Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland."— Presentationens avskrift:

1 RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland

2 Projektgrupp Nicole Silverstolpe, projektledare SLL Tomas Kunze, Region Gotland Pelle Larsson, SLL Ann-Charlotte Eklöf, SLL

3 Styrgrupp Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland Catarina Andersson-Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting Leif Karnström Avdelningschef, Somatisk Specialist vård, HSN-f

4 Uppdrag våren 2011 Politisk beslut att inrätta RCC Ansökan om statsbidrag Budget 2012 (SLL + Gotland) Definiera verksamhetsinnehåll Ledning /organisation Lokaler Klart Pågår

5 Prognos: Fördubbling av antalet cancerfall fram till 2030 Uppdrag 2007 att utreda vad som kan göras för att förhindra insjuknande och död i cancer samt förbättra kvaliten i omhändertagandet av cancerpatienter

6 Fem mål 1.Minska risken för insjuknande i cancer 2.Förbättra kvaliten i omhändertagande av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv 3.Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos och förbättra livskvaliten efter en cancerdiagnos 4.Minska regionala skillnader efter en cancerdiagnos 5.Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnad

7 Vad gör socialdepartementet 2011 Nationell cancersamordnare, Kjell Asplund, till stöd för inrättandet av RCC samt fortsatt arbete kring hur cancerforskningen kan förstärkas Fördelar statsbidrag för att inrätta 6 regionala cancercentra, RCC i Sverige och följer upp genomförandet som grund för fördelningen

8 Vad gör SKL 2011 Nationell samordning av RCC Nivåstrukturering Stödja regionernas genomförande Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare

9 Framgångsfaktorer Starkt politiskt engagemang och tryck både nationellt och regionalt Nationell samordning Startbidragen för RCC underlättar Tiden är mogen

10 Profilområden RCC Sthlm Gotland?  Jämlik vård  Distansmedicin  Rehabilitering  Screening  Registerverksamhet

11 Vad är nytt med RCC Med patientens fokus Stärkt helhetsgrepp på cancervårdens utveckling nationellt och regionalt Processledare för att nå genuin verksamhets- utveckling

12 RCC uppgifter 1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 2. Vårdprocesser 3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 4. Patientens ställning i cancervården

13 5.Utbildning och kompetensförsörjning 6.Kunskapsstyrning 7.Klinisk cancerforskning och innovation

14 8.Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet 9.Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 10. Nivåstrukturering och arbetsfördelning

15 Vad händer 2011 Invigning av RCC 1 juni Juni- december :  Projektet övergår i drift  Tillsättning av några processledare  Rekrytering av chef med tillträde 1/1 2012  OC upphör och integreras i RCC

16 2012 Full driftstart Utvärdering av modell i drift + slutrapport för projektet 2012-2015 Socialdepartementet har förväntningar på vad som bör genomföras fördelat på 5 år

17


Ladda ner ppt "RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser