Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nonviolent Communication NVC”Giraffspråk”. Marshall Rosenberg Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkänsla? Varför beter sig människor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nonviolent Communication NVC”Giraffspråk”. Marshall Rosenberg Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkänsla? Varför beter sig människor."— Presentationens avskrift:

1 Nonviolent Communication NVC”Giraffspråk”

2 Marshall Rosenberg Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkänsla? Varför beter sig människor våldsamt och utnyttjande? Vad är det som gör att vissa människor behåller kontakten med sin medkänsla, även under påfrestande omständigheter?

3 Syfte: Att skapa en viss kvalité av kontakt där allas behov tas i beaktning. Grundantagande: Allt vi gör, gör vi för att försöka tillgodose behov. När våra behov är tillgodosedda vill vi samarbeta.

4 NVC används inom flera områden: Nära relationer Familjer Skolor Organisationer och institutioner Terapi och handledning Diplomatiska förhandlingar och affärsförhandlingar Dispyter och konflikter

5 ÄRLIGHET & EMPATI Att ärligt uttrycka hur jag mår - utan att anklaga eller kritisera dig. Att lyssna med empati hur du mår - utan att höra kritik eller anklagelser.

6 EMPATI I NVC bemöter vi andra med empati = gissar vad de känner och behöver med syfte att försöka få kontakt och förstå. Självempati = lyssnar inåt för att få kontakt med våra egna känslor och behov. Uttrycker det ärligt eller lyssnar till andra med empati.

7 NVC-MODELLEN OBSERVATION KÄNSLA BEHOV ÖNSKEMÅL

8 1. Skilja mellan observation och tolkning NVC: observation = det vi kan ta in genom våra sinnen (ser, hör). De konkreta handlingar som jag observerar att du gör. Tolkning = vår subjektiva uppfattning, t ex att du ”är”….

9 2. Skilja mellan känslor och tankar. NVC: att uttrycka vad vi ”känner” i relation till dessa handlingar (observationer). Att uttrycka vad vi ”tänker” att någon gör.

10 KÄNSLOR: Avslappnad, belåten, förtjust, glad, lycklig, lugn, nyfiken, nöjd, pigg, trygg, upprymd, överraskad. Arg, besviken, irriterad, kylig, ledsen, nervös, olycklig, orolig, rädd, tveksam, upprörd.

11 3. Skilja mellan behov och önskemål. Behov = ”universella” och abstrakta, vår gemensamma nämnare. Behov (= värderingar, önskningar, förväntningar eller tankar) är orsaken till våra känslor. Önskemål är konkreta handlingar/strategier. Istället för att prata om andra personers handlingar som orsak till dina känslor - uttryck de behov som är orsak till dina känslor.

12 GRUNDLÄGGANDE BEHOV: Fysiska; mat, luft, vatten, beröring, skydd, trygghet, motion, sexuellt uttryck. Autonomi; välja våra egna drömmar och hur vi når dit. Integritet; tillförlitlighet, betydelsefullhet, meningsfullhet, kreativitet. Andliga; frid, harmoni, balans, skönhet, inspiration. Lek/nöjen. Ömsesidigt beroende; acceptans, respekt, stöd, tillhörighet, omtanke, empati, ärlighet, hopp, förståelse, emotionell trygghet, bli lyssnad på, känna att jag kan tillföra något som bidrar till andra.

13 4. Skilja mellan önskemål och önskemål som inte är görbara. Att tydligt uttrycka önskemål (ej krav) som skulle tillgodose mina behov. Konkreta handlingar som jag skulle vilja se hända. ”Gör-bara” i nuet. Positivt uttryckta; vad jag vill, istället för vad jag inte vill.

14 NVC-PROCESSEN. 1.De konkreta handlingar vi observerar som påverkar vårt välbefinnande. 2.Hur vi känner i relation till det vi observerar. 3.Behov (värderingar, önskningar) som framkallar våra känslor. 4.De önskemål (strategier) vi har som skulle kunna tillgodose våra behov. ”När jag ser/hör…När du ser/hör….. känner jag mig …..känner du dig…. för att jag behöver….för att du behöver…. skulle du vilja……..?”och du skulle vilja….?

15 HINDER FÖR KONTAKT Dömanden: bra/ dåligt, rätt/ fel Etiketter: jag är/ du är/ ni är Anklagelser: leta fel Förtjänar: straff/ belöning Inget val: kan inte, går inte, måste Tvång: tvungen, ska, borde Krav: hot och våld

16 Mer information: www.cnvc.org www.friareliv.se www.fnvc.se Bok: ”Nonviolent communication – ett språk för livet” av Marshall Rosenberg. ”Kommunikation och ledarskap”, Framnäs folkhögskola i Öjebyn. Studiecirklar runt om i landet.

17 KÄLLA ”Nonviolent communication – ett språk för livet” av Marshall Rosenberg. Power point presentation utformad av Carola Johansson.


Ladda ner ppt "Nonviolent Communication NVC”Giraffspråk”. Marshall Rosenberg Vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkänsla? Varför beter sig människor."

Liknande presentationer


Google-annonser