Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturpolitik Västra Götaland. Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Dokument Reviderad kulturpolitisk strategi 2012 – -Ny Kulturplan 2013-2015 -Handlingsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturpolitik Västra Götaland. Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Dokument Reviderad kulturpolitisk strategi 2012 – -Ny Kulturplan 2013-2015 -Handlingsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Kulturpolitik Västra Götaland

2 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Dokument Reviderad kulturpolitisk strategi 2012 – -Ny Kulturplan 2013-2015 -Handlingsprogram och planer -Uppdrag och stödstrukturer

3 Samverkansmodellen

4 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Bakgrund -Kulturutredningens betänkande 12 /2, 2009 -Regeringens proposition ”Tid för Kultur” 10/9, 2009 -Särskild utredare utsågs 29/10, 2009 -Kultursamverkansutredningen klar 22/2, 2010 -Förslag i budgetpropositionen oktober 2010

5 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Budgetpropositionen 2011 fastställde Samverkansmodellen ska -Bidra till ökad måluppfyllelse av de nationella kulturpolitiska målen -Ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer Staten ska fortsatt ha ett övergripande strategiskt ansvar för nationella kulturpolitiken

6 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Förutsättningar -Ny lag -Regional kulturplan, som tagits fram i samverkan med regionens kommuner och efter dialog med kulturliv och civilsamhälle -Samverkan mellan stat och region/län -Nationellt samverkansråd -Ny anslagspost, anslag till regional kulturverksamhet

7 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Anslag som omfattas -Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-, och musikverksamheter -Regionala museer -Regionala arkiv -Konsulentverksamhet inom teater, dans, bildkonst, mångkultur och hemslöjd -Filmresurscentrum -Stöd till biblioteksverksamhet

8 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Beslutsprocess -Regionfullmäktige den 2 november -Insänd plan till Kulturrådet den 5 november -Kulturrådets styrelse beslutade om medel till regional kulturverksamhet den 26 januari 2011, 293 524 000. (291 374) -Framtid och utvecklingsdiskussioner med Statens kulturråd i februari

9 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Ledord -Samverkan -Mänskliga rättigheter -Kulturell infrastruktur -Kompetensförsörjning Vilar på Västra Götalands spets och bredd

10 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Utvecklingsområden -Filmens framtidsformer -Dans -Kulturarvsområdet -Bild och formområdet -Ett tidskriftscentrum -Den samtida musiken -El Sistema -Interkulturell pedagogik -En plattform för ungas delaktighet -Nationell plattform för arkitektur -Musik Direkt -Trappan www.vgregion.se/kultursamverkan

11 Uppföljning och utvärdering

12 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Uppföljning och utvärdering Uppföljning sker löpande genom att sammanställa information om indikatorer, nyckeltal, aktiviteter, budgetutfall Utvärdering sker vid särskilda tillfällen och innebär en djupare analys Kultursekretariatet arbetar med att förnya rutinerna för uppföljning och utvärdering av långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska uppdrag och projekt En arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering kommer att bildas med ekonom, utredare och kulturspecialist

13 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Uppdragsprocess Utformning Mål och indikatorer formuleras i dialog med verksamheterna Kulturnämnden beslutar om treåriga långsiktiga uppdrag och kulturstrategiska uppdrag Genomförande Aktörerna genomför planerade aktiviteter och processer Kontinuerlig uppföljning av uppdragen Utvärdering Kultursekretariatet utvärderar resultat och effekter, som ligger till grund för beslut i kulturnämnden om ett eventuellt nytt uppdrag Utformning Genomförande Utvärdering

14 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Besökare till elva museer Kommentar: Figuren visar antalet besökare till elva museer i Västra Götaland 2000-2009, totalt och varav barn och unga. Besökssiffrorna är avrundade till jämna tusental. Fram till 2005 räknades antalet barn och unga genom skolbesök. Källa: Statistikdatabas för Västra Götaland: www.vgregion.se/statistikdatabas

15 Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Publik till sju scenkonstinstitutioner Kommentar: Figuren visar antal personer som besökte sju scenkonstinstitutioner 2000-2009, totalt och varav barn och unga. Publiksiffrorna är avrundade till jämna tusental. Källa: Statistikdatabas för Västra Götaland: www.vgregion.se/statistikdatabas


Ladda ner ppt "Kulturpolitik Västra Götaland. Presentation kulturnämnden 2011-01-20 Dokument Reviderad kulturpolitisk strategi 2012 – -Ny Kulturplan 2013-2015 -Handlingsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser