Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsa i ett globalt perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsa i ett globalt perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Hälsa i ett globalt perspektiv.
Varje land har sin egen hälsopolitik och varje land måste vara aktiva internationellt och ha en egen hälsopolitik som hanterar internationella hot och möjligheter. Vilket område skulle du vilja få mer kunskap om?

2 Vad innebär det för Sverige att vara med i EU?
För Sverige har tex inträdet i EU bland annat påverkat landets alkoholpolitik och miljöpolitik. Det är stora skillnader mellan i-länder och u-länder vilket märks tydligt när man jämför medellivslängden, dödligheten bland barn samt kost och näringsintaget. Vad tror du skillnaderna beror på?(sid 213) Skillnaderna beror på tillgång på mat, bostädernas kvalitet, tillgången på rent vatten och sanitära anläggningar, Va avl. Läs och skrivkunskaper, landets ekonomiska tillgångar.

3 Stora olikheter i världen:
Medellivslängden barnadödligheten: kost : gravida får för lite näring bostädernas kvalitet rent vatten sanitära anläggningar sjukvård läs och skrivkunskaper landets ekonomiska tillgångar och hur det används Utbildning Vad tror du är orsakerna till den höga barnadödligheten är?(sid 214) i u-länderna är ca 50 år. Barnadödligheten(barn som dör före 5 år) i Afrika är 100 barn av 1000, i-länderna 4-8

4 Medellivslängd och barnadödlighet:
U-länderna: dödlighet Beroende på brist i resurser och utbildning. i-länderna äldre människor i befolkningen ökar Hur ska de äldres hälsa främjas? Diabetes är 40 ggr vanligare är in Japan. Varför?(sid 215) Astma: Hälften så många barn i tex Polen jämför med Svergie! Varför?(sid 215) Diabetes beror på livsstilen=fisk men inget rött kött, mycket lite sötsaker. Sterila livsstil=allergi

5 Varför? Vad tror du är anledning till att människor anser att det egna landet är bäst när det gäller livsstil, livskvalitet och hälsa

6 Folksjukdomar och naturkatastrofer
Malaria HIV/aids Varför att svårt att förebygga spridningen?(sid 216) Afrika, Sydostasien, Sydamerika, 2 personer dör i minuten av malaria. 36 miljoner hivsmittade i Sahara söder om Afrika. Det krävs ett omfattande inf och utb arb=intensivt hälsopedagogiskt arbete

7 Naturkatastrofer Vad är det och vilka drabbas? 200 miljoner drabbas
Orkaner, torka, översvämningar, jordbävningar, vattenförsörjning, infrastrukturern

8 Internationella organisationer
EU FN FN:s olika organ WHO Världsbanken UNICEF Röda Koset Läkare utan gränser Agenda 21 globalt och lokalt Hållbar utveckling Välj ut 5 organisationer och berätta om hur de jobbar! Sid

9 Diskutera Hur vill du jobba? Gör en tidsplan! Hur vill du redovisa?
Förslag: Gör uppgifterna på sid 226 samt välj ut en fördjupningsövning och lägg ut det på din blogg. Lycka till


Ladda ner ppt "Hälsa i ett globalt perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser