Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Unga mötesplatser 2011-12-14. Frågeställningar  Används medlen effektivt idag?  Når vi tillräckligt många?  Kan vi utveckla befintliga mötesplatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Unga mötesplatser 2011-12-14. Frågeställningar  Används medlen effektivt idag?  Når vi tillräckligt många?  Kan vi utveckla befintliga mötesplatser."— Presentationens avskrift:

1 Unga mötesplatser 2011-12-14

2 Frågeställningar  Används medlen effektivt idag?  Når vi tillräckligt många?  Kan vi utveckla befintliga mötesplatser och institutioner?  Kan vi vara mer flexibla för unga viljor och intressen?  Kan vi tänka en alternativ drift?  Fler mötesplatser ger fler valmöjligheter för unga

3 Problemställningar  Lokalen på Slottsgatan är inte utrustad för spelningar, inkommit många klagomål under hösten  Cafét haltar  Verkstadsytan är ej optimal

4 Unga mötesplatser idag

5 Unga mötesplatser - genomlysningen  Enkätfrågor till unga i åldern 16-19 år från fem gymnasieskolor  Samtal med unga, institutioner, föreningar, personal på Kulturhuset, fritidsrepresentanter och arrangörer

6 Vad tycker du att Norrköpings kommun i första hand ska satsa pengar på? Kryssa för högst 3 alternativ

7 Hur många gånger under de senaste två månaderna har du på din fritid besökt

8 Har du de senaste 4 veckorna besökt

9 Förslag på förändring  Biblioteket är en naturlig mötesplats för unga. Den skapande verkstaden flyttas till Terrass-salen och har öppet 1-2 dagar i veckan  Kvartersteatern tar över lokalen på Slottsgatan 133 och skapar därmed nya förutsättningar för sin ungdomsverksamhet, utöver den egna verksamheten kommer de även ha fortsatt öppet café  Konstmuseets satsning Studio H förstärks  Stadsmuseet ges förutsättningar att bedriva programaktiviteter i främst Grå huset, riktade till målgruppen och på initiativ och i samarbete med unga  Satsning på kringaktiviteter i Skateparken, framförallt sommartid  På Cnema och Kulturskolan utvecklas de mötesplatser som redan finns och som nu är i startfasen

10  Konserter - uppdrag till Kulturkammaren. Under hösten har klagomål från grannar ökat markant, vilket gör att det inte är möjligt att ha kvar spelningar på Slottsgatan 133  En heltidstjänst inrättas med samordningsansvar för mötesplatserna, marknadsföring, öppethållande i den skapande verkstan och som också har ekonomiskt ansvar för mötesplatserna

11 Fördelning av medel  100% tjänst: 360 000  Lokalhyra : 150 000  Medel till verksamhet och programaktiviteter extra personal vid behov och stöttning av övriga mötesplatser: 290 000

12 Vinster  Fler mötesplatser ger fler valmöjligheter för unga  Befintliga verksamheter ges möjlighet till utveckling  En mer trendkänslig organisation för unga viljor och intressen  Effektivare användning av medel och ökade resurser för verksamhet  Behåller dagens verksamhet och utvecklar den  Ett mer professionellt förhållningssätt  Tydligare inriktning mot 16-21-årsgruppen

13


Ladda ner ppt "Unga mötesplatser 2011-12-14. Frågeställningar  Används medlen effektivt idag?  Når vi tillräckligt många?  Kan vi utveckla befintliga mötesplatser."

Liknande presentationer


Google-annonser