Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-24 Staffan Friberg Utredningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-24 Staffan Friberg Utredningschef."— Presentationens avskrift:

1 BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-24 Staffan Friberg Utredningschef

2 BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24

3 BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24

4 BUDGETDIALOG 2013 Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Budgetanslaget till kultur- och fritidsnämnden Anvisade medel 201220132014 BudgetBudgetRam 36 54036 13936 652

5 Anvisade medel BUDGETDIALOG 2013 De medel kultur- och fritidsnämndens verksamheter används till: Bidrag till kommunens föreningar Omsorg för nästan 175 barn/elever i fritidsklubbar Fritidsverksamhet som vänder sig till alla ungdomar mellan 12 – 18 år Drift av anläggningar Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Biblioteksverksamhet med cirka 250 000 besökare och utlån samt omkring 100 evenemang per år Undervisning av drygt 800 elever i kulturskolan Programverksamhet för alla barn i åldern 4 – 16 år

6 BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24

7 BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kultur Skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie på nya Karstorpskolan Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Ökad utlåning av både fysiska böcker och e-böcker på biblioteken Fler besökare på biblioteken Bibliotek i Bjärred Ökat antal invånare

8 BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Kultur Fler elever önskar plats i kulturskolan Kulturskolans lokaler Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Programverksamheten ska vidareutvecklas och breddas Ökat antal invånare

9 BUDGETDIALOG 2013 Nya förutsättningar Fritid Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 - Utegym – Bjärred - Fler anläggningar för spontanaktiviteter - Underhåll av fler anläggningar - Platser i fritidsklubb - Idrottshall – Fladäng - Idrottshall – Karstorp - Konstgräs – Borgeby Ökat antal invånare

10 BUDGETDIALOG 2013 Hur ska anvisade medel användas? Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför? Vilka förändringar avser man vidta i verksamheten för att säkra god ekonomisk hushållning? Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24

11 BUDGETDIALOG 2013 Verka för att: Kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Minska förbrukning av energi inom nämndens anläggningar Källsortering sker inom nämndens anläggningar Synliggöra nämndens kostnaderna för olika lokaltyper Förändringar i verksamheten

12 BUDGETDIALOG 2013 Verka för att: Kultur Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Plats i Kulturskolan ska erbjudas alla som önskar inom ett läsår Bibliotekens verksamhet ska fortsätta utvecklas och breddas i dialog med medborgarna för att locka besökare/människor i alla åldrar Förändringar i verksamheten

13 BUDGETDIALOG 2013 Verka för att: Kultur Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Programverksamheten för barn och unga ska fortsätta vidareutvecklas och breddas i samverkan med grundskolan Förändringar i verksamheten

14 BUDGETDIALOG 2013 Fritid Kultur- och fritidsnämnden – 2013-04-24 Verka för att öka tillgängligheten till befintliga naturmiljöer Fortsätta att motverka användande av alkohol, narkotika och droger bland unga i Lomma kommun i samverkan med kommunens fritidsföreningar Förändringar i verksamheten


Ladda ner ppt "BUDGETDIALOG Kultur- och fritidsnämnden 2013-04-24 Staffan Friberg Utredningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser