Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011 - En handlingsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011 - En handlingsplan."— Presentationens avskrift:

1 Ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011 - En handlingsplan

2 Varför handlingsplan?  Detta dokument innehåller information och riktlinjer för de olika verksamheter som ÖFG-junior/Elit erbjuder under 2011. Handlingsplanen är gjord för dig, ledare och spelare eller intresserad, som vill veta mer om vad just du kan förvänta dig av säsongen 2011. Handlingsplanen utgör som sagt riktlinjer för verksamheten och är inte skriven i detalj. Utbud och efterfrågan kan ändra förutsättningar. Detta visar vad vi vill åstadkomma, säsongen får visa vad vi lyckats med. Trevlig läsning! Niklas Svärdström - Ungdomsansvarig

3 Rubriker  Ledarskapet  Träningsgrupper  Grönt Kort  Spela på stora banan  Utvecklingsmöjligheter  Elit / Tävling  Golfkul / Golfskola  Golfhallen

4 Ungdomsledare  Under 2011 kommer ÖFG att satsa mer resurser på att bygga ett starkt ledarteam i juniorleden. Huvudmålsättningen är att kunna erbjuda ledaren tydliga verktyg så att denne känner sig trygg med uppgiften. För att åstadkomma detta har jag ställt 2 frågor till verksamheten, 2 frågor som ÖFG måste kunna svara på för att säkerställa kvalitén i Ledarskapet.  Vad förväntas av mig som ungdomsledare på ÖFG?  Vilka verktyg kan ÖFG ge mig för att leva upp till förväntningarna?  På följande sidor kan du läsa svaren

5 Som gruppledare förväntas du…  Leda träningar tillsammans med minst 1 ledare i samma grupp  Vara sammankallande till träningar. Tid, plats, dag osv.  Göra en mail/tfnlista för att enkelt nå ut till er grupp  Föra närvarolistor /loklistor  Inte kunna instruera specifika tekniska svingövningar  Ha löpande kontakt med ungdomsansvarig om hur du tycker att gruppträningen fungerar  Försöka skapa ett nätverk med föräldrar till barn i träningsgruppen som kan verka som resursperson. Fika, samåkning mm.  Ha roligt

6 Dessa verktyg ger ÖFG dig för att kunna leva upp till rollen som Gruppledare  Ledarutbildning i ÖFG.s regi för träningsgruppledare med start i golfhallen Måndag 28.e Mars kl. 19.30. Anmälan kan göras redan idag.  Niklas planerar träningen, gärna tillsammans med dig. Dagar, tider, samt förslag på vilka moment man kan träna under resp.träning  Varje gruppledare får en egen övningsbank/pärm där övningar/lekar/instruktionstips visas med bild och text för varje moment i golfspelet. Dessa är även kopplade till utbildningen ovan.  Du ingår i ett ledarteam med övriga gruppledare där erfarenhetsutbyte sker i samband med ledarträffar (lunchmöten?) tillsammans med ungdomsansvarig  Kick-off resa med ledarteamet till närliggande ort med övernattning och golfspel  Kläder för gruppledare  Eget, personligt Rangekort

7 Träningsgrupper Vad händer i träningsgrupperna?

8 Träningsgrupper  Träningsgrupperna delas in efter ålder  Spelare som kommit längre ska ges möjlighet att träna med äldre/bättre spelare  Utökad lägerverksamhet  Ledarledda träningar  Niklas är med var 3.e v med teknikträning  Öppen träning/spelträning med Niklas varje v under sommarlovet.  Kostnad: Förslag finns på att höja träningsavgiften med 100 kr mot att ge spelrätt till ungdomarna på pay&play-banan

9 Organisations/utvecklingsschema ÖFG Jun/Elit Elit/Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp Nya ungdomar Träningsgrupp GolfkulGolfskola Träningsgrupp

10 Grönt kort Hur får jag det?

11 Grönt Kort / hcp 36+  Steg 1: 12 poäng på pay&play-banan ger barn upp till 15 år Grönt Kort/hcp 36+.Banan spelas efter hcp 36, dvs 5 slag/hål =2 poäng/hål  Steg 2: Mot off.hcp 36. Spel från Grön-vit utslagsplats på stora banan, alternativt från 150m- pinnen för att träna. 18p med spelhcp 36. Spela med person med officiellt hcp.  Steg 3: Spel från röd tee 18p på spelhcp 40 (se slopetabell) Ger officiell hcp 36.

12 Spel på stora banan När får/kan jag göra det?

13 Spel på stora banan  Med hcp 36+/grönt kort ges möjlighet att boka tid på stora banan i samråd med receptionen, förutsatt att man är medlem i klubben och har en seniorspelare med officiell hcp med sig i bollen som kan ansvara för speltempo, regler mm.  Öppen träning. Under sommarlovet kommer Niklas att genomföra öppen träning 1g/v där spel på banan kommer vara en del av träningen. (se program för öppen träning under våren på hemsidan)  Spelträning för juniorer. 1 gång i veckan (sannolikt onsdagar mellan kl 17-18) har junior/elit starttider på stora banan. Alla får delta och spelar efter sina förutsättningar och från ”sin” utslagsplats. Anmälan till detta skall göras på separat lista i receptionen.

14 Utvecklingsmöjligheter Jag vill pröva mot/med bättre spelare!

15 Utvecklingsmöjligheter  Prata med din träningsgruppsledare  Prova att spela/träna med äldre träningsgrupper  Delta på spelträningar  Ställ upp i tävlingar  Fråga Niklas om hjälp

16 Tävling/Elit Vilka möjligheter finns för mig som vill tävla?

17 Elit / Tävling  Ett delmål med lägerverksamheten är att förlägga dessa till de datum och platser där skandia tour distrikt avgörs. Riktar sig mot träningsgrupperna  Vad är Skandia tour? www.golfdata.se/jun/tour/  ÖFG har ett utvecklingslag samt ett elitlag där alla spelare är tävlingsspelare.  ÖFG deltar i seriespel  Utvecklingslaget och Elit använder även Göran Knutsson som resurs

18 Golfkul / Golfskola För vilka? Hur tar jag mig vidare?

19 Golfkul / Golfskola  Golfskolan riktar sig mot ålder 7-15 och främst mot dem som inte deltar i träningsgrupp  Genomförs sannolikt den 2. och 3.e veckan på sommarlovet  Förslag finns att göra en separat golfskola för spelare i träningsgrupp där man försöker spela så mkt som möjligt.  Golfskolan kan komma att utökas med en 3.e v då den varit välbesökt  Golfkul. 5-8 år. Genomförs vid 6 tillfällen. 3ggr i Juni och 3ggr i Aug  Från Golfskolan är det naturliga steget in i en träningsgrupp. Det finns inga krav på förkunskaper i träningsgrupperna.

20 Golfhallen Vad händer i golfhallen?

21 Golfhallen  ÖFG hyr in sig på golfhallen under måndagar  Öppen träning för ungdomar på måndagar fr.o.m 14.e mars mellan kl 17-18  Elitgruppen tränar måndagar 18.30-20  Bjuder in skolor att prova på

22 Äventyrsbana  En bana i ”skogen” för barn och ungdomar  Skall färdigställas under våren/sommaren 2011  En bana för lek och fantasi


Ladda ner ppt "Ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011 - En handlingsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser