Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014."— Presentationens avskrift:

1 Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014

2 Plattform / Aktionsplan  Plattform Vision Mål Strategi Värdegrund  Aktionsplan Aktiviteter Organisation Resurser Rekryteringsplan Utvecklingsplan

3 Plattformen  Vision ”Golfklubben med personlig service”  Mål  Junior i styrelsen  Träning  Rekrytering  Tävling  Kommunikation  Utbildning  Socialt

4 Värdegrund  Vi är golfklubben där du syns.  Klubbandan skall präglas av glädje, trivsel och gemenskap.  Vi spelar golf som passar alla.  Vi värnar om golfspelarens individuella utveckling.

5 Strategi – hur uppnår vi målen  Tränare och ledare ska jobba som ett team, där tränaren står för kunskapsförmedlingen.  Samarbete med skolan i byn.  Ta vara på ungdomars engagemang och låta dem vara ledare/tränare

6 Mål – Träning  Ha totalt 100 st juniorer i träning 2015  75 st i träning 2014   Yngre  Ha verksamhet mellan April till oktober.  Äldre 13 år äldre  Ha gruppstorlek på ca 10 st  Träning eller samvaro året runt för äldre juniorer.  Ambitionsindelade träningsgrupper  Ledare med huvudansvar för organisationen  Breddgrupp för de juniorer som inte vill tävla

7 Mål - Tävling Äldre  Få ut fler spelare på Juniortävlingar  Ha egna juniortävlingar i egen regi och i samarbete med grannklubbar  Delta i VGF’s seriespel (Lagmästerskapet)  Genomföra Utmaningen, Skandia Cup, Yngre  Tävling ska vara en naturlig och rolig del av golfspel även i de yngre juniorerna.

8 Mål - Rekrytering  En huvudgrupp med 10 hjälpredor för träningen.  Rekrytera de äldre spelarna i klubben.  Tydlig information kring årets planering  Engagera kvinnliga ledare  Ledare för yngre  Ledare som är ansvariga för grupper. 2-3 per grupp  Få med föräldrarna som ledare i första hand.  Engagera duktiga golfjuniorer som tränare vid läger.  Ledare för äldre  Ha ett överskott på utbildade ledare.  Genomföra läger med välutbildade ledare

9 Mål - Utbildning  Utbildning för ledare inom klubben GL1  Genomföra utbildningar enligt VGF’s GL- steg  Ha en ”Att vara golfförälder”-kursen

10 Mål - Kommunikation  Att ha kontinuerligt uppdaterad nyhetsinformation till förälder och juniorer  Fortsätta uppfylla kraven för Guldcertifiering  Att synas med våra aktiviteter i media

11 Mål - Socialt  Skapa möjligheter för att föräldrar och ledare att mötas.  Alla ska känna sig välkomna och trygga  Juniorkommittén ska vara lyhörd för förslag

12 Aktionsplan: Aktiviteter - Träning  Bedriva veckoträning minst1 ggr/vecka  Uppstartsläger för alla juniorer  Bedriva sommarläger med ledare bland elitgruppen.  Sommargolf v 28 för alla juniorer  Genomföra träningsläger (Bygdegårds lägret)

13 Aktivitet -Träning upp till 13  Ha verksamhet mellan April till oktober.  Bedriva golf(kul)-träningar 5-9 år 1 ggr/vecka (Golfkul)  Bedriva golfträningar 10-12 år 1- 2ggr/vecka  ”Fritids provar på” 3 ggr vår, 3 ggr höst  Skolgrupper - Idrottslektioner, friluftsdagar och elevens val. 2ggr/termin.

14 Resurser – Träning upp till 13  Golfkul  Kräver 3 ledare  Finansieras till stor del av träningsavgift.  Juniorträning under 13 år  2 ledare per grupp (6-8 st)  Finansieras helst av träningsavgifter

15 Aktivitetet – Träning 13 +  Ha gruppstorlek på ca 10-12 st  Träning eller samvaro för juniorer året runt  Ambitionsindelade träningsgrupper  Ledare med huvudansvar för organisationen  Breddgrupp för de juniorer som inte vill tävla  Få juniorer att delta i VGF/SGF olika läger

16 Resurs – Träning 13 +  Ledarbehov  1-2 ledare per träningsgrupp  1-2 tävlingsansvariga Skandia mm  1 st pro med 1-3 timmar per grupp och vecka  Finansieras med träningsavgifter

17 Aktiviteter – Tävling upp till 13  Mål: Tävling ska vara en naturlig del av golfspel även i de yngre juniorerna.  Införa tävlingsmoment i träningen.  Poängliga där tävlingsmoment med både individuella och lagmoment. Använda tex gröna kort-övningar.

18 Resurs – Tävling upp till 13  1-2 tävlingsansvariga  10 st ledare i bollarna  Priser till tävlingarna.

19 Aktiviteter – Tävling för 13 +  Mål: Få fler (60% av juniorer över 12 år) spelare att tävla i klubbtävlingar  Ha egna juniortävlingar i egen regi och i samarbete med grannklubbar  Juniorer ska kunna vara med i junior-KM ( 3 klasser upp till 12, 13-16, 16-21)  Ha andra roliga tävlingar som Utmaningen, Goretex-cup, Skandia klubbkval. Delta i VGF’s seriespel (Lagmästerskapet)

20 Resurser – Tävling 13 +  Tävlingsersättningar  Skandia touren  Resor och tävlingsavgift  Tourkortet  Ledarbehov  1-2 tävlingsansvariga ( Distrikt, regional)

21 Aktiviteter – Rekrytering  Ställ krav på föräldrar minst 2 föräldrar/ledare per grupp. Start golfkul.  Försöka rekrytera utanför föräldragruppen.  Engagera kvinnliga ledare

22 Resurs - Rekrytering  1-2 rekryterare av ledare  Minst 10 juniorernas vänner  Belönings tävling mot juniorerna.  Anordna föreläsningar utifrån olika teman.

23 Aktiviteter - Utbildning  Anordna utbildning GL 1  Föräldrautbildning/info samtidigt som träningen.  Erbjuda ledare att få gå kurser

24 Resurs - Utbildning  Tillgång till Konferenslokalen  Tillgång till Projektor och dator  Tillgång till Internet  Ersättningar för utlägg vid utbildningar  Utbildningskostnader

25 Aktiviteter - Kommunikation  Driva en aktuell hemsida för juniorerna, via laget.se  Uppdaterat varje vecka  Träningar, tävlingar och andra aktiviteter  Aktuell trupp med kontaktmöjligheter både barn och förälder  Ledare med kontaktmöjligheter  Fortsätta driva en uppdaterad facebook-grupp?  Att ha en Webbansvarig  En huvudansvarig för startsidan (Lundsbrunngksjuniorer), En redaktör för varje grupp.  Media-ansvarig som kontinuerligt kontaktar media  Skapa kontakt formulär. För enklare rutiner.

26 Resurs - Kommunikation  Tillgång till dator på golfklubben  Tillgång till WIFI på golfklubben.  1 ledare per grupp som håller informationen uppdaterad  1 ledare som jobbar för mediabevakning

27 Resurser - Socialt  Tydliga motprestationer för deltagande i träning och fria bollar  Fungerande kylskåp och mikro.

28 Aktiviteter - Socialt  Genomföra föräldrarmöten för fortlöpande utvärdering  Genomföra sidoaktiviteter utan för golfen  Erbjuda en juniormenyn som är billigare än normal lunchen  Erbjuda möjlighet att vara konferensrummet.  Mikro och kylskåp ska finnas för egen mat.


Ladda ner ppt "Lundsbrunn Gk’s Verksamhetspl an för Juniorer Plattform och Aktionsplan 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser