Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället"— Presentationens avskrift:

1 Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället
Bakgrund Tradition av engagemang för samarbete med föreningsliv och org. Stiftelsen Cesam 1994 Nätverket L&Sek – (Mål 2 projekt ) Insynsplats i Coompanion Örebro län Dialogmöten med föreningar, organisationer och studieförbund. Reviderade riktlinjer för landstingets bidrag 2010 Diskussioner kring fördjupat samarbete Beslut i LS

2 Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället
Historik nutid Länets största resurs Statistik Det sociala kapitalet= tillit Föreningslivets roll Överenskommelsen Nationellt och i Örebro län Exempel - kommunalt och regionalt

3 Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället
Nuläge Stormöte , referensgrupp utsågs. Referensgruppens arbete Värdegrund Principer Åtaganden Nästa steg En gemensam remissversion Beslut om överenskommelser Ett nytt sätt att arbeta tillsammans

4 Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället
..och därefter ta fram förutsättningar för ett Regionalt utvecklingscentrum i Örebro län = en utveckling av nätverket L&Sek Utveckling av idéer och sociala innovationer

5 Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället
Det forsatta arbetet Främja infrastrukturen för den sociala ekonomin/sociala innovationer Politiska åtaganden Policies Åtaganden

6 Koppling till Regional utvecklingsstrategi
Hur ta vara på utvecklingskraften? Mål 28 VP 2012 Landstinget har ett internt system för att tillvarata innovationer. Mervärdet av samarbetet med civilsamhället. Mål 29 VP 2012 Landstinget har en överenskommelsemodell för samarbete med föreningsliv och organisationer i länet för att främja samhällsutvecklingen och för att skapa ett mervärde för människors hälsa. RUS Örebro län Utvecklingsområde Innovationer och entreprenörskap/Innovativa miljöer. Handlingsplan för entreprenörskap och innovationer.

7 Koppling till länets innovationssystem
”Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används”. (Vinnovas beskrivning) För att en sådan samverkan ska komma till stånd måste flera förutsättningar vara uppfyllda: • Det måste finnas länkar mellan de olika aktörerna: De måste känna till varandras existens, och ha förtroende för varandras förmåga och vilja att samarbeta. • En gemensam vision om vad som går att åstadkomma, som ger drivkraft åt samarbetet. • Spelregler, som uppmuntrar samverkan och förnyelse.

8 Koppling till länets innovationssystem

9 Koppling till länets innovationssystem
Samarbete kräver struktur som bygger på tillit och gemensamma åtaganden kunskap om varandra och omvärlden finansieringssystem Hur utvecklar vi tillit, kunskap och resurser?


Ladda ner ppt "Spelregelsprocessen och samarbetet med civilsamhället"

Liknande presentationer


Google-annonser