Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström."— Presentationens avskrift:

1 Din Journal på nätet Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

2 Varför denna diskussion……. 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

3 En allmän trend i samhället…… 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

4 En politisk vilja……. 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

5 En insikt om att det gagnar vården…… 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

6 Interoperabilitet • term: interoperabilitet • förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs • källa: fastställd av E-delegationen 2011-05-18 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

7 Olika nivåer av interoperabilitet • Teknisk • Semantisk • Verksamhetsnivå/klinisk • Individuell 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

8 Teknisk interoperabilitet • En förutsättning (ex.) – Adressering – Rätt information – Behörigheter – Att mottagaren kan nå innehållet 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

9 Semantisk interoperabilitet • Vi behöver förstå varandra • Har vi samma begrepp bakom de termer vi använder för kommunikation? 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

10 Verksamhetsinriktad/klinisk interoperabilitet • Vi behöver en verksamhetsinriktad kontext för det vi kommunicerar • Förstå verksamhetens processer • Vilket budskap har en viss informationsmängd ? • Hur kan vi hantera detta maskinellt ? 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

11 Individuell interoperabilitet • Hur kan vi i verksamhetens processer kommunicera och samverka med individen 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

12 2014-06-22 En gammal bekant

13 Dagar om Lagar Nils Schönström2014-06-22

14 Invånartjänster 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

15 Ramverk för E-tjänsteutveckling Din journal på nätet Jämförelsetjänst tandvård Kampanj 1177 Cancerrådgivning per telefon Källa: Inera AB 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

16 Vilka e-tjänster ger dig ”mycket stor nytta”? De e-tjänster där man anger ”mycket stor nytta” är: • Vaccinationslista • Remiss (kunna följa och se innehåll) • Läkemedelslista • Provtagningar • En samlad överblick över allt - ”kontoutdrag” http://www.inera.se/Invanartjanster/Din-journal-pa-natet/ 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

17 Äger patienten journalen? 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

18 Ett konstruktivt förslag Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR) En gemensam kommunikationsyta 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

19 Vårdgivarens konto (EHR) Fack 1 Vårdgivarens patientjournal Fack 2 Export-yta Fack 3 Export-yta Fack 4 Personligt konto Sekretess- prövning Patientdatalagen (PDL) Till patientens konto Till vårdgivarens journal Strukturerat enligt krav Fack 5 Till patient-community Sluten grupp Modell för EHR-PHR Regelverk Civilt avtal Patientens hälsokonto (PHR)  Socialstyrelsen Källa: Inera AB 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

20 Personligt hälsokonto 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen Administration och behörighetsstyrning Min information Livslång lagring av information Hälsa och vårdinformation Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

21 Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination Kronisk sjukdom MVC/BVC Hälsodagbok Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

22 Samverkan med vårdgivarna - Prenumerationstjänst till hälsokonto Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström

23 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström


Ladda ner ppt "Din Journal på nätet Nils Schönström 2014-06-22Dagar om Lagar Nils Schönström."

Liknande presentationer


Google-annonser