Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst - en viktig del av en stor satsning på cancervården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst - en viktig del av en stor satsning på cancervården."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst - en viktig del av en stor satsning på cancervården

2 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Visionen för Regionalt cancercentrum väst : ”För människors behov, genom människors samlade kompetens, med gemensamma resurser” Färre i vårt område ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och med bättre livskvalitet, vården ska vara mer rättvis och hålla samman bättre och patientens perspektiv och medverkan ska stärkas.

3 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Bakgrund: Den nationella cancerstrategin I den nationella cancerstrategin föreslås bland annat bildandet av Regionala cancercentrum. Kjell Asplund fick, som nationell cancersamordnare vid Socialdepartementet, i uppdrag att upprätta kriterier för dessa. Han slog fast att ett regionalt cancercentrum skulle skapas i varje sjukvårdsregion.

4 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Patientcentrerade kriterier • Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer • Vårdprocesser • Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård • Patientens ställning i cancervården Tio kriterier för Regionala cancercentrum

5 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning • Utbildning och kompetensförsörjning • Kunskapsstyrning • Klinisk cancerforskning och innovation Kriterier för RCC:s organisation • Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet • Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen • Nivåstrukturering – arbetsfördelning

6 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Patientens väg genom cancervården ska bli bättre Detta sker genom: Patienter och närstående ska få bättre information och ökade möjligheter att medverka i hur vården utformas ”Nystart” för arbetet med vårdprogram som ska få bättre förankring och större genomslag i vården Vi ska bli bättre på att mäta och följa upp cancervårdens resultat genom utveckling av arbetet med kvalitetsregister

7 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Detta sker genom: Utveckling av 25 patient- och stödprocesser i cancervården: • Bästa möjliga vård ska ges i hela regionen • Förebyggande insatser • Kortare väntetider • Bättre samarbete • Kompetensförsörjning • Arbetsfördelning Patientens väg genom cancervården ska bli bättre

8 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Detta sker genom: Stor satsning på forskning – kring patientens livskvalitet och kunskapsspridning i vården Särskild satsning på livet med eller efter en cancersjukdom Patientens väg genom cancervården ska bli bättre

9 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionala processgrupper - nätverk för vårdens utveckling Regional process- ägare Lokalt process- ansvarig Lokal process- ansvarig

10 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Vårdutveckling Patientens väg genom vården Lokala processteam och processansvariga Regionala vårdprocessgrupper och processägare Stödteam, Regionalt cancercentrum väst

11 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Kunskapsstyrning Lokala PM Regionala tillämpningar, vårdprogram Nationella vårdprogram Nationella riktlinjer Konsekvensanalys – regional beslutsprocess Konsekvensanalys – lokal beslutsprocess Patientens väg genom vården

12 Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst är ett av de 6 centra som bildas i landet Start 1 juni 2011


Ladda ner ppt "Regionalt cancercentrum väst - ett samarbete inom Västra sjukvårdsregionen Regionalt cancercentrum väst - en viktig del av en stor satsning på cancervården."

Liknande presentationer


Google-annonser