Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst ?"— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst ?

2 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Varför: Grundfrågan Vad kan vi tillsammans göra för att… …så långt som möjligt förhindra att människor insjuknar och dör i cancer samt …förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med en cancersjukdom. ?

3 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Varför? Den goda cancervården: För människors behov, genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser

4 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Varför? Utveckla en bättre cancervård: Mer patientfokuserad Säkrare, mer jämlik Förebyggande Ges i rätt tid Mer kunskapsbaserad Effektivitet, arbetsfördelning

5 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Nationella cancerstrategin I den nationella cancerstrategin föreslås bland annat bildandet av Regionala cancercentrum. Kjell Asplund fick, som nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet, i uppdrag att upprätta kriterier för dessa. Han slog fast att ett regionalt cancercentrum skulle skapas i varje sjukvårdsregion.

6 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Tio kriterier för Regionalt cancercentrum

7 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer Vårdprocesser Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården

8 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning Klinisk cancerforskning och innovation

9 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Kriterier för RCC:s organisation Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen Nivåstrukturering – arbetsfördelning

10 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen När? Ansökan om statsbidrag för att inrätta RCC (februari) Kommunikation och förankring (februari) Beslut om reglemente, organisation etc (mars, april) Driftstart 1/6 2011

11 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Tidplan för information om projektet samt ansökan inför 2011 9/2 HSU VGR- info och beslut om ansökan 2011 8/2 HSS Halland - info och beslut om ansökan 2011 11/2 info styrgruppen Regionalt onkologiskt center ROC, tjm HSU: Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott i Västra Götalandsregionen HSS: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Region Halland

12 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Tidplan för beslut om mål, uppdrag organisation, reglemente och budget 21/2 HSS au Halland - info och möjligheter till synpunkter 23/2 HSU VGR - info och möjligheter till synpunkter 24/2 Sjukvårdsgruppen VGR – info och möjligheter till synpunkter 7/3 HSS Halland – beslut 9/3 HSU VGR – beslut 8/4 Fastställande i Samverkansnämnden 20/5 avslutande möte med styrgruppen ROC Driftstart 1 juni 2011

13 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst är ett av de 6 centra som bildas i landet

14 Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Hur? Drygt 20 cancervårdprocesser, fem stödprocesser Vårdprocessgrupper med 29 processägare Regionala riktlinjer och uppföljning Ett stöd till linjeorganisationen Dialog och delaktighet Klinisk forskning, forskarskola


Ladda ner ppt "Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst ?"

Liknande presentationer


Google-annonser