Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården."— Presentationens avskrift:

1 SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

2 Tillämpning av SOSFS 2012:9 i Kronoberg Ansvarsfördelning Verksamhetschefen – ansvarig för att riktlinjen följs på vårdenheten Läkaren – ansvarig för genomförandet Riktlinjer Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse

3 Enkel läkemedelsgenomgång Kartläggning av patientens ordinerade och använda läkemedel samt rimlighetsbedömning ≥75 år, ≥5 läkemedel - besök hos läkare i öppenvård - inskrivning i slutenvård - påbörjad hemsjukvård (därefter årligen) - inflyttning i annan boendeform ex SÄBO (därefter årligen)

4 Enkel läkemedelsgenomgång forts Behandlingsansvarig läkare ansvarar för genomförande och dokumentation. Ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal Dokumentera - vilka läkemedel patienter använder - läkemedelsrelaterade problem - vidtagna åtgärder och varför - uppföljning: När? Av vem? Patientinformation samt uppdaterad läkemedelslista

5 Fördjupad läkemedelsgenomgång Systematisk analys, omprövning och uppföljning av en patients läkemedelsanvändning utifrån hälsotillstånd Görs vid kvarstående läkemedelsrelaterade problem efter enkel läkemedelsgenomgång eller vid misstanke om sådana problem Behandlingsansvarig läkare ansvarar för genomförande och dokumentation. Ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

6 Fördjupad läkemedelsgenomgång forts Dokumentera - läkemedelsrelaterade problem - åtgärder och orsaker till åtgärderna - mål med läkemedelsbehandlingen - uppföljning: När? Av vem? - deltagare Patientinformation samt uppdaterad läkemedelslista

7 Läkemedelsberättelse Beskrivning av vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför vid ett slutenvårdstillfälle Viktig informationskälla för såväl patient som andra vårdgivare Utskrivande läkare från slutenvård

8 Läkemedelsberättelse forts Dokumentation - samtliga ordinationsändringar inklusive motivering - mål med läkemedelsbehandlingen vid ordinationsändringar - uppföljning: När? Av vem? Uppdaterad läkemedelslista samt utskrivningsmeddelande innehållande läkemedelsberättelse till patient

9 Diskussion Hur ska den fördjupade läkemedelsgenomgång fungera i praktiken? När ska den enkla läkemedelsgenomgången göras i slutenvården? Dokumentation – åtgärdskoder, sökord, mallar? Farmaceutisk respektive annan medicinsk kompetens? Implementering Möjligheter/hinder?


Ladda ner ppt "SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården."

Liknande presentationer


Google-annonser