Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldreknappen Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldreknappen Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster"— Presentationens avskrift:

1 Äldreknappen Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster
E-hälsa och strategisk IT Äldreknappen Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster som varnar för Läkemedel, olämpliga för äldre enligt SoS indikator: ”God läkemedelsterapi för äldre” (lista 1.1) Janusfönster och Äldreknappen är framtagen av E-hälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (SLL)

2 Socialstyrelsens indikatorer från 2010

3 ”Läkemedel olämpliga för äldre” enl SoS indikatorer (lista 1.1)
E-hälsa och strategisk IT ”Läkemedel olämpliga för äldre” enl SoS indikatorer (lista 1.1) Dessa läkemedel har hög risk för biverkningar hos äldre Långverkande bensodiazepiner, Läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin. Dessa preparat bör endast användas om det finns välgrundad och aktuell indikation och förskrivande läkare har bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna. Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervall.

4 Äldreknappen i Janusfönster
E-hälsa och strategisk IT Äldreknappen i Janusfönster Janusfönsters utseende i TakeCare, Galactic, Kliniken, Medidoc Janusfönsters utseende i Profdoc JIII (OBS!Janusfönster utseende visar utfallen som vi har valt att demonstrera)

5 2013-09-24 E-hälsa och strategisk IT
Hur fungerar tjänsten? Äldreknappen aktiveras hos patienter 75 år eller äldre. Knappen blir röd när en patient har läkemedel som bör undvikas enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Knappen är blå när patienten inte har läkemedel som bör undvikas för äldre, enligt SoS indikatorer för god läkemedelsterapi för äldre (långtidsverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerg effekt, propiomazin och tramadol).

6 Äldreknappen - färgsignaler
Röd knapp: Patient 75 år eller äldre och har läkemedel från Socialstyrelsen lista 1.1 Blå knapp: Patient 75 år eller äldre och har inga läkemedel från Socialstyrelsen lista 1.1 Grå knapp: Patient är under 75 år. Knappen är klickbar, även när den är grå

7 Vid klick på Äldreknappen visas
E-hälsa och strategisk IT Vid klick på Äldreknappen visas Patientens läkemedelslista, Markering av de läkemedel som bör undvikas Konsekvens och rekommendation Länk till Socialstyrelsens rapport. (Tjänsten bygger på en listning av de olämpliga läkemedlen som kommer från SIL (Svensk informationsdatabas för läkemedel)

8 Konsekvens och rekommendation visas
Patientens läkemedels- lista visas Olämpliga läkemedel är markerade Länk till Socialstyrelsens rapport

9 Vill du veta mer, har du frågor eller synpunkter?
E-hälsa och strategisk IT Vill du veta mer, har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss via vår systembrevlåda Läs mer på Vårdgivarguiden vårdgivarguiden.se


Ladda ner ppt "Äldreknappen Ny tjänst, i beslutsstödet Janusfönster"

Liknande presentationer


Google-annonser