Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Enquist, GS Ingemar Nyman, Idrottschef Peter Mattsson, FK Johan Kannerberg, Utbildningschef Martin Svensson, Fullerö GK Stefan Lindvall, Ljunghusens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Enquist, GS Ingemar Nyman, Idrottschef Peter Mattsson, FK Johan Kannerberg, Utbildningschef Martin Svensson, Fullerö GK Stefan Lindvall, Ljunghusens."— Presentationens avskrift:

1 Mats Enquist, GS Ingemar Nyman, Idrottschef Peter Mattsson, FK Johan Kannerberg, Utbildningschef Martin Svensson, Fullerö GK Stefan Lindvall, Ljunghusens GK Rådslag Idrott

2 Riksidrottsförbundets portalparagraf 1 kapIdrottsrörelsens verksamhetside* ”Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

3 Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

4 I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på  prestationsinriktad tävlingsidrott  och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. - I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. - I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

5 Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så attden i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehållalla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhetden ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingarde som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhetden ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.”

6 SGF:s vision “ Alla som vill skall få möjlighet att spela golf efter sina förutsättningar ” Detta innebär att det skall finnas en mångfald av anläggningar, olika former av finansiering för att spela golf, möjligheter för alla att utvecklas i och utöva golf oavsett ambitionsnivå, ålder, kön och fysiska förutsättningar.

7 Som delvision för idrotten har SGF formulerat ”Världsbäst på elit, junior och bredd” Med det menar vi att vi skall sträva till att vara världsledande avseende våra bästa spelares prestationer och den elitverksamhet vi bedriver, att juniorutvecklingen skall vara ett föredöme både avseende bredd och elit, och att den svenska breddgolfaren skall vara den mest välutbildade i världen avseende spel, etik och regelverk.

8 Spelare Hcp Tränarkår 540 80-90 % 5-10 %

9 Svenska Golfförbundets utbildningsstege - i samarbete med PGA Syftet är att skapa: Tydlighet Meningsfull stegring Kompetenshöjning Status

10 Svenska Golfförbundets utbildningsstege - i samarbete med PGA ”Uppdrag Golf” En grundläggande ledarutbildning Golf för barn Golf för ungdom Tränarassistent Tränarutbildning (TU) Specialtränarutbildning STU Elitledare Högskola Svensk Golfledarutbildning Svensk Golftränarutbildning Vidareutb för tränare (VTU A1 A2 ) Coach SGFSGF + PGA PGA

11 Spelare Hcp Tränare med många ledare 540 80-90 % 5-10 %

12 Rådslag Idrott Juniorexemplet Martin Svensson, Fullerö GK

13 Rådslag Idrott Breddexemplet Stefan Lindvall, Ljunghusens GK

14 En världsstjärna föds…  ”Vi hade massor av juniortävlingar. Kompisar, korvgrillning och annat”  ”Det var mycket lek och inte så seriöst”  ”Vi kunde spela hur mycket vi ville”  ”Bra tränare. Mycket närspelslekar”  ”Spelade mot spelare som var bättre” Världsstjärna 2020, Hassmén, Mattsson

15 Hans Chrunak, 2003-03-06  Landslaget skapas i klubben.  Se på din omgivning. Låt inte din omgivning ha lägre mål än du.  Målbilden avgör vägen.

16 Elever som gått på Golfgymnasiet vid ansökningstillfället;  50% hade ingen tränare  50% av de som hade upplevde ingen bra relation  100% uppgav att de hade varit bättre om de haft en bra relation  72% hade ingen utbildning i träningsplanering Johan Almgren, 2002

17 Var är framtidens världsstjärna?

18 Bred bas, spetsig topp

19 Sveriges bästa klubb? Klubbligan 1.Enköping 2.Bäckavattnet 3.Kalmar 4.Gävle Bankboken LPGA/PGA tour

20 Rådslag idrott Hur kan vi gå vidare? Samtal och reflektion Mats Enqvist, GS Ingemar Nyman, Idrottschef


Ladda ner ppt "Mats Enquist, GS Ingemar Nyman, Idrottschef Peter Mattsson, FK Johan Kannerberg, Utbildningschef Martin Svensson, Fullerö GK Stefan Lindvall, Ljunghusens."

Liknande presentationer


Google-annonser