Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Maria Pettersson / Mait Nyström Höckert, utvecklingsledare
Grundläggande eHälsa Maria Pettersson / Mait Nyström Höckert, utvecklingsledare

3 Grundläggande eHälsa Vad är eHälsa
Var hittar man information? - insidan - Barnhälsovården SLL - Rikshandboken BHV - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på olika språk se – Growing people Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar? Avvikelsehantering E-post Tips & trix Framtidsspaning Sammanfattning och reflektion

4 eHälsa – vad är det egentligen?
Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra Barnhälsovården, för föräldrarna och för dig? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 eHälsa är den struktur som håller samman patientens vårdprocesser i en hälso- och sjukvård som erbjuds av en mängd olika aktörer. eHälsa definieras som de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen och stärker patientens ställning i vården genom ökade möjligheter till delaktighet i vårdprocessen. Slutlig budget 2012 och planering 2013 – 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN, SLL

6 Kompetenslyftet eHälsa
Finansieras av EU via Europeiska socialfonden med 47,5 miljoner Genomförs under 2011 – 2013 inom Stockholms läns sjukvårdsområde med syfte att höja medarbetarnas eHälsa-kompetens Kompetens att använda elektronisk information och kommunikation inom vården. T.ex. Profdoc III eller Medidoc, insidan, Vårdguiden, Mina vårdkontakter, Barnhälsovårdens hemsida m.m. 6

7 Nya förhållanden & behov
Önskemål från föräldrar eHälso-tjänster för ökad delaktighet Ökat utbud av information via nätet

8 ”e-användandet” i Sverige
9 av 10 hushåll har Internetuppkoppling i hemmet Var annan 3-åring använder internet 7 av 10 kvinnliga internetanvändare söker efter hälsoinformation på nätet jämfört med 5 – 6 av 10 av männen Mina vårdkontakter har ca användarkonton och ca ärenden/månad i Stockholms län (sept 2011) Källa: Internetstatistik.se + Mina vårdkontakter

9 eHälsa - tillgängligt för alla?
Dialog: Personer med funktionsnedsättningar? Personer med annat modersmål än svenska?

10 Kompetensgap? Dialog: Genom seminarier vill vi lyfta fram vad som finns och i dialog gemensamt utvecklas. Kompetens kostar men inkompetens kostar ännu mer!

11 Hur använder vi internet hos oss?
Internt? För föräldrarna?

12 Var hittar vi information på webben?

13 Var hittar vi information på webben?

14 Var hittar vi information på webben?

15 Några eHälso-tjänster idag…
Frågetjänster Vårdguiden i mobilen Förnya recept - VC Dialog: Vad använder vi hos oss idag? Inloggning med e-tjänstekort! 15

16 Paus

17 WHO information olika språk
Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 17

18 Var hittar föräldrarna information?
Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 18

19 Hur kan jag kontrollera mina registreringar?

20 Avvikelsehantering

21 Avvikelsehantering språktolkar

22 E-post Bifoga & spara bifogad fil Skicka till flera personer
Skapa mappar Ej på kontoret Mellanlagring

23 Pausgympa Pausövningar

24 Några tips & trix ni vill dela med er av?

25 eHälsa i framtiden Webb-tidbokning och kallelse via MVK
Rökavvänjning via mobilen (smartphone) Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 25

26 eHälsa skapar Tillgänglighet och Patientsäkerhet

27 Vad har vi gått igenom idag?
Vad är eHälsa Var hittar man information? - Insidan - Barnhälsovården SLL - Rikshandboken BHV - Vårdguiden/ Mina vårdkontakter - WHO information på andra språk se – Growing people Rapp – hur kan jag kontrollera mina registreringar? Avvikelsehantering E-post Tips & trix Framtidsspaning

28 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

29 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "1."

Liknande presentationer


Google-annonser