Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se Din Journal på nätet Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se 2017-04-03 Dagar om Lagar Nils Schönström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se Din Journal på nätet Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se 2017-04-03 Dagar om Lagar Nils Schönström."— Presentationens avskrift:

1 Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se
Din Journal på nätet Nils Schönström Dagar om Lagar Nils Schönström

2 Varför denna diskussion…….
Dagar om Lagar Nils Schönström

3 En allmän trend i samhället……
Dagar om Lagar Nils Schönström

4 Dagar om Lagar Nils Schönström
En politisk vilja……. Dagar om Lagar Nils Schönström

5 En insikt om att det gagnar vården……
Dagar om Lagar Nils Schönström

6 Dagar om Lagar Nils Schönström
Interoperabilitet term: interoperabilitet förklaring: förmåga hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att överenskomna regler följs källa: fastställd av E-delegationen Dagar om Lagar Nils Schönström

7 Olika nivåer av interoperabilitet
Teknisk Semantisk Verksamhetsnivå/klinisk Individuell Dagar om Lagar Nils Schönström

8 Teknisk interoperabilitet
En förutsättning (ex.) Adressering Rätt information Behörigheter Att mottagaren kan nå innehållet Dagar om Lagar Nils Schönström

9 Semantisk interoperabilitet
Vi behöver förstå varandra Har vi samma begrepp bakom de termer vi använder för kommunikation? Dagar om Lagar Nils Schönström

10 Verksamhetsinriktad/klinisk interoperabilitet
Vi behöver en verksamhetsinriktad kontext för det vi kommunicerar Förstå verksamhetens processer Vilket budskap har en viss informationsmängd ? Hur kan vi hantera detta maskinellt ? Dagar om Lagar Nils Schönström

11 Individuell interoperabilitet
Hur kan vi i verksamhetens processer kommunicera och samverka med individen Dagar om Lagar Nils Schönström

12 Dagar om Lagar Nils Schönström
En gammal bekant Dagar om Lagar Nils Schönström

13 Dagar om Lagar Nils Schönström
Patientens behov Dagar om Lagar Nils Schönström

14 Dagar om Lagar Nils Schönström
Invånartjänster Dagar om Lagar Nils Schönström

15 Dagar om Lagar Nils Schönström
Kampanj 1177 Cancerrådgivning per telefon Invånare, patienter och närstående har enkel tillgång till allsidig information om vård och hälsa samt sin egen hälsosituation. Invånartjänster 1177 Sjukvårdsrådgivningen 1177.se UMO.se Mina vårdkontakter Ramverk för E-tjänsteutveckling, RAST Min journal på nätet Ramverk för E-tjänsteutveckling Din journal på nätet Jämförelsetjänst tandvård Källa: Inera AB Dagar om Lagar Nils Schönström

16 Vilka e-tjänster ger dig ”mycket stor nytta”?
De e-tjänster där man anger ”mycket stor nytta” är: Vaccinationslista Remiss (kunna följa och se innehåll) Läkemedelslista Provtagningar En samlad överblick över allt - ”kontoutdrag” Dagar om Lagar Nils Schönström

17 Äger patienten journalen?
Dagar om Lagar Nils Schönström

18 Ett konstruktivt förslag
En gemensam kommunikationsyta Professionell vård- dokumentation (EHR) Individens hälso- dokumentation (PHR) Dagar om Lagar Nils Schönström

19  Modell för EHR-PHR Socialstyrelsen Vårdgivarens konto (EHR)
Regelverk Regelverk Vårdgivarens konto (EHR) Patientens hälsokonto (PHR) Sluten grupp Fack 1 Vårdgivarens patientjournal Fack 2 Export-yta Fack 3 Export-yta Fack 4 Personligt konto Fack 5 Till patientens konto Sekretess- prövning Strukturerat enligt krav Till vårdgivarens journal Till patient-community Patientdatalagen (PDL) Civilt avtal Dagar om Lagar Nils Schönström Källa: Inera AB

20 Personligt hälsokonto
Hälsa och vårdinformation Administration och behörighetsstyrning 3:e partsapplikationer anslutna till plattformen Min information Livslång lagring av information Dagar om Lagar Nils Schönström Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

21 Prioriterade områden Läkemedel Medicinsk information Vaccination
Kronisk sjukdom MVC/BVC Hälsodagbok Dagar om Lagar Nils Schönström Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

22 Dagar om Lagar Nils Schönström
Samverkan med vårdgivarna - Prenumerationstjänst till hälsokonto Dagar om Lagar Nils Schönström Källa: Socialdepartementet, Apotekens Service AB

23 Dagar om Lagar Nils Schönström
Dagar om Lagar Nils Schönström


Ladda ner ppt "Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se Din Journal på nätet Nils Schönström nils.schonstrom@lnu.se 2017-04-03 Dagar om Lagar Nils Schönström."

Liknande presentationer


Google-annonser