Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn"— Presentationens avskrift:

1 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
213 personer anmälda till workshopen, sker i biosalong med fasta bänkar. Var och en får vid ingången inplastat röstkort, dubbelsidigt röd och grönt Grön sida Ja/bra/instämmer Röd sida Nej/dåligt/instämmer ej Inbjudanstext i programmet, workshop 4B Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Hur välutvecklade är kontakterna mellan idéburna organisationer och offentlig sektor i din kommun? Använder ni de möjligheter till samverkan som finns? Delta i en workshop som hjälper dig att analysera ert samarbete och diskutera nyttan av civilsamhällets engagemang i offentliga beslutsprocesser. Vi utgår från en modell som har tagits fram av ideella organisationer i samarbete med Europarådet. Under workshopen kommer vi presentera modellen och applicera den på ett verkligt fall. Burlövs kommun

2 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Jane Andersson Ingemar Holm Ivar Scotte 213 personer anmälda till workshopen, sker i biosalong med fasta bänkar. Var och en får vid ingången inplastat röstkort, dubbelsidigt röd och grönt Grön sida Ja/bra/instämmer Röd sida Nej/dåligt/instämmer ej Inbjudanstext i programmet, workshop 4B Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Hur välutvecklade är kontakterna mellan idéburna organisationer och offentlig sektor i din kommun? Använder ni de möjligheter till samverkan som finns? Delta i en workshop som hjälper dig att analysera ert samarbete och diskutera nyttan av civilsamhällets engagemang i offentliga beslutsprocesser. Vi utgår från en modell som har tagits fram av ideella organisationer i samarbete med Europarådet. Under workshopen kommer vi presentera modellen och applicera den på ett verkligt fall. Burlövs kommun

3 Seminariepassets upplägg
erfarenhet workshop framtid Seminariets upplägg 3 delar, Historik, Samverkan – Dialog – Överenskommelse Betydelse och värdeord Hur kan samverkan byggas? Hur ska samverkan ske för att skapa nytt ? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

4 Gemensamma erfarenheter
Gemensam bild med framsidorna av publikationerna NGO Öresund – Ingemar berättar Föreningskraft – Ivar berättar Nätverk SE Skåne- Ingemar berättar MAOs lilla handbok – Ivar berättar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

5 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Fakta om … idéburen sektor förening anställda frivilligas tid omsatt till årsanställda 212 miljarder i omsättning, år 2009 … Sveriges kommuner 290 kommuner anställda 528 miljarder i omsättning Civilsamhällets betydelse – Ivar Idéburna rörelsernas historiska betydelse Fakta om föreningar idag inkl siffror om engagemang och föreningar o anställda Offentlig sektors betydelse - Jane Kommunernas framväxt o utveckling Fakta om kommuner idag Stöd till föreningslivet Övrigt (gammal notering) Prata med oss Se varandra i ögonen Tillsammans kan vi göra mycket mer Visa olika grupperingar?? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

6 Från utveckling – till hållbar utveckling
Akademi Näringsliv Offentlig sektor Engagerade medborgare Samhälls entreprenörer Idéburen sektor Beskriv sektorerna och deras samspel och uppbyggnad Ingemar berättar Det centrala betydelsen med samverkan ökar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

7 Hela kommunen ”Att vi tillsammans ska skapa ett kraftfullt och aktivt föreningsliv som gör Burlöv till den bästa förenings- och ungdomskommun”. Samverkan – Samarbete Tillit Dialog Tydlighet Mötesplatser Stödfunktioner Föreningslivet är fritt & frivilligt Från en tidigare bild Hur investerar vi i ungdomar? Denna bilda är som start till workshop Det är så här vi arbetar arbetat Vad använder vi då den samverkan till Ett av många exempel, vilka utmaningar står vi inför. Ungdomar Vad ska vi använda vår samverkan till. Gemensamma mål genom att aktivera och engagera. Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

8 Succékriterier för samarbete?!
Workshop Succékriterier för samarbete?! Nu ska vi ha workshop NU MÅSTE VI ORGANISERA OM OSS Vänster sida offentligt (politiker och tjänstemän) Höger sida idéburet (föreningsledare och anställda) Utdelning av röstkort gjordes vid entren i början. Vi ställer frågor först till offentliga Succekriterier med samarbete WS frågor i inbjudan Hur välutvecklade är kontakterna mellan idéburna organisationer och offentlig sektor i din kommun? Använder ni de möjligheter till samverkan som finns? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

9 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Har ni välutvecklade kontakter mellan idéburen och offentlig sektor i er kommun? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

10 Är du positiv till en ökad samverkan mellan föreningsliv/ kommun?
Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

11 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Är formellt partnerskap en bra modell för samverkan mellan föreningsliv/kommun? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

12 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Är brist på kunskap om varandras sektorer ett hinder för ökad samverkan? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

13 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Är det viktigt att det är den idéburna sektorn som organiserar det frivilliga arbetet i er kommun? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

14 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Skulle ett ökat engagemang och samverkan från näringsliv och idéburen sektor kunna bidra till att förbättra resultaten i grundskolan ? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

15 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Skulle en ökad samverkan mellan sektorerna i er kommun kunna bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

16 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Bör den idéburna sektorn ta ett större ansvar som leverantör av välfärdstjänster? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

17 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn
Skulle en lokal Överenskommelse bidra till att öka utvecklingspotentialen i er kommun? Skriv in vilka 9-12 frågor vi ska ställa Är du positiv till samverkan med föreningslivet? Är du positiv till samverkan med kommun? Är ni bra på samråd med föreningsliv/kommun? Är partnerskap en bra modell? Vill du ta fram en ny modell kring finansiering? Kommunen bör kostnadsfritt upplåta lokal och mark? Vi vill prova fler modeller kring delaktighet? Uppskattar du föreningslivets självständighet? Anser du att kommun ska öppnas upp med frivilligt arbete? Är brist på kunskap om varandra ett hinder till samverkan? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

18 Hur kan samverkan byggas?
Berätta om storyn med BMX och resepuljen, Ivar Berätta om adopt a bee, CPE Ingemar Berätta om resurser ställs till Burlöv föreningsråd, Jane Om tid finns Aktuella erfarenheter Dialog, Sveriges Föreningar – Ivar berättar CPE den senaste - Ingemar berättar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

19 Hur kan samverkan byggas?
Stöd till samhällsentreprenörer Kunskaps- byggande Kommunikation Spridning Ingemar berättar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

20 Samverkan för utveckling av nya lokala stödstrukturer i Skåne
Ingemar berättar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

21 Kunskapsnätverk för ökad samverkan
Plattform för kunskaps och erfarenhetsutbyte. Mentorskap för nya lokala stödstrukturer. Nätverk som kunskapsbyggare. Utbildning i samhällsentreprenörskap. Inspirationsresor. Hemsida med redskap Medel för småskaligt innovationsstöd. Synliggörande Ingemar berättar Burlövs kommun

22 Föreningslivet är fritt & frivilligt
Lär ut föreningsdemokrati - skapa inte regler eller krav på policydokument Styr inte föreningslivet - bejaka det positiva Hela kommunen inte bara fritidsförvaltning måste ha ett förhållningssätt till föreningslivet. Samverkan alla sektorer i kommunen; Fritid-skola-omsorg-teknik-samhällsbyggnad etc Jane berättar Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

23 Europakoden Information - Samråd – Dialog- Partnerskap
Fastställande av agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering Ivar berättar om EU koden Lägg in Överenskommelse, nationella, regionala och det som sker i lokalt. I burlöv första steget med att stärka upp det gemensamma föreningslivet. De sex gemensamma principerna Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Är det en stryka eller ett svaghets tecken att överenskommelse görs mellan ide och offentligt Burlövs kommun

24 + Mobilisering Information - Samråd – Dialog- Partnerskap
Fastställande av agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering Ivar berättar om EU koden Lägg in Överenskommelse, nationella, regionala och det som sker i lokalt. I burlöv första steget med att stärka upp det gemensamma föreningslivet. De sex gemensamma principerna Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Är det en stryka eller ett svaghets tecken att överenskommelse görs mellan ide och offentligt Burlövs kommun

25 Dialog Tillit Samverkan Delaktighet Mötesplatser Stödfunktioner
Våra succékriterier Dialog Tillit Samverkan Delaktighet Mötesplatser Stödfunktioner Två världar borde vara en Samma värld men olika kompetenser Utdelning vid utgång Nya matris EU koden CPE boken nytryckt Kanske något om frivillig.se Om Jane har material om Burlöv, ska det delas ut innan eller vid utgång? Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun


Ladda ner ppt "Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn"

Liknande presentationer


Google-annonser