Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskfaktorer. Diabetes Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskfaktorer. Diabetes Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda."— Presentationens avskrift:

1 Riskfaktorer. Diabetes Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda. Välinställda diabetiker läker lika bra som friska efter behandling. Vi är duktiga i tandvården, men dåliga på att informera om diabetes!!

2 Riskfaktorer. Diabetes Kosten är grunden i all diabetesbehandling En jämn blodsockernivå är a och o.

3 Riskfaktorer. Ärftlighet Ärftlighet kan ge 3 gånger högre risk att utveckla parodontit

4 Sammanfattning riskfaktorer De viktigaste riskfaktorerna är -rökning -ärftlighet -diabetes -fickdjup Riskfaktorerna ”förstärker” varandra (1+1=3) Riskfaktorer kan bero på livsstil. Informera patienterna!!!

5 Allmänsjukdomar av betydelse. Svagare samband med parodontit. Crohns sjukdom RA (Reomatoid artrit) Sjukdomarna ovan ger ett påverkat immunsystem som i sin tur kan driva på parodontiten. Osteoporos (benskörhet)

6 Hjärt-kärl sjukdom Inflammation spelar en viktig roll vid hjärt- kärl sjukdom. Parodontit är inflammationsdrivande. Påverkar immunförsvaret. Det finns ett samband, men vi vet inte orsakerna.

7 Andra allmänsjukdomar av betydelse. Uremi Neutropeni Leukemi HIV

8 Andra riskfaktorer av betydelse Alkohol? Sömnbrist?

9 Icke-kirurgiska och kirurgiska behandlingsmetoder

10 SBU-rapporten. Behandling av kronisk parodontit Är behandling av kronisk parodontit lika effektiv med eller utan lambåkirurgi?

11 Slutsatser Icke-kirurgiska behandlingen gav en något större vinst av sonderbar fästenivå och reduktion av ficksonderingsdjup än kirurgisk behandling vid fickor 4-6 mm. För djupare fickor gav den kirurgiska behandlingen 0,2 mm. extra vinst i fäste. I fickor >6 mm. uppnåddes i medeltal en större reduktion av ficksonderingsdjup (0,4- 0,9 mm) vid kirurgisk behandling jämfört med icke-kirurgisk

12 Behandlingsmål vid parodontit Infektionskontroll Förhindra fortsatt sjukdomsutveckling Återskapande (regeneration) av förlorad parodontal vävnad.

13 Syfte med icke-kirurgisk behandling Skapa insikt och motivation hos patienten Uppnå god plackkontroll Avlägsna den subgingivala mikrofloran och tandsten, eliminera inflammation. Bibehålla/återskapa parodontal stödjevävnad och funktion. Förebygga subgingival plackväxt och vidare progression.

14 Syfte med kirurgisk behandling Bättre åtkomlighet och insyn vid behandling. Lättare att avlägsna inflammerad vävnad. Nå ner i benfickor, furkationer och rotfåror. Möjlighet att skapa nytt fäste efter läkning. Benplastik Skapa goda förhållanden för patienten att hålla rent.

15 Indikationer för kirurgisk behandling Blödande fickor 6 mm. och däröver Vertikala bendestruktioner Furkationsinvolveringar Vid snabb fästeförlust då vi inte vill förlora tid. Estetiska ingrepp

16 Krav på patienten vid parodontalkirurgi Intresserad/motiverad patient Koopererande patient Ska ha förståelse för behandlingen och resultatet Stabilt PI <20 %


Ladda ner ppt "Riskfaktorer. Diabetes Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda."

Liknande presentationer


Google-annonser