Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hot från den Levande naturen. •Levande organismer som förorsakar fara •Farliga växter –Ogräs hindrar odlingsväxter –Införda vävter som tar över ekosystem,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hot från den Levande naturen. •Levande organismer som förorsakar fara •Farliga växter –Ogräs hindrar odlingsväxter –Införda vävter som tar över ekosystem,"— Presentationens avskrift:

1 Hot från den Levande naturen

2 •Levande organismer som förorsakar fara •Farliga växter –Ogräs hindrar odlingsväxter –Införda vävter som tar över ekosystem, kaktus i australien –Giftiga växter •Farliga svampar –Förgiftar mat, –Förstör hus och andra egendomar –Växtsjukdomar –Giftig svamp äts i misstag •Farliga djur –Införda arter kaniner i USA, daggmask, boskap på galapagos –Skadedjur på odlingar, mat hus –flockjdur –Rovdjur –Giftiga djur

3 Jättefloka & vattenhyacint Vattenhyacinten täpper till Floder och sjöar i Afrika

4 Opuntia i Australien Opuntian kan numera kontolleras med hjälp av en likaså införd fjärilsart som bara lever på Opuntia

5 Jättepadda “cane toad”, i Australien Infördes för att utrota en skalbagge vars larver förstörde skörden av sockerrör, men den böt diet och är nu ett stort hot mot lokal fauna

6 Svampar förorsakar växtsjukdomar Sjukdomarna kallas ofta för - Pest (växterna ruttnar) - Rost (svampens sporer är röda) - Sot (svampens sporer är svarta)

7 Katastrofer förorsakade av insekter (mest gräshoppor och ”army worms”, fjärilslarver)

8 Gräshoppor kan äta hela skörden

9 Djur som hotar grödor Colorado- bagge Om man hittar coloradobaggar måste man anmäla detta till myndigheterna - den kan förstöra potatisskörden

10 Djur som hotar grödor

11 Djur som hotar matlager

12 Giftiga? djur

13 Sjukdomar

14 •Kap 29/23 Sjukdomar •Kan drabba både människor djur och växter •Epidemier, sprids snabbare på grund av ökat resande •Pandemí –Sjukdomsutbrott som drabbar hela världen –Influensa »Spanska sjukan liknade fågelinfluensa 1918, dödade 10 000 i finland »Asiaten 1956-1957 »“Hong kong” 1968 –Digerdöden, pest, pesten startar ofta i indien »1350: 60 % av de insjuknade dog »1710 –Svininfluensa förloppet ännu oklart •Karantän = “isolering för 40 dagar” –Görs för att hindra spridning –Gäller också för djur

15 •Sjukdomar och parasiter (drabbar ocså husdjuren) –De farligaste sjukdomarna »Lunginflammation Infektioner i luftvägarna »Tuberkulos Oklar diagnos »Diarré, Kolera och andra maginfektioner »Aids »Malaria •Orsaker: –Fattigdom, undernäring, okunskap, ohygieniska förhållamden –Olika spridningsvägar »Bristande hygien/snutsigt vatten kolera, bilharzia »Direktkontakt: Könssjukdomar »Direktkontakt ebola, polio »Insekt/kvalsterspridda, denguefeber, malaria, elefantiasis »Från djur fågelinfluensa, harpest, rabies, fågelinfluensa »I näringskedjan: trikiner, binnikemask »Felaktig näring

16

17 Bristande hygien •Diarréer •Inälvsparasiter, urdjur –Spolmask (1 miljard) –Springmask –Binnikemask •Bilharzia, snäckfeber •Kolera (vatten) •Tyfus: Salmonellabakterie m. fl.

18

19

20 Inälvsparasiter

21

22 Insektspridda/(kvalster-) sjukdomar •Malaria, mygga (urdjur) •Sömnsjuka tse-tstfluga (urdjur) •Denguefeber Mygga, (virus) •Gula febern, mygga (virus) •Elefantiasis, mygga (virus) •Bórrelios, fästing (bakterie) •Kumlingesjukan, fästing (virus)

23

24

25

26

27 Flodblindhet

28 Elefantiasis

29 Direktkontakt •Könssjukdomar –AIDS –Gonorre –Clamydia •Droppspridning –Tuberkulos –Ebola –Sars –Svininfluensa

30 WHO http://www.who.int/hiv/data/en/

31

32 Från djur till människa •Rabies •Harpest •Sorkfeber •Mul och klövsjuka •fågelinfluensa

33

34

35

36


Ladda ner ppt "Hot från den Levande naturen. •Levande organismer som förorsakar fara •Farliga växter –Ogräs hindrar odlingsväxter –Införda vävter som tar över ekosystem,"

Liknande presentationer


Google-annonser