Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring Struktur och organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring Struktur och organisation"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring Struktur och organisation
Regional Styrgrupp Tc Gästrikland Processledare Lokal styrgrupp Hofors Arbetsgrupp Lärmiljö Lokal styrgrupp Sandviken Arbetsgrupp Marknadsföring Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby Arbetsgrupp Samverkan utbildning och näringsliv

2 Bemanning Medlemmar i regional styrgrupp, augusti 2012
15 ordinarie platser 7 företag, 1 vakans 3 lokala ordföranden (företag) 4 utbildningsanordnare 10 adjungerade platser Yrkeshögskolan, Högskolan i Gävle Teknikföretagen IF Metall Region Gävleborg Näringslivsenheterna Projektledare

3 Regional styrgrupp Syfte
Den regionala styrgruppen är sammanhållande för all verksamhet inom ramen för Teknikcollege Gästrikland och verkar för kontinuerlig utveckling av Teknikcollege i regionen. Sammansättning Den regionala styrgruppen har representanter från utbildningsanordnare och arbetsliv från de olika delarna av regionen med företagen i majoritet. Huvuduppgifter Den regionala styrgruppens huvuduppgifter är: Samordning och utveckling av verksamheten Kvalitetssäkring av verksamheten Sammanställning och kartläggning av utbildningsbehov Ansvar Den regionala styrgruppen ansvarar för: Årlig verksamhetsplanering Kvalitetssäkring av regionens aktiviteter inom ramen för Teknikcollege Gemensam kommunikation och marknadsföring Information till Riksföreningen TC Rapportering till Region Gävleborg och länets kommuner

4 Processledare Syfte Att inom regionen samordna och arbeta operativt med förvaltning och utveckling av Teknikcollege. Huvudsakliga uppgifter Arbeta operativt med marknadsföring och kommunikation Redahålla regional hemsida samt tillse att information på nationell hemsida är uppdaterad Stödja företagsengagemang och samverkan inom regionen Vara nationell kontaktperson för Tc Sverige kansli samt övriga regioner Verka för gemensamma kompetensutvecklingsdagar i regionen Koordinera nätverk och samverkansgrupper Förvalta regionens budget Administrera och redahålla regional dokumentation Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten Stödja respektive lokalt Tc vid behov Befogenheter Processledaren har mandat att : Besluta om utformning och innehåll på webbsidor Bjuda in och etablera nya kontakter och nätverk Styra medel inom ramen för beslutad budget

5 Arbetsgrupp marknadsföring
Syfte: Nå kommunikationsmål enligt plan för Teknikcollege Gästrikland: Stärka Teknikcolleges varumärke Öka kunskapen om Teknikcollege Gästrikland och dess verksamhet bland näringsliv och utbildningsanordnare Öka intresset för teknik och industri hos barn, ungdomar och vuxna – kopplat mot certifierade utbildningar Öka rekryteringen till teknik- och industriutbildningarna Teknikcollege samt ansökningar till högre studier Huvuduppgifter: Regionala marknadsföringsaktiviteter såsom regional hemsida, broschyrer Resurssatt årsplan för marknadsföringsinsatser

6 Arbetsgrupp samverkan utbildning och näringsliv
Syfte: Ansvara för och följa upp samt utveckla samverkanskriterierna för utbildning och näringsliv – kriterium 3, 4 och 10 Ansvarig för att säkra kvaliteten inom områdena för kriterierna Huvuduppgifter: Kartlägga, stimulera, följa upp, utveckla (praktik, sommarjobb, projektarbeten, gymnasiearbeten, studiebesök, etc) enligt Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan för kriterium 3, 4 och 10 Följa upp lokala kompetensbehovsinventeringar (enligt årsplan) Utveckling och utbildning av handledare

7 Arbetsgrupp lärmiljö Syfte:
Ansvara för, följa upp och utveckla de skolnära kriterierna 6-9 enligt Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan Ansvarig för att säkra kvaliteten inom områdena Huvuduppgifter: Ansvara för utvecklingsområden och uppfyllelse av mål för kriterium 6-9 i Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan Säkra kvaliteten för dessa kriterier


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring Struktur och organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser