Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar

2 Lokala patientföreningar i samverkan utser representanter till ett Patientråd som bevakar utvecklingen av cancervården ur ett patientperspektiv. till regionala vårdprogramgrupper. Ett av nationella cancerstrategins kriterier är att stärka patientens ställning och i Uppsala Örebro gör vi det genom att

3 RCC projektgrupp Dalarna Vårdprogramgrupp bröstcancer Vårdprogram palliativ vård Vårdprogram kolrektal cancer Vårdprogram malignt melanom Vårdprogram bröstcancer Vårdprogram för…. Osv Totalt 17 vårdprogram Vårdprogram för rehabilitering RCC-råd Gävle RCC-råd Örebro RCC-råd Västman -land RCC-råd Sörmland RCC-råd Värmland RCC-råd Dalarna RCC-råd Uppsala SAMVERKANSNÄMNDEN Styrgrupp Patientråd RCC chef RCC kansli RCC Register och vårdprogram RBC Regionalt biobankscentrum

4 Patientrådet ska arbeta med övergripande frågor lyfta angelägna frågor utgöra referensgrupp och bevaka patientperspektivet i styrdokument och verksamhetsplaner för RCC Patientrådets uppgifter

5 Består av två representanter per patientförbund som utses av lokala föreningar i samverkan Patientrådet utser ordförande vice ordförande RCC chef utser samordnare. Patientrådet

6 Kommunikation med berörda patientföreningar i regionen Sekreterare vid Patientrådets möten Nära samarbete med RCC informatör Samordnaren stödjer Patientrådets arbete

7 Patientrådet möts minst en gång per termin Patientrådet lyfter angelägna frågor till RCC:s ledning. RCC:s ledning åtgärdar eller tar en större fråga till styrgruppen. Patientrådet ska årligen inbjuda patientföreträdare i vårdprogramgrupperna till en regiondag för att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor. Patientrådets arbetsformer

8 Arbetsutskott (AU) består av - ordförande - vice ordförande - två ledamöter utsedda av Patientrådet - RCC samordnare AU:s uppgift är att förbereda möten med Patientrådet och följa upp beslut.


Ladda ner ppt "Patientrådet RCC Uppsala Örebro Organisation, arbetsform och ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser