Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Bakgrund  Tradition av engagemang för samarbete med föreningsliv och org.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Bakgrund  Tradition av engagemang för samarbete med föreningsliv och org."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Bakgrund  Tradition av engagemang för samarbete med föreningsliv och org.  Stiftelsen Cesam 1994  Nätverket L&Sek – (Mål 2 projekt 2000-2003)  Insynsplats i Coompanion Örebro län  Dialogmöten med föreningar, organisationer och studieförbund.  Reviderade riktlinjer för landstingets bidrag 2010  Diskussioner kring fördjupat samarbete  Beslut i LS 2010 05 25

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Historik nutid  Länets största resurs  Statistik  Det sociala kapitalet= tillit  Föreningslivets roll  Överenskommelsen Nationellt och i Örebro län  Exempel - kommunalt och regionalt

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Nuläge  Stormöte 2011 04 28, referensgrupp utsågs.  Referensgruppens arbete  Värdegrund  Principer  Åtaganden  Nästa steg  En gemensam remissversion  Beslut om överenskommelser  Ett nytt sätt att arbeta tillsammans

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället..och därefter ta fram förutsättningar för ett  Regionalt utvecklingscentrum i Örebro län  = en utveckling av nätverket L&Sek  Utveckling av idéer och sociala innovationer

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Det forsatta arbetet  Främja infrastrukturen för den sociala ekonomin/sociala innovationer  Politiska åtaganden  Policies  Åtaganden

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Koppling till Regional utvecklingsstrategi  Hur ta vara på utvecklingskraften?  Mål 28 VP 2012  Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer.  Mervärdet av samarbetet med civilsamhället.  Mål 29 VP 2012  Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa.  RUS Örebro län  Utvecklingsområde Innovationer och entreprenörskap/Innovativa miljöer.  Handlingsplan för entreprenörskap och innovationer.

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Koppling till länets innovationssystem ”Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används”. (Vinnovas beskrivning) För att en sådan samverkan ska komma till stånd måste flera förutsättningar vara uppfyllda: • Det måste finnas länkar mellan de olika aktörerna: De måste känna till varandras existens, och ha förtroende för varandras förmåga och vilja att samarbeta. • En gemensam vision om vad som går att åstadkomma, som ger drivkraft åt samarbetet. • Spelregler, som uppmuntrar samverkan och förnyelse.

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Koppling till länets innovationssystem

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Koppling till länets innovationssystem  Samarbete kräver struktur  som bygger på tillit och gemensamma åtaganden  kunskap om varandra och omvärlden  finansieringssystem  Hur utvecklar vi tillit, kunskap och resurser?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället  Bakgrund  Tradition av engagemang för samarbete med föreningsliv och org."

Liknande presentationer


Google-annonser