Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-hälsa och invånartjänster. Nationell e-hälsa •Landsting och regionerna går 2013 in i en ny 6-årig överenskommelse •Nationell handlingsplan 2013-2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-hälsa och invånartjänster. Nationell e-hälsa •Landsting och regionerna går 2013 in i en ny 6-årig överenskommelse •Nationell handlingsplan 2013-2018."— Presentationens avskrift:

1 E-hälsa och invånartjänster

2 Nationell e-hälsa •Landsting och regionerna går 2013 in i en ny 6-årig överenskommelse •Nationell handlingsplan 2013-2018 •CeHis – Center för eHälsa i samverkan (på SKL) samordnar drift och utveckling

3 Nationell samverkan kring e-hälsa •Ökade krav på tillgänglig och säker information mellan vårdgivare •E-hälsotjänster en naturlig del i vården – sällan unika per vårdgivare •Kompetens och specialistkunskap kritisk faktor inom många landsting •Invånare är rörliga •Kostnader för drift och utveckling kan sänkas med ökat samarbete

4

5 Nationella invånartjänster 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon

6 1177.se •2,5 miljoner besök i månaden •2700 nationella artiklar om sjukdomar undersökningar och behandlingar •10 000 vårdmottagningar i Hitta och jämför vård •Jämför priser och garantier i tandvården

7

8 Umo.se •För unga 13-25 år •Om sex, hälsa och relationer •330 000 besök per månad •Var tredje besök i mobilen •Normkritiskt och inkluderande

9 1177 sjukvårdsrådgivning på telefon • 400 000 samtal per månad • Över 90% är nöjda med tjänsten och följer råden • Nära hälften av samtalen leder till egenvårdsråd • Rådgivningsstöd med symtombaserade beslutsunderlag • Nationell samverkan: natt, toppar, driftsproblem och språk

10 201220132014 … Pågår LJ Pågår NAT Ej startat Förnya hjälpmedel Förnya recept Fråga vården Återbud Beställ journalkopia Klamydiatest Mina recept och läkemedel Högkostnadsskydd Välja vårdcentral Mina provsvar Mina röntgensvar Min hälsoplan Videomöte Tidbokning tandvård (T4) Organdonation eKallelse mammografi eKallelse cellprov Klart Tidbokning cellprov Patientkvitto Betalning av besök Kallelsetjänst Självskattning levnadsvanor Patientens egen provtagning (PEP) Omsorgsdagboken (kommunerna) Mina vaccinationer Tidbokning HPV-vaccinering Tidbokning lab Tidbokning vård (Cosmic) Fristående tidbok Tidbokning mammografi (AGFA) Tidbokning Klinfys (PAF) Tidbokning Bukaorta Formulärtjänst – inför och efter besök SMS-kallelser tandvård SMS-påminnelser Cosmic Mina journalanteckningar Följa remiss (Cosmic) Förfrågningstjänster Tidbok barnhälsovård KBT-behandling

11 Webbtidbokning – Mervärde både för patient och verksamhet •Patienten ska själv kunna välja tid som passar dem •Patienten får större inflytande och delaktighet •Minskad tidsåtgång för bokning, ombokning och avbokning av tider i verksamheten. •Färre sena återbud och uteblivna besök, något som idag innebär betydande kostnader för Landstinget och onödiga väntetider. •Gemensam utveckling och plattform ger bättre funktion för invånarna, kräver mindre resurser och ökar takten

12 Webbtidbok via Mina vårdkontakter •Laboratorierna (Fristående tidboken) – i drift •HPV-vaccination (Fristående tidboken) – i drift •Tandvård (T4) – pilot klart, breddinförande •Cellprovtagning (SafirLis) – start i dec 2012 •Primärvård och sjukhus (Cosmic) – 2013 •Barnhälsovården (PMO) – 2013 •Mammografi och radiologi (AGFA) •Klinisk fysiologi (PAS) •Blodgivning (ProSang)

13 Nya Mina vårdkontakter – 11 dec

14 Min hälsoplan (piloter i Jönköping) …är en e-hälsotjänst i Mina vårdkontakter som kan användas •vid förändring av levnadsvanor •under en behandling •vid kronisk sjukdom •under rehabilitering 1. Planering 2. Genomförande 3. Uppföljning

15

16 Videomöte (piloter i Jönköping)

17 Följ din remiss (Stockholm) •Följ sina remisser via dator, smartphone eller läsplatta. •Piloter pågår för patienter på sex vårdcentraler i Stockholms län •Koppling till Cosmic och TakeCare

18 Journalen på nätet (Uppsala) •Alla invånare i Uppsala län kan läsa sin journal via Internet •All informationen kommer från Cosmic •Princip: all information som vi har ska ges till patienten •”Rådrum” för diagnoser och provsvar •Psykiatri, klinisk genetik och kvinnofrid finns inte med i journalen på nätet •Inloggning med e-legitimation via Mina vårdkontakter

19

20 Tack för er uppmärksamhet! Sven-Åke Svensson Sektionschef webb och e-hälsa Informationsavdelningen


Ladda ner ppt "E-hälsa och invånartjänster. Nationell e-hälsa •Landsting och regionerna går 2013 in i en ny 6-årig överenskommelse •Nationell handlingsplan 2013-2018."

Liknande presentationer


Google-annonser