Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sten Landahl Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sten Landahl Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre."— Presentationens avskrift:

1 Sten Landahl Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre

2 Sten Landahl  Läkemedelsförsäljning i Sverige år 2004: 23 Miljarder Sek (2500 kr/inv)  14% av detta till personer >80 år (6800 kr/inv)

3 Sten Landahl Den äldre patienten Minskad reservkapacitet Förändrad symtomatologi Förändrad läkemedelstolerans Tidig diagnos och behandling

4 Sten Landahl Den äldre patienten Åldrande - sjukdom? Multisymtomatologi Negligerade symtom Vagare symtom Funktionsstörningar Mentalt åldrande Levnadsomständigheter

5 Sten Landahl Den äldre patienten Observera att den sjukdom som diagnosticeras ofta ger svikt också i andra organsystem

6 Sten Landahl Hälsouppfattning (%) bland 85-åringar i Göteborg MänKvinnor Subjektiv hälsa 7261 Objektiv hälsa 2642

7 Sten Landahl Farmakokinetik

8 Absorption - åldrande u Minskad absorptionsyta u Minskad saltsyreproduktion u Minskat blodflöde u Ändrad rörlighet u Cheilatbildning

9 Sten Landahl Absorption - interaktion u Fe 2+ Antacida L-Dopa Tetracyklin

10 Sten Landahl Distribution - åldrande Lipidlösliga läkemedel Vattenlösliga läkemedel Fett ECW BCM

11 Sten Landahl Metabolism - åldrande u Uttalad variation mellan läkemedel och individer

12 Sten Landahl Metabolism - interaktion Dextropropoxifen – enzymhämmare – Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin

13 Sten Landahl Glomerulär filtration

14 Sten Landahl Dynamik - åldrande  Muskelstyrka  Fysisk prestation  Lungfunktion  Hjärtminutvolym  Cerebralt blodflöde  Receptorfunktion

15 Sten Landahl Receptorer Interaktion  NSAID  Hämmad diuretikaeffekt via PGE2  Minskad blodtryckseffekt av  - blockerare och ACE-hämmare  Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika

16 Sten Landahl Konsumtion

17 80-åringar utan läkemedel (%)

18 Sten Landahl

19 6-i-topp Västra Götaland 80+ 2003 GruppMkrPreparat Mkr Medel vid magsår29Lanzo 11 Antidepressiva28Zoloft 8 Demensmedel28 Aricept 17 Hormoner20Procren Depot 8 Glaukom/miotika18Xalatan 7 Antikoagulantia17Plavix 5 Summa 140 56

20 Sten Landahl Ordinationsföljsamhet

21 Hur använder patienterna sina mediciner 1/3 följer alltid ordinationen 1/3 följer ibland ordinationen 1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001

22 Sten Landahl Blodtrycksstudie

23 Sten Landahl Kassation av läkemedel 900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) motsvarar en kostnad mellan 1-2 miljarder kronor Vanligast uppgiven orsak: - ny ordination - medicinen för gammal Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101

24 Sten Landahl Kvalitetsmått

25 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsspecifika  Preparatval  Dosering  Behandlingsregim – t.ex. duration  Läkemedelskombinationer  Interaktioner  Flera liknande preparat

26 Sten Landahl Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Diagnosspecifika  Indikationer  Behandlingsrationalitet - evidens  Olämplig/riskfylld behandling av de 11 vanligaste diagnoserna hos äldre

27 Sten Landahl Socialstyrelsen 2000-15-08

28 Sten Landahl Läkemedelstolerans

29 Läkemedelstolerans Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör

30 Sten Landahl Läkemedelsrelaterad sjukdom 10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling -biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling

31 Sten Landahl

32 Vägar till bättre läkemedelsanvändning

33 Sten Landahl Effektregistrering Registrera effekten Kräv säkerställd effekt Ompröva terapiindikationer Våga sätta ut behandling

34 Sten Landahl 25% av 82 åringar kände inte till indikationen för ett eller flera läkemedel

35 Sten Landahl Bättre läkemedelsanvändning Tydligt angivna indikationer Tydligt behandlingsmål Ange planerad behandlingsduration Vem ansvarar för uppföljning av enskilda läkemedel Vem ansvarar för receptförnyelser Särskilt viktigt vid byte av vårdgivare

36 Sten Landahl Risker med polyfarmaci Interaktioner Additiva effekter Biverkningar Ordinationsföljsamhet Uppföljning Kunskap om behandlingen Kostnader

37 Sten Landahl Läkemedelsutsättning

38 Målsättningen är inte i första hand en minskning av antalet läkemedel hos äldre patienter Målsättningen är i första hand att komma till rätta med kvalitetsbrister i diagnostik och behandling av de gamla patienterna, där minskning av antalet läkemedel ibland kan vara en åtgärd

39 Sten Landahl Strategier för läkemedelsutsättning Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Indelning i tre grupper 1. Nödvändiga för att må bra idag o T.ex. antibiotika, diuretika, analgetika 2. Nödvändiga för att må bra i framtiden o T.ex. hypertonimedel, lipidsänkare 3. Tveksam nytta o PPI, lipidsänkare, demensmedel, hypertonimedel

40 Sten Landahl Strategier för läkemedelsutsättning FaktainsamlingLäkemedelsrelaterade problem Analys Åtgärdsplan Uppföljning Feed-back Läkemedelsgenomgångar Teamarbete

41 Sten Landahl Läkemedelsgenomgång Nya Varvet  33 boende, 87 år gamla i genomsnitt  Tillsammans 431 läkemedel  138 möjliga läkemedelsproblem identifierades  Tveksam indikation  Misstänkt biverkan  Eva Wärmling

42 Sten Landahl Läkemedelsgenomgång Nya Varvet  Resultat  Från 9,5 till 8,3 läkemedel/person för regelbundet bruk  Minskad läkemedelskostnad med 2340 kr/person och år  Eva Wärmling

43 Sten Landahl Läkemedel med risk för reboundeffekter eller utsättningsreaktioner som bör trappas ut långsamt  Sedativa-Hypnotika  Β-blockerare  Diuretika  PPI  Antidepressiva  Centralt verkande analgetika

44 Sten Landahl

45

46

47

48

49

50

51 Konklusion Förbättrad diagnostik Ta hänsyn till åldersfysiologiska förändringar Effektregistrering Indikationsöversyner Upprepad information


Ladda ner ppt "Sten Landahl Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser