Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg! GK & GDF & SGF i samverkan. Inom Svensk golf finns SGF,GDF och Klubbar. Idag sker inte ett optimalt samarbete med spelaren i centrum… Vi vill.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg! GK & GDF & SGF i samverkan. Inom Svensk golf finns SGF,GDF och Klubbar. Idag sker inte ett optimalt samarbete med spelaren i centrum… Vi vill."— Presentationens avskrift:

1 På väg! GK & GDF & SGF i samverkan

2 Inom Svensk golf finns SGF,GDF och Klubbar. Idag sker inte ett optimalt samarbete med spelaren i centrum… Vi vill att samarbetet blir världsklass för att utveckla idrotten golf genom glöd i klubben!

3 Spelarens väg mot toppen - i samverkan! KLUBBEN GDF - Ungdomsträff SGF GDF SKANDIA SUPERCAMP 13-15år TALANGLÄGER 13år-17år FLICK- & POJKLANDSLAG INTERNATIONELL ELIT TÄVLING •Tour •Cup •Ranking RIG & REG

4 REKRYTERA INSPIRERA/STIMULERA UTVECKLA Vår GK

5 1 2 3 100

6 1 2 3 4 20

7 GRÖNT LJUS

8 Insamling av fakta -> Grönt ljus  Utvecklingstrappor  Annan idrottslitteratur

9 Grönt ljus i Juniorgolf Juniorcertifierad anläggning är en förutsättning Nivå 1: ålder > 12 år 1. Klubben har en dokumenterad målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 1. 2. Klubben bedriver en åldersanpassad verksamhet med utbildade ledare och tränare som stimulerar barnen grundad på golfens utvecklingstrappa 3. Verksamheten bedrivs i anpassade grupper med högst två årskullar per grupp 4. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan för ledare och tränare till verksamhet på nivå 1. För ledare: steg 1. För tränare: godkänd TU. 5. Klubben har en aktiv rekryteringsplan av barn till verksamheten på nivå 1. 6. Klubben har en dokumenterad plan för att stimulera barn på nivå 1 till att fortsätta i verksamheten på nivå 2 7. Klubben har väl anpassade övningsområden och utrustning till verksamheten på nivå 1. 8. Klubben bedriver en aktiv prova på verksamhet i skolorna. Grönt ljus: Punkt 1,2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda Gult ljus : Punkt 1, 2 och minst 2 av övriga punkter är genomförda. SGF & GDF Elit-& talangutveckling Sverige 1 2 3

10 Grönt ljus i Juniorgolf Juniorcertifierad anläggning är en förutsättning Nivå 2: ålder 13- 15 år 1. Klubben har en dokumenterad målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 2. 2. Klubben bedriver en åldersanpassad året runt verksamhet som stimulerar ungdomarna att satsa på golf som sin idrott. 3. Verksamheten (träning och tävling) bygger på golfens utvecklingstrappa i väl anpassade grupper, med utbildade ledare/tränare vid både träning och tävling. 4. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan för ledare och tränare till verksamhet på nivå 2. För ledare: steg 2. För tränare: godkänd TU. 5. Klubben har en dokumenterad plan för att stimulera ungdomar på nivå 2 till att fortsätta i verksamheten på nivå 3. 6. Klubben har väl anpassade övningsområden, lokaler och utrustning till verksamheten på nivå 2. 7. Klubben har ett aktivt samarbete med skolan inom ramarna för egen aktiv rekrytering/Idrottslyftet. 8. Klubben har en aktiv rekryteringsplan av ungdomar till verksamheten på nivå 2. Grönt ljus: Punkt 1, 2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda Gult ljus: Punkt 1, 2 och minst 2 av övriga punkter är genomförda. SGF & GDF Elit-& talangutveckling Sverige 1 2 3

11 Grönt ljus i Juniorgolf Juniorcertifierad anläggning är en förutsättning Nivå 3: ålder 16-19 år 1. Klubben har en dokumenterad målsättning, värdegrund och handlingsplan för verksamheten på nivå 3. 2. Verksamheten (träning och tävling) bygger på golfens utvecklingstrappa i väl anpassade grupper, med utbildade ledare/tränare vid både träning och tävling. 3. Klubben bedriver en åldersanpassad året runt träning som stimulerar ungdomarna att satsa på golf som sin idrott 4. Klubben har en aktiv rekryterings- och utbildningsplan för ledare och tränare till verksamhet på nivå 3. För ledare: steg 3. För tränare: relevant vidareutbildning inom PGA. 5. Klubben har en dokumenterad plan för att stimulera och utveckla ungdomar på nivå 3 till att satsa vidare som elitidrottare i golf. 6. Klubben har väl anpassade övningsområden, lokaler och utrustning till verksamheten på nivå 3 7. Klubben har ett aktivt samarbete med skolan och säkerställer att ungdomarna får en bra idrottsutbildning under sina gymnasiestudier. 8. Klubben har en aktiv rekryteringsplan av ungdomar till verksamheten på nivå 3. Grönt ljus: Punkt 1,2, 3, 4 och minst 1 av övriga punkter är genomförda. Gult ljus: Punkt 1,2 och minst 2 av övriga punkter är genomförda SGF & GDF Elit-& talangutveckling Sverige 1 2 3

12 ELITCERTIFIERING Grön lampa på nivå 1-3 är en förutsättning Nivå 4: ålder 20 år + Med Elitmiljö menar vi en golfklubb, en sammanslagning av flera golfklubbar eller annan typ av klubb, förening, distrikt i en sammanslutning eller i ett samarbete enligt avtal mellan parterna. Se dokument: Elitcertifiering SGF & GDF Elit-& talangutveckling Sverige 1 2 3 4

13 Intention med Grönt ljus i Juniorgolf: Att golfens organisation (GK, GDF & SGF) ger alla ungdomar möjlighet - oavsett klubbtillhörighet -  Att bli synliggjorda  Att få rätt stimulans  Att ges möjlighet att utvecklas Mål 2011:  Att Sverige har 100 klubbar/miljöer med grönt ljus inom juniorverksamheten på nivå 1, 2 och 3. Det innebär att i varje distrikt har ca 20 % av klubbarna grönt ljus på dessa tre nivåer. GRÖNT LJUS

14 Vad är syftet med att ha grönt ljus i verksamheten?  Skapar tydlighet – vad erbjuder er klubb/miljö!  Att ha en verksamhet och en miljö som ger möjlighet och förutsättning för individerna från knatteåldern till att kunna bli en elitspelare.  Barn och ungdomar vill vara med i ett sammanhang där gemenskap, glädje, utveckling, utmaningar och uppmuntran finns!  Ger tydlighet vid rekrytering av barn och ungdomar och inte allra minst, föräldrar!  Talar om vad ni står för i er verksamhet med värdegrund och innehåll!  Visar en seriös verksamhet som tål att jämföras med andra idrotter!  Det visar att ni jobbar på lång sikt med en genomtänkt verksamhetsplan!  Ger engagemang och känsla för golfutveckling – en kultur skapas!

15 GRÖNT LJUS Mål: Att Sverige har 100 klubbar/miljöer med grönt ljus inom juniorverksamheten på nivå 1, 2 och 3. Fördelar för golf-Sverige:  Distrikten (GDF) och Svenska Golfförbundet (SGF) kan erbjuda relevant utbildning, seminarier och fortbildning till klubbar/miljöer som har en väl fungerande juniorverksamhet.  GDF och SGF kan gemensamt genomföra riktade seminarier och konferenser som möter dagens behov.  Detta är ett steg i målet att vara världsbäst på elit, junior och bredd


Ladda ner ppt "På väg! GK & GDF & SGF i samverkan. Inom Svensk golf finns SGF,GDF och Klubbar. Idag sker inte ett optimalt samarbete med spelaren i centrum… Vi vill."

Liknande presentationer


Google-annonser