Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Aduct AB 2003-09-11 voxpop ”folkets röst” ett webb-baserat beslutstödssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Aduct AB 2003-09-11 voxpop ”folkets röst” ett webb-baserat beslutstödssystem."— Presentationens avskrift:

1 © Aduct AB voxpop ”folkets röst” ett webb-baserat beslutstödssystem

2 © Aduct AB Är analysarbete inför ett nytt projekt viktigt ?

3 © Aduct AB Hur värdera produkter utifrån egenskapskrav under hela produktutvecklingsprocessen ?

4 © Aduct AB Hur rangordna och värdera varje egenskap?

5 © Aduct AB Vid ”design review beslut”, är det då viktigt att följa upp hur egenskapskrav korrelerar mot projektstatus?

6 © Aduct AB Står resultatet i projekten i relation till hur väl man uppfyller egenskapskraven?

7 © Aduct AB Vi tror att: marknadsundersökningar och kundundersökningar inom de flesta företagen fungerar bra. mätning av egenskapskraven under projektets gång är svår och tungrodd. genom att mäta mot ställda egenskapskrav i projektstarten så skapar vi :  Färre projekt.  Kortare ledtider.  Bättre måluppfyllnad.  Större kundtillfredställelse.  Ökad vinst.

8 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling SSDR Utvecklingsprojekt Marknad S = start, slut DR = design review KundundersökningRiskanalysMåluppfyllnadKonceptutvärderingKonkurrentanalys Vad tycker Kunden är viktigast? Hur väl uppfyller den nya produkten kundernas behov? Hur väl uppfyller man egenskapskraven i Projektet? Vad är viktigast att Produktutveckla?

9 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

10 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

11 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas AnalysBeslutsunderlag Beslut Hur värderar kunden följande egenskaper: Vilka egenskaper är viktigast att utveckla: …….

12 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

13 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling voxpop databas Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ AnalysBeslutsunderlag Beslut Värdering av våra olika koncept mot varandra= Val av koncept Utvärdering av våra koncept i förhållande till konkurrenter Utvärdering av konkurrerande produkter …….

14 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

15 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet AnalysBeslutsunderlag Beslut Vilka delar av projektet är det störst risk med Prioriteringsanalys; Vilka delar av projektet är viktigast …..

16 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

17 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling voxpop databas Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw AnalysBeslutsunderlag Beslut Val av konceptlösning; Värdeanalys Måluppfyllnad, Mäta under projektets gång hur väl man möter egenskapskraven …..

18 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Marknadsundersökningar voxpop databas KundönskemålEgna krav Indata produktplanering, produktportfolie Egenskapsbeskrivning Uppsättning hypotes Design Konstruktion Produktion Service Annat Marknadsundersökningar AnalysBeslutsunderlag Beslut

19 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Önskade Egenskaper Måluppfyllnad Egenskaper; Beslut Marknadsundersökningar Produktutveckling ledtid voxpop databas

20 © Aduct AB voxpop metodik design review Vi är långt ifrån måluppfyllnad Vi stänger projektet Vi är enligt plan för måluppfyllnad Vi tror att vi kommer att uppfylla målen Vi fortsätter med projektet Vi tror inte att vi kommer att uppfylla målen

21 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Kundundersökningar Vad tycker kunden är viktigast voxpop databas Riskanalys Hur stor risk för projektet Utvärdering koncept, konkurrentanalys Värdeanalys=val av ide’ Utvecklingsprojekt, måluppfyllnad Validering: design reveiw Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut

22 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling voxpop databas Marknadsundersökningar, konkurrentanalys Utvärdering av nya produkten AnalysBeslutsunderlag Beslut Marknadsundersökningar; Hur bra kunde vi leva upp till kundernas önskemål Konkurrentanalys; Hur bra blev vår produkt relaterat till konkurrenter …….

23 © Aduct AB voxpop metodik attitydundersökningar Utvärdering arbetssökande voxpop databas Medarbetarundersökning Medarbetarvalidering Avdelnings, företags validering….. Kvalitets validering …… AnalysBeslutsunderlag Beslut

24 © Aduct AB Hypotes Survey Indata •Produkter •Parametrar •Produktinfo •Bilder •mm Databas Internet Analys Respondenter Projektmedlemmar •Diagram •Tabell •Exportera •Diagram •Tabell •Exportera FW

25 © Aduct AB Voxpop metodik, 4 basfrågor Funktion Egenskap Kvalitet Användbarhet Design (utseende, upplevelse) Bi-effekt (negativa/positiva)

26 © Aduct AB

27 Trafikmagasinet

28 © Aduct AB Trafikmagasinet viktad+pris

29 © Aduct AB

30

31

32  Färre projekt  Kortare ledtid  Bättre måluppfyllnad  Större kundtillfredställelse voxpop vinster voxpop ger ökad vinst

33 © Aduct AB Vad kostar voxpop Att hyra systemet: Hyra av programplats och egen databas : SEK/mån ( min 4 mån. ). Utbildning max 5 deltagare 1 dag : SEK. Att köpa tjänster: Pilotprojekt, komplett värdeanalys fast pris: SEK. Körning av komplett värdeanalys från: SEK. Kundundersökning: från SEK Medarbetarundersökning inkl ”våra frågor”: från SEK

34 © Aduct AB voxpop metodik produktutveckling Värde Analys •Funkt. •Användb. •Design •Bi-effekt SSDR Mätning och återkoppling mot de uppställda egenskapskraven voxpop databas Tid Utvecklingsprojekt Antal projekt Vinsterna ökar med antal projekt och utsträckningen i tiden

35 © Aduct AB Ett webb-baserat system som kan jämföra produkter, tjänster, egenskaper eller liknande med varandra och på så sätt få fram den bästa produkten. Voxpops utgångspunkt är hela tiden kunden/ marknaden. Vad är då voxpop?

36 © Aduct AB För att kunna jämföra produkter (eller tjänster) med konkurrerande produkter krävs två saker: 1.Man måste kunna jämföra egenskaperna mellan produkterna på en skala. 2.Man måste kunna vikta varje enskild egenskap voxpop värdeanalys


Ladda ner ppt "© Aduct AB 2003-09-11 voxpop ”folkets röst” ett webb-baserat beslutstödssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser