Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införandet av HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införandet av HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Införandet av HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet

2 HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet •HPV-vaccinet inkluderas fr.o.m. höstterminen 2010 i barnvaccinationsprogrammet •HPV-vaccinet erbjuds alla flickor födda 1999 och senare •Frivilligt erbjudande

3 Ett virus är orsaken till livmoderhalscancer •Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomavirus (HPV) •HPV-typ 16 och 18 orsakar över 70 % av all livmoderhalscancer

4 HPV-infektion •Den vanligaste sexuellt överförbara infektionen •Infektionen ger vanligtvis inte symtom och går i de flesta fall över av sig själv •Ca 10 % utvecklar kronisk infektion •Kronisk HPV-infektion kan ge allvarliga cellförändringar som kan utvecklas till cancer

5 Statistik •15:e plats av all kvinnlig cancer i Sverige •Ca 450 får livmoderhalscancer varje år •Ca 150 dödsfall per år •30 000 upptäckta cellförändringar/år

6 Screeningprogram mot livmoderhalscancer •Kvinnor 23 - 60 år •Cellprov från livmoderhalsen var tredje år 23-50 år •Har medfört färre fall av livmoderhalscancer •Inte alla fall av livmoderhalscancer upptäcks, ca 1/4 av kvinnor med livmoderhalscancer har följt screeningprogrammet och haft normala cellprover

7 HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet •HPV-vaccinet som kommer att användas i programmet heter Cervarix •Förebygger infektion av HPV 16 och 18 och de förstadier till livmoderhalscancer som HPV 16 och 18 kan ge

8 Vad består vaccinen av? •Vaccinen består av konstgjorda framställda partiklar som liknar delar av ytan på äkta HPV-virus •Som många andra vacciner innehåller de också ett tilläggsmedel (adjuvans) som ska förstärka effekten av vaccinet i kroppen •Vaccinen är inte levande, innehåller inte virus- DNA och kan inte ge HPV-infektion

9 HPV-vaccinerna verkar förebyggande •Vaccinerna verkar bara förebyggande •Erbjuds därför till flickor i god tid före genomsnittlig sexuell debutålder

10 Biverkningar och säkerhet •Svullnad, ömhet och rodnad vid injektionsstället är de vanligaste biverkningarna och de försvinner efter några dagar •Övergående feber, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré och magont har också rapporterats

11 Biverkningar och säkerhet •En del upplever att det är obehagligt att vaccineras och kan svimma •Allergiska reaktioner i form av utslag och klåda är sällsynta •I mycket sällsynta fall kan mer allvarliga allergiska reaktioner uppstå •Personal som vaccinerar är förberedda på att tackla sådana situationer

12 HPV-vaccin Biverkningar och säkerhet Läkemedelsverket har •godkänt vaccinet •noggrant granskat vaccinets effekter, biverkningar och risker •fortlöpande följt HPV-vacciners eventuella biverkningar och andra oönskade effekter

13 HPV-vaccin Biverkningar och säkerhet •Utöver sällsynta allvarliga allergiska reaktioner, är det inte dokumenterat att HPV-vaccin har orsakat allvarlig sjukdom eller dödsfall •Över 9 miljoner doser har distribuerats över hela världen

14 Hur länge varar skyddet? •Efter 7 års erfarenhet (2010) finns det inga tecken på att HPV-vaccin har mist sin skyddande effekt •Långvarigt skydd förväntas och skyddseffekten följs noggrant

15 Vad händer i andra länder när det gäller barnvaccinationsprogrammet? •WHO rekommenderar att HPV-vaccinering inkluderas i det nationella programmet •HPV-vaccinering har redan införts i bl.a. Danmark, Norge, Holland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA

16 Hur går vaccinationen till? •HPV-vaccin ges intramuskulärt i överarmen •3 doser inom 1 år krävs för att få fullgott skydd •Vanligtvis ges andra dosen 1 månad efter den första, och sista dosen 6 månader efter första dosen, 0 – 1 – 6 månader

17 Före vaccinering frågas flickan •Är du frisk? •Äter du någon medicin? •Är du allergisk? •Har du några hälsoproblem? •Har du fått reaktioner vid tidigare vaccinationer?

18 Före vaccinering •Det är OK att bli vaccinerad om man är förkyld eller lite ur form på annat sätt •Avstå dock vid akut sjukdom och vid feber >38° •Som vid andra vaccinationer ska man vänta ca 20 min. hos skolsköterskan efter sprutan

19 Vem ska inte vaccineras? •Vid känd allergi mot någon komponent i vaccinet •Allvarliga reaktioner på tidigare doser av samma vaccin •Akut infektionssjukdom med hög feber >38°C •Graviditet

20 Vill du veta mer? Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se Cancerfonden www.cancerfonden.se Norska folkhälsoinstitutet www.fhi.no som vi tackar för grundmaterialet till denna presentation


Ladda ner ppt "Införandet av HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser