Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström."— Presentationens avskrift:

1 Din Journal på nätet Nils Schönström Dagar om Lagar Nils Schönström

2 Varför denna diskussion…… Dagar om Lagar Nils Schönström

3 En allmän trend i samhället…… Dagar om Lagar Nils Schönström

4 En politisk vilja…… Dagar om Lagar Nils Schönström

5 En insikt om att det gagnar vården…… Dagar om Lagar Nils Schönström

6 Interoperabilitet • term: interoperabilitet • förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs • källa: fastställd av E-delegationen Dagar om Lagar Nils Schönström

7 Olika nivåer av interoperabilitet • Teknisk • Semantisk • Verksamhetsnivå/klinisk • Individuell Dagar om Lagar Nils Schönström

8 Teknisk interoperabilitet • En förutsättning (ex.) – Adressering – Rätt information – Behörigheter – Att mottagaren kan nå innehållet Dagar om Lagar Nils Schönström

9 Semantisk interoperabilitet • Vi behöver förstå varandra • Har vi samma begrepp bakom de termer vi använder för kommunikation? Dagar om Lagar Nils Schönström

10 Verksamhetsinriktad/klinisk interoperabilitet • Vi behöver en verksamhetsinriktad kontext för det vi kommunicerar • Förstå verksamhetens processer • Vilket budskap har en viss informationsmängd ? • Hur kan vi hantera detta maskinellt ? Dagar om Lagar Nils Schönström

11 Individuell interoperabilitet • Hur kan vi i verksamhetens processer kommunicera och samverka med individen Dagar om Lagar Nils Schönström

12 En gammal bekant

13 Dagar om Lagar Nils Schönström

14 Invånartjänster Dagar om Lagar Nils Schönström

15 Ramverk för E-tjänsteutveckling Din journal på nätet Jämförelsetjänst tandvård Kampanj 1177 Cancerrådgivning per telefon Källa: Inera AB Dagar om Lagar Nils Schönström

16 Vilka e-tjänster ger dig ”mycket stor nytta”? De e-tjänster där man anger ”mycket stor nytta” är: • Vaccinationslista • Remiss (kunna följa och se innehåll) • Läkemedelslista • Provtagningar • En samlad överblick över allt - ”kontoutdrag” Dagar om Lagar Nils Schönström

17 Äger patienten journalen? Dagar om Lagar Nils Schönström

18 Ett konstruktivt förslag Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR) En gemensam kommunikationsyta Dagar om Lagar Nils Schönström

19 Vårdgivarens konto (EHR) Fack 1 Vårdgivarens patientjournal Fack 2 Export-yta Fack 3 Export-yta Fack 4 Personligt konto Sekretess- prövning Patientdatalagen (PDL) Till patientens konto Till vårdgivarens journal Strukturerat enligt krav Fack 5 Till patient-community Sluten grupp Modell för EHR-PHR Regelverk Civilt avtal Patientens hälsokonto (PHR)  Socialstyrelsen Källa: Inera AB Dagar om Lagar Nils Schönström

20 Personligt hälsokonto 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen Administration och behörighetsstyrning Min information Livslång lagring av information Hälsa och vårdinformation Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB Dagar om Lagar Nils Schönström

21 Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination Kronisk sjukdom MVC/BVC Hälsodagbok Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB Dagar om Lagar Nils Schönström

22 Samverkan med vårdgivarna - Prenumerationstjänst till hälsokonto Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB Dagar om Lagar Nils Schönström

23 Dagar om Lagar Nils Schönström


Ladda ner ppt "Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström."

Liknande presentationer


Google-annonser