Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medvetna invånare och pålästa patienter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medvetna invånare och pålästa patienter"— Presentationens avskrift:

1 Medvetna invånare och pålästa patienter
Kerstin Andres

2 Regeringens hälso- och sjukvårdspolitik syftar till en god vård för hela befolkningen och till ökat inflytande för patienter och medborgare

3 Budgetproposition 2013 ” Patienter och medborgare bör ges elektronisk tillgång  till sin vårdinformation och verktyg som underlättar för den enskilde att engagera sig i sin egen hälsa och hälsoutveckling” ”Regeringens bedömning är att ett personligt hälsokonto på nätet kommer att bli ett effektivt stöd för den enskilde vid planering, genomförande och uppföljning av livsstilsrelaterade förändringar liksom vid hälso- och sjukvårdsrelaterade händelser”

4 Varför personliga hälsokonton?
Stimulera till ökat engagemang i den egna hälsan Stärka patientmedverkan i vården Skapa förutsättningar för nya användbara tjänster och ”appar”

5 Styrning och uppföljning
Arbetet bedrivs i projektform, styrgruppen består av representanter från Socialdepartementet och Apotekens Service AB Apotekens Service AB är ansvarig för genomförandet, från årsskiftet övergår ansvaret till E-hälsomyndigheten Tjänsten lanseras med namnet HälsaFörMig

6 HälsaFörMig- ett verktyg som ska underlätta för individen
Hälso- och vårdinformation Administration och behörighetsstyrning Min information Livslång lagring av information 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen

7 Apotekens Services roll och ansvar
PHK Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behövs för att hålla information om vilka individer som har ett konto (kunduppgifter) Individen är ansvarig för information som hen väljer att lagra in sitt hälsokonto (privat hantering) Ansvarar för övergripande säkerhetsåtgärder Beställare gentemot upphandlad plattformsleverantör Ingår avtal med individer som vill öppna ett hälsokonto Ingår avtal med tredjepartsleverantörer som vill ansluta sig till tjänsten Certifierar och godkänner tredjepartsaplikationer I produktion kontrolleras att tredjepartsleverantörens applikation uppför sig korrekt i relation till genomförd certifiering och godkännande. Min information

8 Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination
Kronisk sjukdom Mödravård/Barnhälsovård Hälsa och livsstil

9 Prenumerationstjänst
Elektronisk utlämnande av information till HälsaFörMig - snart verklighet! Min information Prenumerationstjänst för överföring till HälsaFörMig Kontakter Dokument Vaccinationer Mödravård Reumatologins beslutstöd Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Norrbottens läns landsting och reumatologmottagningarna samt Mama Mia är pionjärer!

10 Tredjepartsapplikationer - skapar nytta för individen
Något för alla - ung som gammal, frisk som sjuk! Stöd till leverantörer som vill ansluta sin applikation till HälsaFörMig Vi kommer att avsätta stor del av vår tid till att informera och stödja leverantörer som vill ansluta sin applikation Samverkan med Vinnova - riktad utlysning för att stimulera en snabb och dynamisk utveckling av applikationer mot HälsaFörMig

11 Tredjepartsleverantören:
Ansöker om att ansluta sin applikation mot HälsaFörMig Ingår avtal med Apotekens Service/E-hälsomyndigheten som bl.a. innehåller: Priser och affärsvillkor Säkerhetskrav Krav på leverantören att informera individen om ändamålet med applikationen samt hur individens information hanteras För att kunna använda applikationen måste individen teckna avtal med tredjepartsleverantören samt med hjälp av tekniskt stöd i HälsaFörMig godkänna applikationen mot sitt konto. Individen kan när som helst ta tillbaka sitt godkännande.

12 Vad tycker medborgarna?
Ann, 40 år: ”Det vore skönt om man slapp ringa runt till tusen ställen för att få tag på den information man behöver inför exempelvis en utredning. Anja, 38 år: ”Att staten är avsändare skapar en kvalitetsstämpel.” Linda, 31 år: ” En enkel basic bas med möjlighet att själv bygga till och bygga ut vid behov. Otroligt viktigt att det är säkert, det måste finnas tydlig lagstiftning kring detta.” Stig, 60 år, ser en större fördel för de som har behov av att hålla koll på någon anhörigs information än för sin egen del Källa: Fokusgrupper 2013,Mind Research

13 När kan jag öppna ett hälsokonto?
Preliminär tidsplan - stegvis lansering under 2014

14 För att följa arbetet med HälsaFörMig, vänligen se: http://projektet

15 Frågor?


Ladda ner ppt "Medvetna invånare och pålästa patienter"

Liknande presentationer


Google-annonser