Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun."— Presentationens avskrift:

1 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

2 Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Jane Andersson Ingemar Holm Ivar Scotte Burlövs kommun

3 S eminariepassets upplägg erfarenhet workshop framtid Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

4 Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Gemensamma erfarenheter

5 Fakta om … idéburen sektor 200 000 förening 145 000 anställda 400 000 frivilligas tid omsatt till årsanställda 212 miljarder i omsättning, år 2009 … Sveriges kommuner 290 kommuner 760 000 anställda 528 miljarder i omsättning Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

6 Engagerade medborgare Samhälls entreprenörer Näringsliv Akademi Idéburen sektor Från utveckling – till hållbar utveckling Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Offentlig sektor

7 Hela kommunen ”Att vi tillsammans ska skapa ett kraftfullt och aktivt föreningsliv som gör Burlöv till den bästa förenings- och ungdomskommun”. Samverkan – Samarbete Tillit Dialog Tydlighet Mötesplatser Stödfunktioner Föreningslivet är fritt & frivilligt Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

8 Workshop Succékriterier för samarbete?! Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

9 Har ni välutvecklade kontakter mellan idéburen och offentlig sektor i er kommun? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

10 Är du positiv till en ökad samverkan mellan föreningsliv/ kommun? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

11 Är formellt partnerskap en bra modell för samverkan mellan föreningsliv/kommun? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

12 Är brist på kunskap om varandras sektorer ett hinder för ökad samverkan? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

13 Är det viktigt att det är den idéburna sektorn som organiserar det frivilliga arbetet i er kommun? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

14 Skulle ett ökat engagemang och samverkan från näringsliv och idéburen sektor kunna bidra till att förbättra resultaten i grundskolan ? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

15 Skulle en ökad samverkan mellan sektorerna i er kommun kunna bidra till en minskad ungdomsarbetslöshet? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

16 Bör den idéburna sektorn ta ett större ansvar som leverantör av välfärdstjänster? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

17 Skulle en lokal Överenskommelse bidra till att öka utvecklingspotentialen i er kommun? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

18 Hur kan samverkan byggas? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

19 Hur kan samverkan byggas? Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Stöd till samhällsentreprenörer Kunskaps- byggande Kommunikation Spridning

20 Samverkan för utveckling av nya lokala stödstrukturer i Skåne Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn

21 Kunskapsnätverk för ökad samverkan Burlövs kommun • Plattform för kunskaps och erfarenhetsutbyte. • Mentorskap för nya lokala stödstrukturer. • Nätverk som kunskapsbyggare. • Utbildning i samhällsentreprenörskap. • Inspirationsresor. • Hemsida med redskap www.jagharenide.orgwww.jagharenide.org • Medel för småskaligt innovationsstöd. • Synliggörande

22 Föreningslivet är fritt & frivilligt • Lär ut föreningsdemokrati - skapa inte regler eller krav på policydokument • Styr inte föreningslivet - bejaka det positiva • Hela kommunen inte bara fritidsförvaltning måste ha ett förhållningssätt till föreningslivet. • Samverkan alla sektorer i kommunen; Fritid- skola-omsorg-teknik-samhällsbyggnad etc Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun

23 Europakoden Information - Samråd – Dialog- Partnerskap Fastställande av agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering Burlövs kommun

24 + Mobilisering Information - Samråd – Dialog- Partnerskap Fastställande av agendan Formulering Beslut Genomförande Granskning Omformulering Burlövs kommun

25 Våra succékriterier Dialog Tillit Samverkan Delaktighet Mötesplatser Stödfunktioner Burlövs kommun Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn


Ladda ner ppt "Verktyg för samverkan mellan civilsamhället och den offentliga sektorn Burlövs kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser