Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är MS? •En av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, känd sedan länge •MS är en autoimmun sjukdom •En autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är MS? •En av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, känd sedan länge •MS är en autoimmun sjukdom •En autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad."— Presentationens avskrift:

1

2 Vad är MS?

3 •En av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, känd sedan länge •MS är en autoimmun sjukdom •En autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad i centrala nervsystemet •Kroppens immunförsvar riktar ett angrepp mot myelin •Symptomen varierar beroende på var angreppet sker Ryggmärgen Hjärnan Synnerven Centrala nervsystemet

4 MS i siffror •I Sverige har ungefär 17000 människor MS •Ungefär 450 personer insjuknar årligen •Debut mellan 10-60 år, vanligen mellan 20-40 år •Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män •Förekomsten varierar i olika delar av världen •Sverige är högriskområde liksom övriga Nordeuropa och Nordamerika

5 Skov och pseudoskov •Sjukdomen förlöper oftast i skov •Ett skov betyder att patienten under minst ett dygn uppvisar ett nytt neurologiskt symptom, eller en försämring av ett gammalt symptom •Skov varar från ett dygn till flera månader, för att sedan gå tillbaka •Skovet ger inte feber •Pseudoskov: symptom från gamla skov återkommer •Pseudoskov aktiveras inte av MS utan utlöses av yttre faktorer •Vanligaste orsaken till pseudoskov är infektion med feber

6 Förlopp Debut Skovvis förlöpande Primär progressiv Förlopp Sekundär progressiv

7 Symptom •Synnervsinflammation •Svaghet i armar och ben •Känselnedsättning •Gångsvårigheter •Balansstörning •Trötthet, fatigue •Smärta •Minnespåverkan •Blåsrubbning

8 Diagnos •Sjukdomshistoria, neurologisk undersökning •Spridning i tid •Två kliniska skov •Ett skov och nytillkomna förändringar efter 6 månader •Hjälpmedel: ryggvätskeprov, magnetkamera och neurofysiologisk undersökning

9 MRT – magnetresonanstomografi

10 Orsaker •Intensiv forskning kring både ärftlighet och miljöfaktorer

11 Risken att utveckla MS om en nära släkting har sjukdomen •Normalrisk i Sverige0,1-0,2 % •Syskon till person med MS2 % •Tvåäggstvilling till person med MS2 % •Barn till person med MS2 % •Enäggstvilling till person med MS30 %

12 Miljöfaktorer •Latitud / solljusexponering / D-vitamin –Tidigare solljusexponering skyddar –Norska västkusten: kost rik på D-vitamin / Omega-3 skyddar – D-vitamintillskott: riskreduktion 40 % •Epstein-Barr virusinfektion –Körtelfeber som tonåring: högre risk –Inte bärare av EB-virus: lägre risk •Rökning –Även passiv rökning ökar risken –Snus ökar inte risken •Stress? Infektioner? Efter förlossning?

13 Sammanfattning av det här avsnittet •MS är en av våra vanligaste neurologiska sjukdomar •Förlöper i skov •Många olika symptom •Orsaken till MS inte känd


Ladda ner ppt "Vad är MS? •En av de vanligaste neurologiska sjukdomarna, känd sedan länge •MS är en autoimmun sjukdom •En autoimmun inflammation riktad mot nervvävnad."

Liknande presentationer


Google-annonser