Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närsjukvården i Centrala Östergötland Hur kan vi förbättra äldres läkemedelsanvändning vid Nygatans vårdcentral? Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närsjukvården i Centrala Östergötland Hur kan vi förbättra äldres läkemedelsanvändning vid Nygatans vårdcentral? Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen."— Presentationens avskrift:

1 Närsjukvården i Centrala Östergötland Hur kan vi förbättra äldres läkemedelsanvändning vid Nygatans vårdcentral? Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen Nygatan

2

3 Närsjukvården i Centrala Östergötland Bakgrund Läkemedelsanvändningen har nästan fördubblats. 8-10 läkemedel Biverkningar, interaktioner

4 Närsjukvården i Centrala Östergötland Varje äldre patient behöver en läkare som är ansvarig för läkemedelsbehandlingen. Bättre rutiner och stöd behövs för dokumentation och uppföljning. Varje äldre patient bör ha möjlighet att regelbundet stämma av sina lm-ordinationer med PAL och få en fullständig och aktuell lista.

5 Närsjukvården i Centrala Östergötland Vetenskapligt stöd Patienternas delaktighet och kunskap är viktig faktor för att undvika akuta sjukhusbesök. De som behöver mer hjälp med sitt läkemedelsintag hade lägre kunskap om sina mediciner. Väntrumsdator har visats kunna öka patienternas kunskap.

6 Närsjukvården i Centrala Östergötland MYCKET vanligt med fel!

7 Närsjukvården i Centrala Östergötland Studiens syfte Att kartlägga hur läkarna på Vårdcentralen Nygatan arbetar med läkemedelslistan i Cosmic för patienter >70 år och > 3 läkemedel. Att undersöka om en med strukturerad genomgång med hjälp av SeniorMiniQ kan förbättra patienternas kunskap. Att undersöka i vilken omfattning patienten vet varför och hur läkemedlen ska tas och om kunskapen påverkas med en strukturerad genomgång.

8 Närsjukvården i Centrala Östergötland Hur arbetar läkarna med läkemedelslistorna?

9 Närsjukvården i Centrala Östergötland SeniorMiniQ

10 Närsjukvården i Centrala Östergötland Resultat 37 Patienter 29 inkluderades (20 kvinnor, 9 män) 8 stämde21 avvek 8 patienter exkluderades

11 Närsjukvården i Centrala Östergötland Orsaker till avvikelser

12 Närsjukvården i Centrala Östergötland Vad tyckte patienterna? Mycket eller ganska mycket Lite eller inget Inget svar Har din kunskap om vilka mediciner du tar ökat efter besöket? 9191 Har din kunskap om hur du ska ta dina mediciner ökat efter besöket? 920 Har din kunskap om varför du tar dina mediciner ökat efter besöket? 920

13 Närsjukvården i Centrala Östergötland Resultat läkarna Journalgenomgång: Under 2009-2010 dokumenterades läkemedelsgenomgångar mycket sällan. De flesta använder mallar vid läkemedelsförskrivning. Läkemedelsgenomgångar görs i stor utsträckning vid planerade besök.

14 Närsjukvården i Centrala Östergötland Vad tyckte läkarna om arbetssättet? ”Patienterna var bättre förberedda och mer delaktiga” ”Formulären underlättade besöket” Hälften tyckte besöket tog kortare tid än normalt, 1/6 tyckte det tog längre tid och 2/6 angav oförändrad tidsåtgång. Alla använde medicinlistan, nästan alla använde symtomlistan.

15 Närsjukvården i Centrala Östergötland Slutsatser Viktigt att undvika fel i läkemedelslistorna. Läkarna var övervägande positiva till arbetssättet, men angav tidsaspekten som ett hinder. Patienterna var övervägande positiva och deras kunskapen om sin läkemedelsbehandling ökade.

16 Närsjukvården i Centrala Östergötland TACK för uppmärksamheten! Frågor?


Ladda ner ppt "Närsjukvården i Centrala Östergötland Hur kan vi förbättra äldres läkemedelsanvändning vid Nygatans vårdcentral? Ragnhild Tunehag, distriktsläkare, Vårdcentralen."

Liknande presentationer


Google-annonser