Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala Vårdriktlinjer Jan-Erik Karlsson Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala Vårdriktlinjer Jan-Erik Karlsson Sydöstra Sjukvårdsregionen."— Presentationens avskrift:

1 Regionala Vårdriktlinjer Jan-Erik Karlsson Sydöstra Sjukvårdsregionen

2 RSN RSL Centrum råd RMPG FAKTA Region Vårdriktlinjer RCC Sydöst Regionsjukvårds- sakkunnig

3 Deltagare: •Utses av regional medicinsk programgrupp. •Representation från varje län. •Multiprofessionella, med de professioner som är delaktiga i processen kring patienten, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, farmaceut, kurator, mfl. Uppdrag Ta fram regionala vårdriktlinjer, med indikationer för såväl diagnostik som behandling. De regionala vårdriktlinjerna skall innehålla vad som skall göras var och utifrån vilka indikationer. Minst ett vårdprogram per år ska utarbetas och implementeras. RMPG – ”Regional vårdprogramsgrupp”

4 SYFTE Likvärdig och Säker Vård i regionen •Gemensamt kliniskt besluts- och kunskapsstöd •Vårdriktlinjer enligt standardiserad modell säker vård •Tydliggör ansvarsfördelning och vårdnivåerna 1-2-3 •Gemensamma indikationer som underlag för köp av regionvård likvärdig vård •Patientens väg i vården •Kvalitetsuppföljning •Patientsäkerhet

5 Regionala Vårdriktlinjer Lokala riktlinjer Kalmar län Lokala riktlinjer Kalmar län Regionala Vårdriktlinjer i sydöstra sjukvårdsreg Fakta Jönköpings län Fakta Jönköpings län Lokala riktlinjer Östergötland

6 Vårdnivå 1 Primärvård Vårdnivå 2 Specialiserad vård Vårdnivå 3 Hög specialiserad vård Lokala riktlinjer E/F (FAKTA)/H Vårdnivå 1-2 Regionala Vårdriktlinjer Sydöst E/F/H Vårdnivå 2-3 VÅRDRIKTLINJER

7 Standarddokument Författaranvisningar med fasta rubriker –Patientinformation –Vårdnivå och remiss –Diagnostik och utredning –Prevention –Behandling –Sjukskrivning –Uppföljning –Barnperspektivet –Kvalitetsindikatorer –Omvårdnad –Rehabilitering

8 Regionala vårdriktlinjer på Internet •Innebär en ökad tillgänglighet för regionens medarbetare •Innebär en kvalitetshöjning med dokumentstandard, sökbarhet, förvaltning •http://www.lj.se/vardriktlinjerhttp://www.lj.se/vardriktlinjer •Driftstart januari 2012

9 •Kontakt och organisation •Författaranvisningar •Funktionsbrevlåda till redaktionsgruppen •Patientinformation via 1177 - http://www.1177.se/Jonkopings-lan/ http://www.1177.se/Jonkopings-lan/FRAMTID?

10 Regionala Vårdriktlinjer - Frågeställningar: •Finns egna goda/positiva erfarenheter av detta inom respektive landsting? •Viktiga saker att tänka på? •Hur genomför vi arbetet på bästa sätt? •Hur gör vi för att riktlinjerna ska bli använda och fungera som ett stöd i vardagen? Dialog i grupper RMPG grupper / bord

11 RMPG forum 11/1 2012 Synpunkter från RMPG grupperna ang Reg. Riktlinjer: •Behöver bli en del av den egna kliniken •Få rätt fokus, ska vi gå från organisation, diagnos, hur hitta? •Sök, genvägar, länkar, ska få det direkt •Begrepp riktlinjer, •Knöl på halsen, -processen utifrån vårdkedjan. -Utifrån symptom eller diagnos? •Utbildning, förändringsarbete, körkort, •Viktigt att olika vårdnivåer är med i framtagandet •Hur får vi/skapar vi tid till detta? - Behövs centralt stöd, frigöra tid, då allt extra påverkar tillgägnligheten •Implementeringen ? •Hur klarar vi detta när många rmpg är involverade i samma diagnos/symptomproblematik?


Ladda ner ppt "Regionala Vårdriktlinjer Jan-Erik Karlsson Sydöstra Sjukvårdsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser