Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – erfarenheter från Sverige Anna Brooks Socialdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – erfarenheter från Sverige Anna Brooks Socialdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – erfarenheter från Sverige Anna Brooks Socialdepartementet

2 Vad är välfärdsteknologi?

3 Socialdepartementet Kunskap om och användande av teknik som kan •bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständigt liv •stödja eget boende •förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov •bidra till bättre resursutnyttjande och kvalitet inom välfärdssektorn

4 Socialdepartementet Vad har vi gjort i Sverige?

5 Socialdepartementet Utveckling av produkter och tjänster - Teknik för äldre •Regeringsuppdrag till Hjälpmedelsinstitutet •Syftet att utveckla bra produkter och tjänster som underlättar vardag och boende för äldre •680 000 EUR per år i 6 år (2007-2012) •Stöd till företag, organisationer och kommuner

6 Socialdepartementet Stöd i ett nödvändigt teknikskifte - Trygghetslarm •Hjälpmedelsinstitutet regeringsuppdrag 2010 – 2013 •Storskalig försöksverksamhet har gett kunskap •Sveriges kommuner måste övergå till larm som kommunicerar via internet •Påbörjat arbete för standardisering av hela trygghetskedjan

7 Socialdepartementet Stöd till utveckling och införande - eHälsa i kommunerna •Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting •Målen för satsningen är bl.a. att öka:  antalet e-tjänster för invånarna  mobila lösningar för personal  andelen digitala trygghetslarm

8 Socialdepartementet Satsningen består av •Stimulansbidrag till kommunerna •Regionala samordnare för eHälsa •Vägledningar om hur man gör •Support för frågor om trygghetslarm

9 Socialdepartementet Hur går det?

10 Socialdepartementet Resultat och erfarenheter •Tydlig nyttoeffekt för användare och anhöriga •Samhällsekonomiskt lönsamt •Webbtjänsten Välfärdsteknologisnurran www.teknikforaldre.se •Visningsmiljöer om produkter och stöd för anhörigvårdare •e-hemtjänst har införts efter försöksverksamhet

11 Socialdepartementet e-hemtjänst ger livskvalitet och värde för pengarna •e-hemtjänst i form av bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt nattillsyn via kamera •Äldre personer är positiva till stödet •Personalen kan ägna tid åt dem som behöver det mest •Varje investerad krona ger fem kronor tillbaka •Ger brukarna högre livskvalitet

12 Socialdepartementet Gammal teknik i äldreomsorgen

13 Socialdepartementet IT-stöd för administration – men mycket kvar att göra!

14 Socialdepartementet Vilka utmaningar ser vi?

15 Socialdepartementet Kommunernas syn på hinder •Kräver stora investeringar – brist på resurser (62%) •Okunskap och bristande kompetens (36%) •Förändringsmotstånd och teknikrädsla hos personal (17%) •Brister i mobiltäckning och låg kapacitet i nät

16 Socialdepartementet Framgångsfaktorer och möjligheter •Riktad information •Utbildning •Brukarperspektiv •Samverkan •Ledning och styrning

17 Socialdepartementet Vad händer nu?

18 Socialdepartementet Aktuella frågor •Öppna jämförelser av eHälsa i kommunerna •Beredning av insatser för 2014 pågår •digitala trygghetslarm, e-tjänster och mobila lösningar, standardisering, krav på informationssäkerhet och juridik för digitala tjänster, Good Practice, utbildning…

19 Socialdepartementet Tack för uppmärksamheten! Frågor?


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – erfarenheter från Sverige Anna Brooks Socialdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser