Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta."— Presentationens avskrift:

1 Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta.

2 Workshop kring användningsfall och nyttor med NPÖ Resultatet av workshopen ska ge anslutande vårdgivare användningsfall och nyttor av en NPÖ-anslutning, samt vilka informationsmängder som bör tillgänggöras 2

3 Workshop Förslag på struktur: •Inledande presentation av NPÖ •Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet. Vilka ”hot och hopp finns”. •Vilken målgrupp deltar i denna workshop? •Identifiera användningsfall och nyttor utifrån din verksamhets perspektiv. Vad är möjligt att förverkliga genom en anslutning till NPÖ? 3

4 Inledande presentation av NPÖ

5 Nationell eHälso- strategi NPÖ Pascal (Läkemedel) RIV, TIS, VTIM, NI Säkerhetstjänster HSA SITHS ”Mina Hälsotjänster” Patientdatalag

6 Nationell Patientöversikt, NPÖ, är en IT-lösning som innebär att anslutna vårdgivare har gjort delar av sina elektroniska patientjournaler tillgängliga för andra vårdgivare. Rent praktiskt innebär det att hälso- och sjukvårdspersonal hos en vårdgivare, får bereda sig tillgång till elektroniska patientjournaler hos andra vårdgivare om: patienten samtycker aktuell patientrelation föreligger och uppgifterna kan antas ha betydelse för vården av patienten. 6 Vad är NPÖ?

7 7 NPÖ

8 Demonstrationsmiljö NPÖ •Länk till demomiljö http://inera.se/Vardtjanster/NPO/ 8

9 Informationsmängder NPÖ innehåller tio Informationsmängder: • Uppgifter om vård- och omsorgstagaren, till exempel personidentifikation, närstående, tolkbehov, företrädare etc • Diagnos • Ordinerade och förskrivna läkemedel samt Apotekens läkemedelsförteckning över utlämnade mediciner • Genomförda och inbokade vård- och omsorgskontakter • Vård- och omsorgsdokument, till exempel epikriser, intagnings-, dag- och öppenvårdsanteckningar och öppenvårdssammanfattning • Undersökningsresultat, t ex från klinisk kemi, mikrobiologi, EKG och bilddiagnostik • Uppmärksamhetssignal, med uppgifter om patientens överkänslighet mot läkemedel, allvarlig sjukdom/behandling, smitta eller andra vårdbegränsningar • Patientens funktionstillstånd (PADL, funktionsnedsättning) • Vård- och omsorgsplaner • Vård- och omsorgstjänst, det vill säga uppgifter om primärvård, specialistvård, (hemtjäns)t, hemsjukvård,(LSS och/eller särskilt boende) parantes för det vi idag inte har laglig möjlighet att visa 9

10 Rekommenderade informationsmängder Infomängd (infotyp)Innehåller uppgifter om Vård- och omsorgstagarePersonidentifikation, personnummer, namn, kön, ålder samt adress Vård- och omsorgskontakt Genomförda kontakter och planerade kontakter Händelser utan patientkontakt DiagnosKroniska-, huvud- samt bidiagnoser Läkemedel ordinerade & förskrivna samt utlämnade Av vårdgivarna ordinerad och förskrivna läkemedel Information om utlämnade läkemedel via Läkemedelsförteckningen Vård- och omsorgsdokument Dokumenttyper (nuvarande): Epikris, intagningsanteckning, daganteckning, öppenvårdsanteckning, öppenvårdssammanfattning, anteckning och övrigt dokument Undersökningsresultat (kemi/mikro/bild/ekg/kons ult-övriga) Klinisk kemi och mikrobiologi 10

11 Användningsfall av NPÖ 11 Hälso- och sjukvårdspersonal kan ta del av vårdgivares ordinerade och förskrivna läkemedel via NPÖ. Vård av annan vårdgivares patient. Vid överflyttning av patient mellan vårdgivare kan informationsöverföring underlättas och minska tiden i telefon, fax och fysiska möten. Hälso- och sjukvårdspersonal inom hemsjukvården kan förbereda vårdtillfällen, om patienten ger samtycke Journalanteckningar från läkarrond skrivs i ett vårdsystem, övriga vårdgivare kan efter patientens samtycke ta del av patientinformationen via NPÖ

12 Ta fram en gemensam målbild av NPÖ införandet. Vilka ”hot och hopp finns”.

13 Hot och hopp 13

14 Målgrupp

15 •Vilken målgrupp deltar vid denna workshop? •Konsumenter och/eller producenter? •Skillnader i behov? •Finns det några med som inte kommer vara konsumenter eller producenter? 15

16 Identifiera användningsfall och nyttor

17 Vilka användningsvall ska vi ta fram för att uppnå nyttor med NPÖ? •Nuläge •Risk med nuläget •Förbättring/ nyttoeffekt med NPÖ •Målgrupp •Önskat resultat med NPÖ •Informationsmängder som kan stödja användningsfallet 17

18 Inget är omöjligt 18 När du hjälper en annan uppför berget, bestiger du det samtidigt själv!


Ladda ner ppt "Detta är en mall som kan ge stöd i arbetet med att ta fram vilka informationsmängder vårdgivaren ska ansluta."

Liknande presentationer


Google-annonser