Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring Struktur och organisation 1 Regional Styrgrupp Tc Gästrikland Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby Lokal styrgrupp Hofors Lokal styrgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring Struktur och organisation 1 Regional Styrgrupp Tc Gästrikland Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby Lokal styrgrupp Hofors Lokal styrgrupp."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring Struktur och organisation 1 Regional Styrgrupp Tc Gästrikland Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby Lokal styrgrupp Hofors Lokal styrgrupp Sandviken Arbetsgrupp Lärmiljö Arbetsgrupp Marknadsföring Arbetsgrupp Samverkan utbildning och näringsliv Processledare

2 Bemanning Medlemmar i regional styrgrupp, augusti 2012 15 ordinarie platser • 7 företag, 1 vakans • 3 lokala ordföranden (företag) • 4 utbildningsanordnare 10 adjungerade platser • Yrkeshögskolan, Högskolan i Gävle • Teknikföretagen • IF Metall • Region Gävleborg • Näringslivsenheterna • Projektledare

3 Regional styrgrupp Syfte Den regionala styrgruppen är sammanhållande för all verksamhet inom ramen för Teknikcollege Gästrikland och verkar för kontinuerlig utveckling av Teknikcollege i regionen. Sammansättning Den regionala styrgruppen har representanter från utbildningsanordnare och arbetsliv från de olika delarna av regionen med företagen i majoritet. Huvuduppgifter Den regionala styrgruppens huvuduppgifter är: • Samordning och utveckling av verksamheten • Kvalitetssäkring av verksamheten • Sammanställning och kartläggning av utbildningsbehov Ansvar Den regionala styrgruppen ansvarar för: • Årlig verksamhetsplanering • Kvalitetssäkring av regionens aktiviteter inom ramen för Teknikcollege • Gemensam kommunikation och marknadsföring • Information till Riksföreningen TC • Rapportering till Region Gävleborg och länets kommuner

4 Processledare Syfte Att inom regionen samordna och arbeta operativt med förvaltning och utveckling av Teknikcollege. Huvudsakliga uppgifter • Arbeta operativt med marknadsföring och kommunikation • Redahålla regional hemsida samt tillse att information på nationell hemsida • är uppdaterad • Stödja företagsengagemang och samverkan inom regionen • Vara nationell kontaktperson för Tc Sverige kansli samt övriga regioner • Verka för gemensamma kompetensutvecklingsdagar i regionen • Koordinera nätverk och samverkansgrupper • Förvalta regionens budget • Administrera och redahålla regional dokumentation • Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten • Stödja respektive lokalt Tc vid behov Befogenheter Processledaren har mandat att : • Besluta om utformning och innehåll på webbsidor • Bjuda in och etablera nya kontakter och nätverk • Styra medel inom ramen för beslutad budget

5 Arbetsgrupp marknadsföring Syfte: • Nå kommunikationsmål enligt plan för Teknikcollege Gästrikland: • Stärka Teknikcolleges varumärke • Öka kunskapen om Teknikcollege Gästrikland och dess verksamhet bland näringsliv och utbildningsanordnare • Öka intresset för teknik och industri hos barn, ungdomar och vuxna – kopplat mot certifierade utbildningar • Öka rekryteringen till teknik- och industriutbildningarna Teknikcollege samt ansökningar till högre studier Huvuduppgifter: • Regionala marknadsföringsaktiviteter såsom regional hemsida, broschyrer • Resurssatt årsplan för marknadsföringsinsatser

6 Arbetsgrupp samverkan utbildning och näringsliv Syfte: • Ansvara för och följa upp samt utveckla samverkanskriterierna för utbildning och näringsliv – kriterium 3, 4 och 10 • Ansvarig för att säkra kvaliteten inom områdena för kriterierna Huvuduppgifter: • Kartlägga, stimulera, följa upp, utveckla (praktik, sommarjobb, projektarbeten, gymnasiearbeten, studiebesök, etc) enligt Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan för kriterium 3, 4 och 10 • Följa upp lokala kompetensbehovsinventeringar (enligt årsplan) • Utveckling och utbildning av handledare

7 Arbetsgrupp lärmiljö Syfte: • Ansvara för, följa upp och utveckla de skolnära kriterierna 6-9 enligt Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan • Ansvarig för att säkra kvaliteten inom områdena Huvuduppgifter: • Ansvara för utvecklingsområden och uppfyllelse av mål för kriterium 6-9 i Teknikcollege Gästriklands regionala ansökan • Säkra kvaliteten för dessa kriterier


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring Struktur och organisation 1 Regional Styrgrupp Tc Gästrikland Lokal styrgrupp Gävle/Ockelbo/Älvkarleby Lokal styrgrupp Hofors Lokal styrgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser