Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala Vårdriktlinjer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala Vårdriktlinjer"— Presentationens avskrift:

1 Regionala Vårdriktlinjer
Sydöstra Sjukvårdsregionen Regionala Vårdriktlinjer Jan-Erik Karlsson

2 Centrum råd RSN RSL Regionsjukvårds- sakkunnig RMPG FAKTA Region
Vårdriktlinjer RCC Sydöst

3 RMPG – ”Regional vårdprogramsgrupp”
Deltagare: Utses av regional medicinsk programgrupp. Representation från varje län. Multiprofessionella, med de professioner som är delaktiga i processen kring patienten, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, farmaceut, kurator, mfl. Uppdrag Ta fram regionala vårdriktlinjer, med indikationer för såväl diagnostik som behandling. De regionala vårdriktlinjerna skall innehålla vad som skall göras var och utifrån vilka indikationer. Minst ett vårdprogram per år ska utarbetas och implementeras.

4 SYFTE Likvärdig och Säker Vård i regionen
Gemensamt kliniskt besluts- och kunskapsstöd Vårdriktlinjer enligt standardiserad modell säker vård Tydliggör ansvarsfördelning och vårdnivåerna 1-2-3 Gemensamma indikationer som underlag för köp av regionvård likvärdig vård Patientens väg i vården Kvalitetsuppföljning Patientsäkerhet

5 Regionala Vårdriktlinjer
Regionala Vårdriktlinjer i sydöstra sjukvårdsreg Lokala riktlinjer Östergötland Lokala riktlinjer Kalmar län Fakta Jönköpings län

6 VÅRDRIKTLINJER Vårdnivå 1 Vårdnivå 2 Vårdnivå 3 Primärvård
Regionala Vårdriktlinjer Sydöst E/F/H Vårdnivå 2-3 Vårdnivå 1 Primärvård Vårdnivå 2 Specialiserad vård Vårdnivå 3 Hög specialiserad vård Lokala riktlinjer E/F (FAKTA)/H Vårdnivå 1-2

7 Standarddokument Författaranvisningar med fasta rubriker
Patientinformation Vårdnivå och remiss Diagnostik och utredning Prevention Behandling Sjukskrivning Uppföljning Barnperspektivet Kvalitetsindikatorer Omvårdnad Rehabilitering

8 Regionala vårdriktlinjer på Internet
Innebär en ökad tillgänglighet för regionens medarbetare Innebär en kvalitetshöjning med dokumentstandard, sökbarhet, förvaltning Driftstart januari 2012

9 FRAMTID? Kontakt och organisation Författaranvisningar
Funktionsbrevlåda till redaktionsgruppen Patientinformation via

10 Dialog i grupper RMPG grupper / bord
Regionala Vårdriktlinjer - Frågeställningar: Finns egna goda/positiva erfarenheter av detta inom respektive landsting? Viktiga saker att tänka på? Hur genomför vi arbetet på bästa sätt? Hur gör vi för att riktlinjerna ska bli använda och fungera som ett stöd i vardagen?

11 RMPG forum 11/1 2012 Synpunkter från RMPG grupperna ang Reg. Riktlinjer: Behöver bli en del av den egna kliniken Få rätt fokus, ska vi gå från organisation, diagnos, hur hitta? Sök, genvägar, länkar, ska få det direkt Begrepp riktlinjer, Knöl på halsen, -processen utifrån vårdkedjan. -Utifrån symptom eller diagnos? Utbildning, förändringsarbete, körkort, Viktigt att olika vårdnivåer är med i framtagandet Hur får vi/skapar vi tid till detta? - Behövs centralt stöd, frigöra tid, då allt extra påverkar tillgägnligheten Implementeringen ? Hur klarar vi detta när många rmpg är involverade i samma diagnos/symptomproblematik?


Ladda ner ppt "Regionala Vårdriktlinjer"

Liknande presentationer


Google-annonser