Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samband mellan stress och kommunikation Gunnar Lager – VisVires Coaching AB Annika Lindau – BraVal Coaching Bert Skagerberg – VisVires Coaching AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samband mellan stress och kommunikation Gunnar Lager – VisVires Coaching AB Annika Lindau – BraVal Coaching Bert Skagerberg – VisVires Coaching AB."— Presentationens avskrift:

1 Samband mellan stress och kommunikation Gunnar Lager – VisVires Coaching AB Annika Lindau – BraVal Coaching Bert Skagerberg – VisVires Coaching AB

2 Föredragets struktur • Inledande reflektioner över begreppet stress • Vårt koncept – Stress och kommunikation • Kommunikation – Några viktiga aspekter – Kommunikation inte bara ord – Rapport, 1:a ögonblicket av kommunikation – Representationssystem – Hur tar vi in information – Ögonrörelser – den moderna lögndetektorn – NVC – Ett språk för livet • Sammanfattning 2

3 Vad är stress ? 3

4 Hälsokorset – Modern hälsopromotion 4 Patogenes – Diagnostisera och bota sjukdomstillstånd Salutogenes – konsten att hitta faktorer som ger hälsa. FriskSjuk Mår bra Mår dåligt

5 Stress och Kommunikation, ett samspel! 5 Stress Kommunikation Stressorer såsom sömnbrist, arbetsbelastning

6 Vad är kommunikation? 6

7 Vi upplever andras beteende, inte deras upplevelser! 7

8 Rapport - Samspel 8

9 9

10 Våra sinnen 10

11 Visuella konstruerade bilder Visuella minnesbilder Konstruerade ljud Minnesljud Kinestetiskt (känslor och kroppssensationer) Inre dialog (Auditivt digitalt) Visualisering 11 Latenta Ögonrörelser (LEM)

12 Non-Violent Communication (NVC) Marshall Rosenberg 12

13 NVC-processens fyra komponenter 13 Observa -tioner Känslor Behov Önske- mål

14 Identifiera de fraser som uttrycker ren observation 1. Annika var arg på mig utan anledning igår 2. Sara stod längst fram i kön varje dag den här veckan 3. Galina sa att jag inte klär i gult 14

15 Identifiera de fraser som uttrycker känsla 1. Jag känner att du inte älskar mig 2. Jag är ledsen att du åker din väg 3. Du är verkligen motbjudande 15

16 Identifiera de fraser som uttrycker behov 1. Jag känner mig besviken när du kommer för sent 2. Jag känner mig lycklig över att du fick det där stipendiet 3. Jag är tacksam för att du gav mig skjuts för jag behöver komma hem före barnen 16

17 Identifiera de fraser som uttrycker tydliga önskemål 1. Jag vill att du slutar dricka. 2. Jag vill att du håller hastighetsbegränsningen när du kör 3. Jag vill att du skall förstå mig 17

18 Sammanfattning Förbättrad kommunikation ger en positiv spiral, dvs. lägre stressnivå 18 Stress Kommunikation


Ladda ner ppt "Samband mellan stress och kommunikation Gunnar Lager – VisVires Coaching AB Annika Lindau – BraVal Coaching Bert Skagerberg – VisVires Coaching AB."

Liknande presentationer


Google-annonser