Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägen mot e-arkiv Skapa förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägen mot e-arkiv Skapa förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde."— Presentationens avskrift:

1 Vägen mot e-arkiv Skapa förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde

2 Varför gemensam förstudie? Använda våra resurser på ett effektivt sätt Lära av varandra Bygga upp intern kompetens inför nästa steg Minska kostnaderna Tyngre kravställare gentemot framtida leverantör

3 Nils bilder

4 E-tjänst Verksamhets- system NärarkivSlutarkiv

5 E-tjänst System för bevarande Verksamhets- system Mellanarkiv Slutarkiv

6 Förstudiens mål Färdplan över förberedelser för ett effektivt införande av e-arkiv med sikte på ett elektroniskt informationsflöde.Delprojektmål: Kartlägga nuläge. Kartlägga det interna börläget för ett elektroniskt informationsflöde. Konkreta förslag på aktiviteter.

7 Förstudieorganisation Projektägare Styrgrupp Projektledare Projektgrupp Viktigt med en bredd av kompetenser: Arkiv, juridik, registratur, IT, kommunikation. En fördel med verksamhetsperspektiv.

8 Aktiviteter under förstudien Nulägesinventering – teknik, förvaring, regler och rutiner Framåt – informationsägarskap, juridik, teknik och säkerhet Omvärldsbevakning Nyttoanalys Systeminventering Workshop – verksamheternas behov och förväntningar Kommunikationsplan och intressentanalys

9 Nyttor med e-arkiv Säkerställa den långsiktiga informationsförsörjningen Bidra till en ökad effektivisering Ge ökad tillgänglighet till information Förbättra medborgarservice och stödja delaktighet

10 Nyttor med e-arkiv Minskat behov av utökade arkivlokaler Minskade licens- och driftkostnader Minskade kostnader för att skapa arkiveringslösningar i efterhand Starkare varumärke

11 Slutsatser systeminventering Krav på systemleverantörerna Systemförvaltarnas kunskap om systemen Positiva till e-arkivering Mellanarkiv Åtkomst till arkivet via det aktuella verksamhetssystemet

12 Workshop: Förväntningar Effektiva arbetssätt Likartat arbetssätt oavsett tjänsteman. Ökad informationssäkerhet. Informationen blir mer sökbar och lättillgänglig. Avlastning av verksamhetssystemen. Minskat behov av närarkiv.

13 Färdplan framåt Hur skapar vi rätt förutsättningar för införa ett e-arkiv? Aktiviteter inom fem områden: verksamhet, ansvar, samverkansformer, e-arkiv och teknik.

14 Frågor?

15


Ladda ner ppt "Vägen mot e-arkiv Skapa förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde."

Liknande presentationer


Google-annonser