Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi."— Presentationens avskrift:

1 Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi

2 Farmakologiska principer •Sjukdomsbakgrund och riskfaktorer •Behandlingsmål •Behandling –Läkemedelsbehandling –Annan behandling •Läkemedelskategorier –Verkningsmekanism –Viktigare biverkningar –Interaktioner

3 Faktorer som farmakabehandling riktas emot •Blodtryck (BP) bestäms av hjärtminutvolym (CO) och perifer resistens (PR) •preload - venöst återflöde •afterload - perifer resistens •Blodfetter

4 Prevalens •Kardiovaskulär sjukdom vanligaste dödsorsaken i Sverige •Ischemisk hjärtsjukdom (IHD) - 50 % av alla dödsfall •Stroke 10-12 %; tredje vanligaste efter malignitet •Stroke står för fler vårddagar än någon annan somatisk sjukdomsgrupp (10 miljarder/år) •Global prognos: kardiovaskulär sjukdom en av de vanligaste dödsorsakerna år 2020

5 Prevalens •25 % drabbas av hypertoni i Sverige; >140/90 •Farmakabehandling av hypertoniker ökar –10 % 1980 –27 % 1991 –55 % 1997 •Enbart 40-50 % av behandlade når måltryck (SE, UK, AUS)

6 Prevalens •2-3 % drabbas av symtomgivande hjärtsvikt i Sverige •Lika många utan symtom •NYHA I-IV •Prognosen vid hjärtsvikt motsvarar ett genomsnitt för cancersjukdomar •50% 6-årig överlevnad

7 Prevalens •3-7 % drabbas av angina pectoris i Sverige; starkt ålderskorrelerat •Stabil eller instabil angina? Olika risk för infarkt •Instabil - inflammation och mindre inkapslat plaque •I Sverige vårdas årligen: –26 000 pga av hjärtinfarkt –12 000 pga instabil angina

8 Könsaspekter på hjärt-kärlsjukdom •Angina pectoris –40-50 år: dubbelt så vanligt hos män –>75 år samma prevalens •Hjärtinfarkt –Olika symtombild hos kvinnor och män –Fler riskfaktorer hos kvinnor? •Hjärtsvikt –Debut hos män 10 år tidigare –>75 år ngt högre prevalens hos kvinnor –Kvinnor med hjärtsvikt tenderar ha sämre livskvalitet; sämre omhändertagande?

9 Etiologi Hypertoni Ischemisk hjärtsjukdom Kombination *inklusive: hjärtmuskelsjukdom, klaffsjukdom, aortastenos Hypertoni eller IHD *

10 Behandlingsmål för läkemedelsbehandling •Att förebygga kardiovaskulär sjukdom såsom –Stroke –Hjärtinsufficiens –Kranskärlssjukdom •Delmål: –Eliminera riskfaktorer –Höja livskvalitet

11 Riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom •Hypertoni •Tidigare kardiovaskulär sjukdom •Njursjukdom, Diabetes mellitus •Höga LDL, totalkolesterol och fibrinogenvärden •Obesitas, Fysisk inaktivitet •Rökning, Alkohol •Övriga - såsom ålder, kön, ärftlighet, psyko-sociala

12 Prognospåverkande faktorer •Riskfaktorer •Organskador (Target organ damage =TOD) –Ögonbottenförändring –Vänsterkammarhypertrofi –Kärlsjukdom ex aneurysm •Associerade kliniska tillstånd (ACC) –Aterosklerossjukdom –Diabetes mellitus –Mikroalbuminuri

13 Behandlingseffekter

14 Minskning av stroke-dödsfall

15 Kolersterol- metabolism

16 Bedömning av lipidvärden Indikatorer för ökad risk Triglycerider >2,0 mmol/L HDL kolesterol <1,0 mmol/L Önskvärd nivå Kolesterol <5,0 mmol/L * LDL kolesterol <3,0 mmol/L * •I åldersgruppen 30-50 år har 70% av alla kvinnor och män kolesterolvärde över 5mM •I åldersgruppen 50-70 år är motsvarande siffror 95 % av kvinnorna och 90 % av männen.

17 Lipidsänkande läkemedel •Kolesterolsynteshämmare (statiner) •Gallsyrabindare (resiner) •Fibrater •Nikotinsyrapreparat •Omega-3-fettsyror •kolesterolabsorptionshämmare

18 Lipidsänkande läkemedel •Kolesterolsynteshämmare (statiner)

19 Lipidsänkande läkemedel •Gallsyrabindare (resiner)

20 Lipidsänkande läkemedel •Fibrater

21 Läkemedelsval


Ladda ner ppt "Gunnar Tobin Institutionen för fysiologi och farmakologi."

Liknande presentationer


Google-annonser