Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälpmedelsinstitutet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälpmedelsinstitutet"— Presentationens avskrift:

1 Hjälpmedelsinstitutet
− ett nationellt kunskapscentrum

2 Vad är ett hjälpmedel? Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik. Det är närmare 10 procent av Sveriges befolkning som använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning. Hörapparaten är det mest förskrivna hjälpmedlet.

3 Hjälpmedelsinstitutets ägare
Vi är en ideell förening, men fungerar som en myndighet. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

4 Hjälpmedelsinstitutets finansiering
Vi finansieras med bidrag via statsbudgeten. Bidraget är på knappt 51 miljoner. Våra intäkter består också av externa projektbidrag på drygt 43 miljoner (huvudsakligen regeringsuppdrag).

5 Hjälpmedelsinstitutets vision
Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsnedsättning.

6 Vårt arbete Vi arbetar med analyser, utredningar och utvärderingar.
Vi stimulerar till utveckling och prövar i samarbeten med andra, nya metoder och ny teknik. Vi sprider vår kunskap genom kommunikation och utbildningar.

7 Våra kontakter Vi samverkar med brukar- och forskar- organisationer, myndigheter, regioner, landsting, kommuner och företag. Vi har ett brukarråd som rådgivande organ till vår styrelse. Kontakterna är en förutsättning för vår verksamhet.

8 Hjälpmedelsinstitutets Utbildningsavdelning
1 januari 2012 bildades utbildningsavdelningen 17 personer, varav tre i Göteborg Till avdelningen hör också Hjälpmedelsinstitutets Bibliotek Nationell Inspirationsmiljö – Hjälpmedelsinstitutet och allmännyttiga bostadsföretaget Micasa Fastigheter

9 Utbildningsavdelnings syfte
ansvara för kursadministration och utveckling samla alla utbildningsaktiviteter på ett ställe arbeta med utbildning sammanhållet, långsiktigt och strategiskt skapa professionella mötesplatser använda olika metoder och verktyg, testa nya koncept hålla hög kvalité målgruppsanpassade utbildningar

10 Hjälpmedelsinstitutets Utbildningsavdelning
genomför kurser, konferenser, seminarier andra utbildningar inom hjälpmedelsområdet skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte genom yrkesträffar och nätverk. tar fram utbildningsmaterial ansvarar för Hjälpmedelsinstitutets Bibliotek ansvarar för Nationell Inspirationsmiljö – samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet och Micasa

11 Hjälpmedelsinstitutets Utbildningar
IT-konferens Nordiskt sittsymposium maj Utbildning i ”nya” Förskrivningsprocessen Hjälpmedelschefskonferens Kognitionsutbildningar, ex. Mobilen som stöd i vardagen Konferenser inom våra regeringsuppdrag Seminarier – frukostseminarier Föreläsningar, vid vårdhögskolor, KTH, AF, FK m.fl.

12 Förflyttningsutbildningar Göteborg
Utbildningar i Förflyttningar – med eller utan hjälpmedel Rörelseförmåga vid demenssjukdom Visningsmiljö Temadagar t.ex.: Badrumsinredning och hjälpmedel

13 Hjälpmedelsinstitutets regeringsuppdrag
Bo bra på äldre dar Digitala trygghetslarm Teknik för äldre Kartläggning av IT och andra teknikstöd Teknikstöd i skolan Hjälpmedel i fokus Alternativ telefoni Service- och signalhundar

14 Konferenser regeringsuppdrag
Teknik för äldre, med syftet att stödja utvecklingen av ny teknik, bra produkter och boende för äldre och anhöriga. Slutkonferens preliminärt februari 2013 i Stockholm Trygghetslarm Slutkonferens preliminärt januari 2013, 1 dag

15 Konferenser regeringsuppdrag
Framtidskonferens – Bo Bra på Äldre Dar – om äldres bostäder och boendemiljöer Preliminärt november 2012 i Stockholm Inbjudan sänds ut maj/juni Tillgänglighet ett fokus Kalendarium (Aktuellt inom Bo Bra) som visar på seminarier kring boende och tillgänglighet Utställnings på Arkitekturmuséet oktober till december 2012 Nordiskt seminarium om bostäder och boendemiljö, preliminärt december 2012

16 Utbildning TIBB Besiktningsprotokollet TIBB – Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd webbapplikation för inventering av tillgänglighet Utbildningar kommer genomförs av UUS – Urban utveckling och samhällsplanering SABO i samarbete med HI

17 Biblioteket Specialbibliotek för funktionsnedsättning, hjälpmedel och tillgänglighet Nordens största samling av litteratur inom området Öppet för alla Kostnadsfritt att låna

18 Inspirationsmiljön – samarbete HI och Micasa
Två visningslägenheter, en med inriktning boende i hemmet och en med inriktning på vård- och omsorgsboende samt en utställningslägenhet. Utformade för att inspirera och bidra till utveckling av nuvarande och framtida bostäder. Studiebesök samt utbildnings- aktiviteter i anslutning till inspirationsmiljön Mål Att visningsmiljön, ska bestå av två kompletta visningslägenheter, en med inriktning boende i hemmet och en med inriktning på vård- och omsorgsboende. Dessa skall vara utformade så att de kan inspirera och bidra till utveckling av nuvarande och framtida bostäder. Se bilaga. Syfte med visningsmiljön Den gemensamma visningsmiljön ska ligga i framkant när det gäller ny teknik med fokus både på den enskildas, personalens och fastighetsägarens roll genom att alltid vara aktuell och uppdaterad. Visningsmiljön ska vara utformad som hemmiljön i det boende som är aktuellt för målgruppen för respektive lägenhet. Att visa på goda lösningar och möjligheter för att skapa en bra och estetiskt tilltalande boendemiljö och där det är möjligt, visa på flera alternativa lösningar på produkter/tjänster. Lösningar som ska kunna plockas fram utifrån de önskemål och behov som finns hos besökare. Att det i visningsmiljön finns produkter/tjänster och nyheter som leda till diskussion och reflektion hos både besökare, Micasa och HI. Att visa på innovativa lösningar, skydd och säkerhet, bibehållen eller ökad självständighet Att visa hur fastighetsägaren kan ta en aktiv roll i bostadens utformning.

19 Utbildningsavdelningen erbjuder
Kurser/konferenser Seminarier Workshops Temadagar Uppdragsutbildningar Föreläsningar Samverkan/samarbete kring utbildningar Studiebesök i Inspirationsmiljön Litteratur inom området samt hjälp med sökning av litteratur

20 Besök vår webbplats www.hi.se

21 Information Utbildningsavdelningen
Läs mer på Kontaktuppgifter

22 TACK!


Ladda ner ppt "Hjälpmedelsinstitutet"

Liknande presentationer


Google-annonser