Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan. Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan. Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost,"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan. Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost, motion och alkohol bla.

2 Sid 63- 65. Det är du själv som väljer livsstil och som påverkar den. • Livsstilen är som ett paraply med: • Motion, sömn, sol, kost, alkohol och sexvanor. • De resurser som finns är tex våra motionsvanor och kallas för livsstilsfaktorer. • Friskfaktorer – riskfaktorer • Att byta livsstil innebär att ändra värderingar och beteenden

3 Sid 66 Välbefinnande och hälsa • Beror på: • Hur du ser på dig själv • Familj och vänner • Skolan, arbete, sysselsättning • Tillgången på resurser ex: tid, pengar, miljö. Det är viktigt att finna meningsfullhet i tillvaron, vilket innebär: • Att lita på sig själv • Att vara självständig • Att vara spontan och ärlig • Att vara medmänsklig • Att visa självkännedom • Vad är lycka? • Diskutera sid 67 kring massmedias påverkan! • Sid 68: testa dig själv

4 Coping och Salutogent perspektiv • Sid 69: • att kunna handskas med i både positivt och negativt. • Positivt = att förstärka friskfaktorerna • Negativt = unna sig något • Sid 71: Salutogena perspektiv= fokusera på möjligheter istället för svårigheter. • Patogenta perspektivet = ohälsa • Holistiska synsättet = alla delar samverkar till en helheten inom människorna - kroppen, själen, tankarna och känslorna - och mellan människorna i samhället.

5 KASAM = En känsla av sammanhang • Sid 73 + 74 • KASAM= • Begriplighet, hanterbarhet & meningsfullhet. • Testa dig själv.


Ladda ner ppt "Kapitel 2 Livsstilens betydelse för hälsan. Livsstilen är ett övergripande begrepp. Det omfattar våra värderingar, livsåskådning, relationer, tid, kost,"

Liknande presentationer


Google-annonser