Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hammarö GK 2012. Verksamhetsinriktning Hammarö GK Verksamhetsidé Hammarö GK skall erbjuda sina medlemmar och gäster en stimulerande och utmanande golfupplevelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hammarö GK 2012. Verksamhetsinriktning Hammarö GK Verksamhetsidé Hammarö GK skall erbjuda sina medlemmar och gäster en stimulerande och utmanande golfupplevelse."— Presentationens avskrift:

1 Hammarö GK 2012

2 Verksamhetsinriktning Hammarö GK Verksamhetsidé Hammarö GK skall erbjuda sina medlemmar och gäster en stimulerande och utmanande golfupplevelse i en trygg och stabil verksamhet med god ekonomi. Klubben skall erbjuda utbildning för att utveckla golfspelet och verksamheten. Värdegrund Hammarö GK skall verka för god stämning i klubben och som medlem skall man uppträda som en god ambassadör. Detta innebär att vi genom information, kommunikation och kunskap skall stå för god etik och moral, ärlighet och att alla behandlas lika. Vision Hammarö GK, det naturliga valet för golfintresserade

3 Pro/ shop Medlem Sponsring/ Företag KommittéBana/ Anläggning KansliEkonomi Medlem/ Service Styrelse HUR DamHerrSeniorJuniorTävling Verksamhetsområden

4 Verksamhetsområde: Medlem/service BeskrivningMålStrategi Öka medlemsantalet inom en treårsperiod med 100 medlemmar Anordna golfresa varje år Alltid aktuell hemsida Anordna minst två medlemsaktiviteter per år  Alternativa medlemsformer  Anordna prova på dag  Genomföra företagsbesök  Öka vårt utrymme i media  Visa upp oss på shoppingcenter  Utveckla fadderverksamhet  Utveckla och satsa på ungdomsverksamheten  Inbjudan till nyinflyttade  Prova på aktiviteter i skolor (typ idrottsskola)  Samordnare, Pro och sponsoransvarig planerar och anordnar en resa där alla medlemmar bjuds in  En aktiv webbmaster  Se över verktyget (webbsidan) för lättillgänglighet  Anordna en familjedag  Utse en ansvarig för aktiviteterna

5 Verksamhetsområde: Bana/anläggning BeskrivningMålStrategi Organisera upp ideellt arbete Var den mest välskötta banan i Värmland Utbyggnad av klubbhus, restaurang och bana Utreda möjligheter för kiosk på torget  Bangruppen inventerar vilka som vill ta på sig arbetsuppgifter  Utse tre områdes- ansvariga för bana, rangen och klubbhus som tillsammans med bangrupp fördelar arbetsinsatser  Investera i en modern maskinpark  Utbilda personal  Genomföra nöjdhetsmätningar bland spelare via GIT  Planera och genomföra dräneringsarbeten  Styrelsen skall planera och genomföra arbetet  Uppvakta kommunen  Fastställa den tänkta hyreskostnaden

6 Verksamhetsområde: Kommitté BeskrivningMålStrategi Genomföra 2-4 gemensamma möten mellan alla kommittéer och styrelse varje år Alla kommittéer skall: Skriva och lämna in en verksamhetsplan enligt mall varje år Skriva en verksamhetsberättelse varje år Redovisa sin utbildnings och planeringsverksamhet till SISU Genomföra utbildning i GIT i alla kommittéer  Genomförs av styrelsen eller i samarbete med SISU  Inlämnas i god tid innan vårmötet  Utse en SISU ansvarig i varje kommitté

7 Verksamhetsområde: Sponsring/företag BeskrivningMålStrategi Bilda sponsorkommitté Sponsring från 80 företag Sponsringsintäkter på 800 000kr 2012  Inventera medlemmar som kan bidra med sponsor- kontakter och sponsorhjälp  Regelverk för sponsorpaket för 3-4 olika nivåer.  Trycka upp en säljfolder  Riktad sponsring  Utvärdera verksamheten  Genomföra säljande personliga besök  Utveckla företagsgolfen

8 Verksamhetsplan för kommittéer Gemensam layout med Hammarö GK:s logotyp. På första sidan står föreningens verksamhetsidé, värdegrund och vision. Verksamhetsplanen skall innehålla följande rubriker och underrubriker Mål – för kommitténs verksamhet Medlemmar – vilka ingår i kommittén Mötesplan – hur många möten har man tänkt och eventuellt tid. Utbildningsplan – vilka utbildningar har man tänkt genomföra/erbjuda Ekonomi – budget för verksamheten Aktiviteter •Tävling – vilka tävlingar skall man arrangera •Utbyte med andra klubbar - erfarenhetsutbyte •Utbyte mellan kommittéer inom klubben – planerade gemensamma aktiviteter •Hemsida – vad skall presenteras och vem är ansvarig •Resor – planerade resor med kommittén •Sponsring – egna sponsorkontakter i samråd med sponsorkommitté •Övrigt – trivselaktiviteter eller annat som ger ett mervärde till kommittén


Ladda ner ppt "Hammarö GK 2012. Verksamhetsinriktning Hammarö GK Verksamhetsidé Hammarö GK skall erbjuda sina medlemmar och gäster en stimulerande och utmanande golfupplevelse."

Liknande presentationer


Google-annonser