Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppet Hus Regionförbundet södra Småland 27 januari 2011 Ny samverkansmodell för kulturpolitiken Följ och delta i arbetet på www.kulturplankronoberg.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppet Hus Regionförbundet södra Småland 27 januari 2011 Ny samverkansmodell för kulturpolitiken Följ och delta i arbetet på www.kulturplankronoberg.se."— Presentationens avskrift:

1 Öppet Hus Regionförbundet södra Småland 27 januari 2011 Ny samverkansmodell för kulturpolitiken Följ och delta i arbetet på www.kulturplankronoberg.se www.kulturplankronoberg.se

2 Modellen - frågor till deltagare • Styrkor • Svagheter • Möjligheter • Hot

3 Syfte • Ett ökat regionalt inflytande och ansvar över statliga medel för regional verksamhet • Möjlighet till regionala prioriteringar och variationer • Kulturen närmare medborgarna • Samverkan med kommunerna och samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället • Bidra till nationella kulturpolitiska mål

4 ”De sju” • Professionell teater-, dans- och musikverksamhet • Museiverksamhet • Biblioteksverksamhet • Konst- och kulturfrämjande verksamhet • Regional enskild arkivverksamhet • Filmkulturell verksamhet • Främjande av hemslöjd

5 Kulturens ekonomi

6 Regionalt ansvarVerksamhetStatliga medel totalt (ca) Statliga medel Kronoberg (ca) LandstingetMusik i Kronoberg,9 833 000 Musica Vitae2 805 000 LandstingetRegionteatern Blekinge Kronoberg11 031 0005 515 500 LandstingetKulturparken:6 740 000 Smålands Museum Kronobergsarkivet Emigrantinstitutet LandstingetLänsbibliotek Sydost1 881 400940 700 RegionförbundetLjungbergmuseet100 000 RegionförbundetDans i Sydost400 000133 333 RegionförbundetHemslöjden i Kronobergs län594 000 RegionförbundetReaktor Sydost1 200 000400 000 RegionförbundetRiksteatern Kronoberg250 000 34 834 40027 311 533 ”Kofferten”

7 Obligatoriska delar De statliga kulturpolitiskt prioriterade områdena (barn och unga, jämställdhet, tillgänglighet, internationellt och interkulturellt arbete) Arbetsmetod – hur den regionala kulturplanen har arbetats fram Regionala förutsättningar Ekonomiska utgångspunkter •Beskrivningar av de sju verksamhetsområden som landstingen får fördela statliga medel till.

8 Vår arbetsmodell • Medborgarperspektiv, delaktighet och med fokus på kulturella resurser i bred bemärkelse (grundperspektiv i metoden Cultural Planning) • Första versionen av en ny arbetsmodell som vi vill modellera framöver tillsammans med berörda aktörer. • www.kulturplankronoberg.se www.kulturplankronoberg.se

9 Hållpunkter 2010-2011 Landsting/Regionförbund • 6/12-10 LS Beslut arbetsplan • 8/12-10 RS Beslut arbetsplan • 10/5-11 LS Beslut remissupplaga • 11/5-11 RS Beslut remissupplaga • 11/5-1/8-11 Remiss med Open Space • 25/10-11 LF Beslut kulturplan • 7/10-11 RF Beslut kulturplan Kulturrådet • 1/3-11 Intresseanmälan Kulturrådet tillhanda • 5/11-11 Regional kulturplan Kulturrådet tillhanda

10 AKTUELLT


Ladda ner ppt "Öppet Hus Regionförbundet södra Småland 27 januari 2011 Ny samverkansmodell för kulturpolitiken Följ och delta i arbetet på www.kulturplankronoberg.se."

Liknande presentationer


Google-annonser