Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resemedicinska vaccinationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resemedicinska vaccinationer"— Presentationens avskrift:

1 Resemedicinska vaccinationer
Helena Hervius Askling Infektionsläkare Svensk resemedicinsk förening Resemedicin på BVC Tisdag 5:e april 2011

2 Månatlig förekomst av hälsoproblem vid vistelse i ”utvecklingsland”
Månatlig förekomst av hälsoproblem vid vistelse i ”utvecklingsland” Steffen et al. JTM 2008 100% 10% 1% 0,1% 0,01% 0.001% Turistdiarrée 20-60%(ETEC>15%) Malaria (utan profylax, Västafrica) Influensa, Denguefeber Djurbett (rabies risk) Malaria +/- profylax Africa Hepatit A Tyfoidfeber (Indien,Afrika) Hepatit B Tyfoidfeber (övriga länder) HIV Dödlig olycka Kolera Legionella Japansk Encefalit Meningokocksjukdom

3 Malaria Plasmodium falciparum (Väst) Afrika ”Influensa”
Feber efter vistelse i malariaområden – malariaprov! Barn är högriskgrupp! Askling et al. EID 2005 Peroral profylax

4 Hepatit A Virus Gulsot/leverinflammation Inkubationstid 2-6 veckor
Sprids från fr.a avföringskontaminerat vatten till rå mat Lindrig/subklinisk sjukdom hos barn men sprider smitta Ju äldre ju sjukare

5 Hepatitis A fall per resenärer som diagnostiseras i Sverige uppdelat på regioner där smittan skett. Askling et al. JTM

6 Hepatit A Inaktiverat vaccin Två doser med 6-12 mån mellanrum
Längre intervall mellan doserna går bra FASS: ges från 1-års ålder Kan ges från 6-9 månaders ålder om planerad långresa med hög risk Skydd år, livslångt?

7 Hepatit B

8 Hepatit B Virus Gulsot/leverinflammation Inkubationstid 2-6 mån
Blod- och sexuell smitta I högriskländer fr.a mor-barn smitta Tidig smitta ökar risk för kroniskt bärarskap och levercirrhos -> cancer

9 Hepatit B Inaktiverat vaccin Tre doser månad 0,1,6
Ges till nyfödda och i barnvaccinationsprogrammet till ”riskbarn” Skydd år, livslångt? Resevaccin fr.a vid längre tids vistelse men också tillfälle för framtida resor/risk

10 Tyfoidfeber Sepsis orsakad av Salmonella Typhi
Sprids mellan människor via mat och vatten Fr.a Asien/Indien Hög dödlighet vid fattigdom Paratyfoidfeber liknande sjukdom

11 Tyfoidfeber Inaktiverat polysackarid i.m vaccin från 2 års ålder
Per oralt levande vaccin från 5 års ålder Vid vistelse > 4 veckor i högriskområden, fr.a Asien Obs! Ej vaccin mot paratyfoidfeber

12 Japansk encefalit

13 Japansk encefalit Flavivirus (även TBE, dengue, gula febern)
Huvudvärk, feber, kramper Sprids via myggor och infekterade grisar = landsbygdssjukdom! 20% dödlighet hos barn i drabbade områden Vaccinering vid längre resa/boende eller landsbygd

14 Japansk encefalit Inaktiverat vaccin till vuxna, 2 doser, dyrt!
Till barn fortfarande det ”gamla” vaccinet med viss, men ovanlig, risk för allvarliga biverkningar. Barnstudie pågår Ingår i barnvaccinationsprogrammet i många drabbade länder

15

16 Meningokockmeningit Neisseria meningitidis
Huvudvärk, feber, hudblödningar Snabbt förlopp Fr.a barn och ungdomar Smittar via nära kontakt

17 Meningokockmeningit Olika serotyper A,B,C,W,Y
”Meningitbältet” = 16°N - 4°N ≈ länderna söder om Sahara t.ex Mali, Tchad, Sudan. Konjugerat vaccin (A,C,W,Y) godkänt från 11-års ålder men kan ges från 2 år (2 mån?) ålder Längre tids vistelse Pilgrimsresor Saudiarbien, studenter t.ex USA

18 Gula Febern

19 Gula febern Virus Via myggor Lever- och njursvikt Mortalitet 5-20%

20 Gula febern Levande vaccin
Intyg om vaccinering krävs till vissa länder, 10 dagar före inresa Från 1 års ålder (undantag 9 månader) Påfyllnadsdos var 10:e år

21 Rotavirus Global orsak till spädbarnsdöd men stor vårdtyngd även i
rika länder Levande vaccin ges mellan 6- 24 veckors ålder 2 eller 3 doser (olika läkemedelsbolag) Bra skydd mot allvarlig sjukdom/sjukhusvård Lång tids vistelse/stationering

22 Rabies Alla däggdjur kan bära på virus men HUND vanligast
Globalt förkommande men fr.a Asien, Afrika Leder till döden Behandling saknas

23 Rabies Inaktiverat vaccin, 3 doser före resan, dyrt!
Obs! Vaccin (2 doser) måste ges trots tidigare vaccinering om risk för smitta. Yrkesmässig exponering Långvarig vistelse (boende) fr.a. BARN

24 Tuberkulos Mycobacterium tuberculosis Luftburen smitta
Barn särskilt utsatta Allmän barnvaccination upphörde 1975 Riskgrupper vaccineras, ca 15% av alla barn i Sverige

25 Tuberkulos BCG-vaccin ger tveksamt skydd 0-80%
Fr.a. skyddas barn mot spridd sjukdom PPD före till alla > 3 år Flera månader till optimalt skydd Pustelbildning på plats för vacc. Resevaccinering vid längre tids boende eller nära kontakt med lokalbefolkning i drabbat område

26 Kolera

27 Kolera Vibrio cholerae O 139 Hög smittdos
5% av fallen är klassisk svår kolera, enorma vatten- och elektrolytförluster Tillgång till i.v dropp avgörande i svåra fall Oralt (toxin-)vaccin bra, från 2 år (men svårt att ge) Visst skydd mot ETEC-toxin (turistdiarrée)


Ladda ner ppt "Resemedicinska vaccinationer"

Liknande presentationer


Google-annonser