Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningarnas Hus Ideellt Utvecklingscentrum Örebro 15 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningarnas Hus Ideellt Utvecklingscentrum Örebro 15 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Föreningarnas Hus Ideellt Utvecklingscentrum Örebro 15 januari 2014

2

3 Föreningarnas Hus • Stiftelsen Cesam ”äger hyreskontraktet” • Föreningarns Hus är något som vi utvecklar tillsammans • Ideellt utvecklingscentrum, Volontärförmedlingen liksom Örebro Föreningsråd kommer att finnas som en del i huset

4 ”Vi blir klokare tillsammans” Föreningarnas konkreta behov av och önskemål om: • Mötesplats • Delaktighet • Samarbete • Utveckling

5 Idén växer fram Föreningsrådets styrelse formulerade idén om Föreningarnas Hus i Örebro. Ansökan till kommunstyrelsen augusti 2012 • Medel till en fördjupad förstudie 2012/2013 • Utse en kontaktpolitiker som är knuten till projektet • Viljeinriktning om finansiering av Föreningarnas Hus 2014-2017

6 Beslut 11 december 2012 • Medel beviljas för en fördjupad förstudie. • Projektet utförs i samverkan mellan Föreningsrådet och IUC • Projektets slutsatser ska rapporteras till kommunen hösten 2013.

7 Idéverkstad 28 november 2012

8 Så här har vi arbetat: • En projektgrupp tillsattes med representanter från Föreningsrådet och Ideellt Utvecklingscentrum • Projektledare på 25% • Arbetsgrupper för specifika uppdrag • Föreningsträffar – Workshop, Rådslag

9 Vision • Vår vision är att skapa en möteplats där människor med olika kön och ålder, med funktionshinder, från olika kulturer, med olika trosuppfattning, med olika sexuell läggning och med könsöverskridande identitet eller uttryck kan mötas och lära av varandra. • Vår vision är att människors engagemang är en kraft i utvecklingen av framtidens Örebro. • Vår vision är att föreningarna känner lust och vilja att samarbeta och samverka. • Vår vision är att våra olikheter ger och glädje och inspiration att utvecklas tillsammans.

10 Värdegrund • Utifrån den gemensamma visionen är det viktigt att vi tillsammans utvecklar en värdegrund som är känd och förankrad hos alla. • Tillgängligt för alla • Arbeta för ett hållbart samhälle

11 Mötesplats • En mötesplats för människors ideella engagemang och arbete • En mötesplats med möjligheter att genomföra gemensamma arrangemang och utbildningar • En mötesplats som ger möjligheter till samarbete • En mötesplats som ger fler kollegor och fler bollplank i vardagen • En möteplats som kan synliggöra föreningslivet (för varandra, andra medborgare, politiker och tjänstemän) • En mötesplats som ger möjlighet att driva utvecklingsfrågor tillsammans • En mötesplats där vi kan använda oss av varandras erfarenheter och kunskaper • En mötesplats som väcker intresse hos dem som ännu inte är föreningsaktivall

12

13 Lokaler • Offentligt rum med föreningsservice • Café • Studierum/sammanträdesrum • Kontor • Mikrokontor • Föreningslokaler • Projektrum

14 www.orebroforeningsrad.se Vi bygger broar mellan föreningar

15 www.iucorebro.se En fri nyttighet för alla ideella föreningar och initiativ Mötesplats Rådgivning Volontärförmedling


Ladda ner ppt "Föreningarnas Hus Ideellt Utvecklingscentrum Örebro 15 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser