Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om ungdomsverksamheten på Östersund-Frösö golfklubb 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om ungdomsverksamheten på Östersund-Frösö golfklubb 2011"— Presentationens avskrift:

1 Information om ungdomsverksamheten på Östersund-Frösö golfklubb 2011

2 Rubriker Ledarskapet Träningsgrupper Grönt Kort Spela på stora banan
Utvecklingsmöjligheter Elit / Tävling Golfkul / Golfskola Golfhallen

3 Ungdomsledare Vad förväntas av mig som ungdomsledare på ÖFG?
Vilka verktyg kan ÖFG ge mig för att leva upp till förväntningarna?

4 Som gruppledare förväntas du…
Leda träningar tillsammans med minst 1 ledare i samma grupp Vara sammankallande till träningar. Tid, plats, dag osv. Göra en mail/tfnlista för att enkelt nå ut till er grupp Föra närvarolistor /loklistor Inte kunna instruera specifika tekniska svingövningar Ha löpande kontakt med ungdomsansvarig om hur du tycker att gruppträningen fungerar Försöka skapa ett nätverk med föräldrar till barn i träningsgruppen som kan verka som resursperson. Fika, samåkning mm. Ha roligt

5 Dessa verktyg ger ÖFG dig för att kunna leva upp till rollen som Gruppledare
Intern ledarutbildning i ÖFG.s regi för träningsgruppledare med start i golfhallen Måndag 28.e Mars kl Anmälan kan göras redan idag. Extern ledarutbildning i golfdistriktets regi. Golfens ledarutbildning 1 och 2 (1.an i slutet på April) Niklas planerar träningen. Dagar, tider, samt förslag på vilka moment man kan träna under resp.träning Varje gruppledare får en egen övningsbank/pärm där övningar/lekar/instruktionstips visas med bild och text för varje moment i golfspelet. Dessa är även kopplade till utbildningarna ovan. Du ingår i ett ledarteam med övriga gruppledare där erfarenhetsutbyte sker i samband med ledarträffar (lunchmöten?) tillsammans med ungdomsansvarig Kick-off resa med ledarteamet till närliggande ort med övernattning och golfspel Kläder för gruppledare Eget, personligt Rangekort

6 Vad händer i träningsgrupperna?

7 Träningsgrupper Träningsgrupperna delas in efter ålder
Spelare som kommit längre ska ges möjlighet att träna med äldre/bättre spelare Utökad lägerverksamhet Ledarledda träningar Niklas är med var 3.e v med teknikträning Öppen träning/spelträning med Niklas varje v under sommarlovet. Kostnad: Förslag finns på att höja träningsavgiften med 100 kr mot att ge spelrätt till ungdomarna på pay&play-banan

8 Organisationsschema ÖFG Jun/Elit

9 Grönt kort Hur får jag det?

10 Grönt Kort / hcp 36+ Steg 1: 12 poäng på pay&play-banan ger barn upp till 15 år Grönt Kort/hcp 36+.Banan spelas efter hcp 36, dvs 5 slag/hål =2 poäng/hål Steg 2: Mot off.hcp 36. Spel från Grön-vit utslagsplats på stora banan, alternativt från 150m-pinnen för att träna. 18p med spelhcp 36. Spela med person med officiellt hcp. Steg 3: Spel från röd tee 18p på spelhcp 40 (se slopetabell) Ger officiell hcp 36.

11 När får/kan jag göra det?
Spel på stora banan När får/kan jag göra det?

12 Spel på stora banan Med hcp 36+/grönt kort ges möjlighet att boka tid på stora banan i samråd med receptionen, förutsatt att man är medlem i klubben och har en seniorspelare med officiell hcp med sig i bollen som kan ansvara för speltempo, regler mm. Öppen träning. Under sommarlovet kommer Niklas att genomföra öppen träning 1g/v där spel på banan kommer vara en del av träningen. (se program för öppen träning under våren på hemsidan) Spelträning för juniorer. 1 gång i veckan (sannolikt onsdagar mellan kl 17-18) har junior/elit starttider på stora banan. Alla får delta och spelar efter sina förutsättningar och från ”sin” utslagsplats. Anmälan till detta skall göras på separat lista i receptionen.

13 Utvecklingsmöjligheter
Jag vill pröva mot/med bättre spelare!

14 Utvecklingsmöjligheter
Prata med din träningsgruppsledare Prova att spela/träna med äldre träningsgrupper Delta på spelträningar Ställ upp i tävlingar Fråga Niklas om hjälp

15 Vilka möjligheter finns för mig som vill tävla?
Tävling/Elit Vilka möjligheter finns för mig som vill tävla?

16 Elit / Tävling Målsättningen med lägerverksamheten är att förlägga dessa till de datum och platser där skandia tour distrikt avgörs. Riktar sig mot träningsgrupperna Vad är Skandia tour? ÖFG har ett utvecklingslag samt ett elitlag där alla spelare är tävlingsspelare. ÖFG deltar i seriespel Utvecklingslaget och Elit använder även Göran Knutsson som resurs

17 För vilka? Hur tar jag mig vidare?
Golfkul / Golfskola För vilka? Hur tar jag mig vidare?

18 Golfkul / Golfskola Golfskolan riktar sig mot ålder 7-15 och främst mot dem som inte deltar i träningsgrupp Genomförs sannolikt den 2. och 3.e veckan på sommarlovet Förslag finns att göra en separat golfskola för spelare i träningsgrupp där man försöker spela så mkt som möjligt. Golfskolan kan komma att utökas med en 3.e v då den varit välbesökt Golfkul. 5-8 år. Genomförs vid 6 tillfällen. 3ggr i Juni och 3ggr i Aug Från Golfskolan är det naturliga steget in i en träningsgrupp. Det finns inga krav på förkunskaper i träningsgrupperna.

19 Vad händer i golfhallen?

20 Golfhallen ÖFG hyr in sig på golfhallen under måndagar
Öppen träning för ungdomar på måndagar fr.o.m 14.e mars mellan kl 17-18 Elitgruppen tränar måndagar Bjuder in skolor att prova på

21 Äventyrsbana En bana i ”skogen” för barn och ungdomar


Ladda ner ppt "Information om ungdomsverksamheten på Östersund-Frösö golfklubb 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser