Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan 2009-09-29 Stockholm SPID – Nationellt forskningsnätverk Professor i Health Management, Runo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan 2009-09-29 Stockholm SPID – Nationellt forskningsnätverk Professor i Health Management, Runo."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan 2009-09-29 Stockholm SPID – Nationellt forskningsnätverk Professor i Health Management, Runo Axelsson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Marie Fridolf, samverkanskonsult

2 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Samverkan på olika nivåer Runo Axelsson Interprofessionell: mellan olika professioner och yrkesgrupper Interorganisatorisk: mellan olika organisationer myndigheter, förvaltningar, ideella organisationer. Intersektoriell: mellan samhällssektorer med olika verksamhetsinriktning och huvudmannaskap.

3 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Kontinuum av samverkan Överenskommelser behandlingsprogram Gränsöverskridande team/ arbetsgrupper AutonomiFusion Konsultation Informationsutbyte Samordnings- funktioner Samlokalisering gemensam budget

4 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Former av integrering Samordning (hierarki) Samverkan Styr uppifrån och samarbetar Kontrakt (marknad) Samarbete (nätverk) Horisontell integrering Vertikal integrering

5 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Besvärligaste sättet att organisera samverkan Samverkande organisationer Arbetsgrupper* Styrgrupp *Styrd av ”hemmachef” + ledare för arbetsgrupp Vilket väger tyngst?

6 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Samverkansaspekter  Samverkans struktur avser (resurser av olika slag som står till förfogande, hur dessa är organiserade)  Samverkans process (olika aktiviteter som ingår i verksamheten och hur de är integrerade)  Samverkans resultat (vad strukturen och processen leder till i relation till mål, kriterier och nyckeltal

7 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Utvärderingsresultat  många strukturella, kulturella och individuella hinder för samverkan  Det tar tid och energi både att etablera samverkan och att hålla den vid liv  Samverkan leder till en positiv utveckling av kompetens och engagemang  Samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänsterna

8 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Struktur i samverkan Hur få igång en fungerande samverkan? Marie Fridolf ”det är inte människornas fel att vi inte samarbetar” ”I rätt sammanhang och med rätt stöd kan vi samarbeta”

9 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Nycklar till samarbete Möte – närvaro, att lyssna, ha kunskap Organisation – värdegrund, ansvar, resultat Demokratisering – lika värde, delaktighet, inflytande

10 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Kvalitetsfaktorer Tid – före, efter, under Kontinuitet – individuellt Delaktighet – äger sin process, respekt, påverkan Fokusering – problem eller möjligheter Personlig kontakt – motivation, accept Helheter – mina behov Kombination – 1+1=3 Bemötande – förtroende och lyhördhet

11 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Ansvarig för helheten Ansvarig för min del Ej för andra

12 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Utveckla samarbete/samordning Marie Fridolf Värdegrunden Ett nytt ”systemtänk” Skapa arenor och mätsystem Gemensam struktur en möjlighet Utveckla relationer Jag måste börja med mig själv Olika människor samarbetar på olika sätt

13 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Modeller Klassisk/mekanisk Specialiserad på uppgifter Nätverk/organisk Bidrar med expertis till övergripande uppgift Koordinering av uppgiften genom hierarkin Spontan koordinering genom interaktion En precis definition av rättigheter och skyldigheter Ingen precis definition av rättigheter och skyldigheter Rättigheter och skyldigheter översätts i ansvar Brett åtagande mot övergripande mål En hierarki av kontrollNätverksstruktur av kontroll Vertikal kommunikationHorisontell kommunikation

14 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Hållbar samordning Struktur för bättre helhet Medborgarperspektiv Nytt systemtänk Mötet Att bygga tillit Du måste vara med

15 Lilly Ekenberg, FoU-seminarium 2009-12-15 Samarbetets djup Erfarenhetsutbyte Koordinering av insatser Gemensamt arbete Gemensamt lärande


Ladda ner ppt "Samverkan - grundläggande begrepp och struktur i samverkan 2009-09-29 Stockholm SPID – Nationellt forskningsnätverk Professor i Health Management, Runo."

Liknande presentationer


Google-annonser