exempel Processen: att genomföra bygg- och anläggningsprojekt

16 Ramar för processutvecklingen

17 Bakgrund till processutvecklingen Olika angreppssätt… Helhetsansvar?

18 Vad har gjorts och vad ska göras? slutfört i majjuni

19 Lärdomar 1.Gruppsammansättningen 2.Ge ett tydligt och praktiskt uppdrag – nedtonad processteori 3.Ge en positiv bakgrundsbeskrivning till uppdraget 4.Gör nulägesbeskrivningen lagom detaljerad – undvik VEM 5.Vid problembeskrivning och vision – betona VAD och HUR

20 Avslutande reflektioner

21 1. Ett projekt för att införa processinriktat arbetssätt 2. Vad ska processerna användas till? 3. Vem ska ta hand om resultatet? Och hur ska vi göra det? 4. Hur skapas deltagande i verksamheter som idag är endast är kund till processen?


Ladda ner ppt "Fram-projektet Ett processinriktat arbetssätt. Presentationens innehåll Bakgrund till Fram-projektet Skellefteås processutvecklingsmodell Projektorganisation."

Liknande presentationer


Google-annonser