Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demens – förnuftig användning av psykofarmaka Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Socialstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demens – förnuftig användning av psykofarmaka Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Socialstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Demens – förnuftig användning av psykofarmaka Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Socialstyrelsen

2 Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

3 Leverblodflöde Enzymer Förändrad läkemedelsomsättning

4 Farmakodynamiska förändringar Bensodiazepiner Opioider Antikolinerga läkemedel Inkontinensmedel Hydroxizin Tricykliska antidepressiva Högdosneuroleptika EPS Neuroleptika Fall Bensodiazepiner Andra psykofarmaka Opioider Blodtryckssänkande

5 Läkemedelsanvändningen hos äldre 1988 3 preparat/person 2009 5- 6 preparat/person 1988 3 preparat/person 2009 10 preparat/person SÄBO, multisjuka Alla äldre

6 Läkemedelsanvändningen i olika boenden/omsorg Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

7 Dåsighet, trötthet Muntorrhet Förstoppning Minnesstörningar, förvirring Stelhet Blodtrycksfall Fall Magblödningar Njurpåverkan Blodsockerfall Blödningar Konsekvenser Förändrad omsättning Förändrad känslighet

8 SSRI fall, elektrolytrubbningar, blödning, interaktioner Anxiolytika, sömnmedel dagtrötthet, kognitiva störningar, fall Neuroleptika EPS, blodtrycksfall, fall Biverkningar av psykofarmaka

9 Läkemedelsbiverkningar 10-20% av alla sjukhusinläggningar av äldre Typ A Saltrubbningar Blodtrycksfall Hjärtsvikt Njurpåverkan Fall Blödningar Konfusion

10 Vad gör vi åt allt detta?

11 Tre huvudåtgärder Klok förskrivning Uppföljning Regelbunden omprövning

12 Läkemedelsspecifika Typ av läkemedel Regim Dosering Polyfarmaci Vid nedsatt njurfunktion Vid vissa symtom Diagnosspecifika Elva diagnoser Rationell Irrationell Olämplig/riskfylld Socialstyrelsens indikatorer

13 Indikatorer för god läkemedels- terapi hos äldre

14

15 Klok förskrivning Korrekt diagnos/grundorsak? Finns icke-farmakologiska alternativ? Är nyttan tillräcklig i förhållande till risken? Är läkemedlet lämpligt, med avseende på patientens ålder, diagnoser och övriga läkemedel? Vilken dos är lämplig med avseende på ålder och fysiologi Kan något annat läkemedel tas bort?

16 Läkemedelsgenomgång frågor Korrekt och aktuell indikation? Nytta? I förhållande till risk? Lämpligt för äldre? Kontraindikationer? Rätt dos för äldre? Rätt dos i förhållande till njurfunktion? Rätt regim/behandlingstid? Rätt administreringsform? Rekommenderat läkemedel? God följsamhet? Dubbelanvändning? Interaktioner/summaeffekter? Biverkningar? Underbehandling? För varje läkemedel För hela listan

17 Dåsig, trött, omtöcknad Glömsk, förvirrad Stel, mimikfattig Lågt blodtryck, yr, svimmar Ramlar Sömnrubbning Muntorrhet Aptitlöshet, illamående Förstoppning Svårt att kissa Huvudvärk Symtom - biverkan?

18 Symtomskattning

19 Iakttagelser Dåsighet, trötthet Fall / falltendens Ortostatism Kognitiv störning / förvirring Stelhet (Parkinsonism) Sömnstörning Nedstämdhet Äter dåligt Beteendesymtom

20 kan betyda Smärta Förstoppning Vattenkastningsbesvär Akatisi Förvirring Psykos Stress (miljö, bemötande) Önskan

21

22

23

24

25 forts…

26 Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Äldres läkemedelsanvändning utveckling


Ladda ner ppt "Demens – förnuftig användning av psykofarmaka Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Socialstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser