Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011."— Presentationens avskrift:

1 Information om ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011

2 Rubriker  Ledarskapet  Träningsgrupper  Grönt Kort  Spela på stora banan  Utvecklingsmöjligheter  Elit / Tävling  Golfkul / Golfskola  Golfhallen

3 Ungdomsledare Vad förväntas av mig som ungdomsledare på ÖFG? Vilka verktyg kan ÖFG ge mig för att leva upp till förväntningarna?

4 Som gruppledare förväntas du…  Leda träningar tillsammans med minst 1 ledare i samma grupp  Vara sammankallande till träningar. Tid, plats, dag osv.  Göra en mail/tfnlista för att enkelt nå ut till er grupp  Föra närvarolistor /loklistor  Inte kunna instruera specifika tekniska svingövningar  Ha löpande kontakt med ungdomsansvarig om hur du tycker att gruppträningen fungerar  Försöka skapa ett nätverk med föräldrar till barn i träningsgruppen som kan verka som resursperson. Fika, samåkning mm.  Ha roligt

5 Dessa verktyg ger ÖFG dig för att kunna leva upp till rollen som Gruppledare  Intern ledarutbildning i ÖFG.s regi för träningsgruppledare med start i golfhallen Måndag 28.e Mars kl. 19.30. Anmälan kan göras redan idag.  Extern ledarutbildning i golfdistriktets regi. Golfens ledarutbildning 1 och 2 (1.an i slutet på April)  Niklas planerar träningen. Dagar, tider, samt förslag på vilka moment man kan träna under resp.träning  Varje gruppledare får en egen övningsbank/pärm där övningar/lekar/instruktionstips visas med bild och text för varje moment i golfspelet. Dessa är även kopplade till utbildningarna ovan.  Du ingår i ett ledarteam med övriga gruppledare där erfarenhetsutbyte sker i samband med ledarträffar (lunchmöten?) tillsammans med ungdomsansvarig  Kick-off resa med ledarteamet till närliggande ort med övernattning och golfspel  Kläder för gruppledare  Eget, personligt Rangekort

6 Träningsgrupper Vad händer i träningsgrupperna?

7 Träningsgrupper  Träningsgrupperna delas in efter ålder  Spelare som kommit längre ska ges möjlighet att träna med äldre/bättre spelare  Utökad lägerverksamhet  Ledarledda träningar  Niklas är med var 3.e v med teknikträning  Öppen träning/spelträning med Niklas varje v under sommarlovet.  Kostnad: Förslag finns på att höja träningsavgiften med 100 kr mot att ge spelrätt till ungdomarna på pay&play-banan

8 Organisationsschema ÖFG Jun/Elit Elit/Tävlingsgrupp Utvecklingsgrupp Träningsgrupp Nya ungdomar Träningsgrupp GolfkulGolfskola Träningsgrupp

9 Grönt kort Hur får jag det?

10 Grönt Kort / hcp 36+  Steg 1: 12 poäng på pay&play-banan ger barn upp till 15 år Grönt Kort/hcp 36+.Banan spelas efter hcp 36, dvs 5 slag/hål =2 poäng/hål  Steg 2: Mot off.hcp 36. Spel från Grön-vit utslagsplats på stora banan, alternativt från 150m- pinnen för att träna. 18p med spelhcp 36. Spela med person med officiellt hcp.  Steg 3: Spel från röd tee 18p på spelhcp 40 (se slopetabell) Ger officiell hcp 36.

11 Spel på stora banan När får/kan jag göra det?

12 Spel på stora banan  Med hcp 36+/grönt kort ges möjlighet att boka tid på stora banan i samråd med receptionen, förutsatt att man är medlem i klubben och har en seniorspelare med officiell hcp med sig i bollen som kan ansvara för speltempo, regler mm.  Öppen träning. Under sommarlovet kommer Niklas att genomföra öppen träning 1g/v där spel på banan kommer vara en del av träningen. (se program för öppen träning under våren på hemsidan)  Spelträning för juniorer. 1 gång i veckan (sannolikt onsdagar mellan kl 17-18) har junior/elit starttider på stora banan. Alla får delta och spelar efter sina förutsättningar och från ”sin” utslagsplats. Anmälan till detta skall göras på separat lista i receptionen.

13 Utvecklingsmöjligheter Jag vill pröva mot/med bättre spelare!

14 Utvecklingsmöjligheter  Prata med din träningsgruppsledare  Prova att spela/träna med äldre träningsgrupper  Delta på spelträningar  Ställ upp i tävlingar  Fråga Niklas om hjälp

15 Tävling/Elit Vilka möjligheter finns för mig som vill tävla?

16 Elit / Tävling  Målsättningen med lägerverksamheten är att förlägga dessa till de datum och platser där skandia tour distrikt avgörs. Riktar sig mot träningsgrupperna  Vad är Skandia tour?  ÖFG har ett utvecklingslag samt ett elitlag där alla spelare är tävlingsspelare.  ÖFG deltar i seriespel  Utvecklingslaget och Elit använder även Göran Knutsson som resurs

17 Golfkul / Golfskola För vilka? Hur tar jag mig vidare?

18 Golfkul / Golfskola  Golfskolan riktar sig mot ålder 7-15 och främst mot dem som inte deltar i träningsgrupp  Genomförs sannolikt den 2. och 3.e veckan på sommarlovet  Förslag finns att göra en separat golfskola för spelare i träningsgrupp där man försöker spela så mkt som möjligt.  Golfskolan kan komma att utökas med en 3.e v då den varit välbesökt  Golfkul. 5-8 år. Genomförs vid 6 tillfällen. 3ggr i Juni och 3ggr i Aug  Från Golfskolan är det naturliga steget in i en träningsgrupp. Det finns inga krav på förkunskaper i träningsgrupperna.

19 Golfhallen Vad händer i golfhallen?

20 Golfhallen  ÖFG hyr in sig på golfhallen under måndagar  Öppen träning för ungdomar på måndagar fr.o.m 14.e mars mellan kl 17-18  Elitgruppen tränar måndagar 18.30-20  Bjuder in skolor att prova på

21 Äventyrsbana  En bana i ”skogen” för barn och ungdomar


Ladda ner ppt "Information om ungdomsverksamheten på Östersund- Frösö golfklubb 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser