Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstöd En kväll för information och samtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstöd En kväll för information och samtal."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstöd En kväll för information och samtal

2 •Information om kommunfullmäktiges beslut om föreningsbidrag •Information om remiss om prislista för att hyra lokaler hos kultur- och fritidsförvaltningen •Möjlighet att ställa frågor om bidrag och prislista Vad händer ikväll?

3 Vi är till för Eskilstunabor och besökare Vårt arbete har ett tydligt folkhälsoperspektiv där vi ska: •Skapa goda förutsättningar för kommunens förenings-, kultur- och idrottsliv genom att: o ge ekonomiskt bidrag, stöd och service o tillhandahålla funktionella, flexibla och säkra arenor och anläggningar •Skapa goda förutsättningar för rekreation för allmänheten genom att: o tillhandahålla attraktiva, lättåtkomliga och trygga rekreationsområden o tillhandahålla funktionella, flexibla och säkra arenor och anläggningar •Stärka Eskilstunas attraktivitet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom att: o locka kultur- och idrottsarrangemang till Eskilstuna. o vara en självklar partner vid strategiskt viktiga arrangemang inom enhetens verksamhetsområde. Vi ska också genom rätt teknisk kompetens och god service vara stödfunktion till kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter Förslag till verksamhetsidé

4 •Ny enhet: Arenor och föreningsstöd – Idrottsenheten, Eskilstuna kultur och Eskilstuna fritid blir en gemensam enhet med gemensamt uppdrag •Ny enhetschef: Jan Cornén •Gäller från 1 oktober Men först…

5 •Remiss om förslag till nya regler för bidrag i februari 2012 •Beslut i kultur- och fritidsnämnden i april •Informationsbrev till föreningar i maj •Beslut i kommunfullmäktige i juni •Information och blanketter på webben i juni •Informationsbrev till föreningar i augusti Föreningsbidrag - processen

6 •Enkelt – fokus på verksamhet istället för föreningskategori eller uppdelning kultur/fritid, 7 bidragsformer istället för 29 •Tydligt – beslutade regler och kriterier •Flexibelt – utfallet för olika föreningar kan förändras över tid utifrån föreningens utveckling och politiska prioriteringar, inte styras av historik Föreningsbidrag 2013

7 Lokalsubventioner Verksamhet för barn, unga och personer med funktions- nedsättning Publik verksamhet Verksamhet med särskild samhälls- nytta Utbildnings- bidrag Stimulans- bidrag Aktivitets- medlems- bidrag Bidrag för lokaler och anläggningar Arrangemangs- bidrag Bidrag för samlingslokaler Årligt bidrag

8 Grundförutsättningar gällande remiss till föreningslivet: •Inga förändringar gällande grundprinciper i KPP och IPP •Samma ekonomiska ram, inga nya pengar •Föra över medel från kommunalt ägda anläggningar till föreningsägda anläggningar Prislista och tidsfördelning 2013

9 Ny prislista för 2013 som bygger på idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna -Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunalt drivna anläggningarna. (IPP) -Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för vuxna. (IPP) -Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. (IPP) -Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas. (KPP) -Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. (KPP) Prislista och tidsfördelning 2013

10 Grundstruktur i dokumentet: Beskrivning av ärendet Kultur och fritidsnämndens prislista för 2013 –Generella bestämmelser - allmän beskrivning –Tidsfördelning – idrottsanläggningar och lokaler för sammankomster –Hyror för träning, repetition och ordinarie sammankomster –Hyror för match och tävling –Arrangemang –Konferenser och utbildningslokaler –Övrigt Prislista och tidsfördelning 2013

11 Lokalsubventioner i kultur- och fritidsnämndens prislista för hyra av lokaler delas in i tre nivåer: 1) verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i stödberättigad förening upp till 65 år. 2) vuxenverksamhet i stödberättigad förening 3) övriga föreningar, allmänhet och företag. Prislista och tidsfördelning 2013

12

13 Prioritering för tidfördelning i kommunala lokaler Idrottsanläggningar och lokaler för sammankomster • Tider mellan klockan 17 och 19 i samtliga hallar, utom undantagna elitarenor, ska prioriteras för kategori 1 (verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning upp till 65 år i stödberättigad förening ). • Fördelning av tider ska ske så att verksamhet för flickor och pojkar i möjligaste mån får lika mycket tid och lika attraktiv tid. • Övriga tider fördelas sen i prioritetsordning kategori 2 (vuxna i stödberättigad förening) och sist klass 3 (övriga) • Matcher och arrangemang prioriteras före träning. Prislista och tidsfördelning 2013

14 Prioritering för tidfördelning i kommunala lokaler Kulturlokaler/scener • Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning prioriteras. Ingen bokning är definitiv innan bokningsbekräftelse erhållits. • Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar och arrangörer ska råda. • Verksamheter för flickor och pojkar ska ha så lika andel tid och så lika attraktiv tid som möjligt i anläggningarna. • I lokalerna ska det bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter. Prislista och tidsfördelning 2013

15 Vissa av nämndens anläggningar/scener är avsedda för elitidrott/särskild inriktning: Idrottsanläggningar •Tunavallen, sporthallen och speedwayanläggningen på Gröndal Scener •Lokomotivet, Eskilstuna teaters stora scen och konserthallen Prislista och tidsfördelning 2013


Ladda ner ppt "Föreningsstöd En kväll för information och samtal."

Liknande presentationer


Google-annonser